Πρόοδο στην πολιτική μετανάστευσης της βλέπει η Κομισιόν

H Aμάλ, η γιγαντιαία κούκλα που ταξιδεύει στην Ευρώπη για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για το προσφυγικό βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελβετία. [EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI ↑ collapse]

Στην πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών φαίνεται να ρίχνει το κύριο βάρος του το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η Κομισιόν παρουσίασε την Τετάρτη τη σχετική έκθεση, έναν χρόνο μετά την έγκριση της σχετικής πρότασης.

Ενέκρινε επίσης ένα ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν όπως τονίζεται στην πρόληψη της οργανωμένης εκμετάλλευσης των μεταναστών και στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης.

Η νέα έκθεση κάνει λόγο για πρόοδο που έχει επιτευχθεί και αναφέρει τις βασικές εξελίξεις στην πολιτική μετανάστευσης και ασύλου κατά το τελευταίο ενάμισι έτος. Περιλαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση των μεταναστευτικών ρευμάτων, καταγράφει τις επιπτώσεις της πανδημίας, καλύπτει τη δράση των οργανισμών της ΕΕ για τη διαχείριση των συνόρων και το άσυλο, τη συνεχή στήριξη που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη που υφίστανται πίεση, τη χρηματοδότηση, καθώς και το ζήτημα των παράνομων μετακινήσεων εντός της ΕΕ.

Υπογραμμίζει την άμεση αντίδραση της ΕΕ στην κατάσταση στο Αφγανιστάν, τη στήριξη της ΕΕ προς την Ελλάδα και την αντίδραση στις αφίξεις από τη Λευκορωσία. Παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και παρέχει πλήρη επισκόπηση της συνεργασίας με τις χώρες-εταίρους βάσει της νέας προσέγγισης που ορίζεται στο σύμφωνο. Η έκθεση εξετάζει επίσης την όποια πρόοδο έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ενσωμάτωση και την ένταξη.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Την περασμένη εβδομάδα συμπληρώθηκε ένα έτος από τότε που παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας σχετικά με ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Και ενώ η πρόοδος όσον αφορά την έγκρισή τους είναι επώδυνα αργή, την ίδια στιγμή εξακολουθούν να κάνουν την εμφάνισή τους νέες και παλιές μορφές μεταναστευτικών προκλήσεων. Από τη συνεχιζόμενη πίεση στην Κεντρική Μεσόγειο έως την επιδείνωση της κατάστασης στο Αφγανιστάν και τη νέα πίεση στα ανατολικά μας σύνορα, όλες αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό πλαίσιο ασύλου και μετανάστευσης. Οι προτάσεις του συμφώνου, αν εγκριθούν, θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά την ικανότητα των κρατών μελών να αντεπεξέλθουν σ’ ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος. Και αν μας δίδαξαν κάτι τα τελευταία χρόνια είναι ότι η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών χωρίς συλλογική δράση δεν αποτελεί επιλογή».

Πάντως πριν από μερικές ημέρες χώρες όπως η Ουγγαρία είχαν αντιδράσει σε δηλώσεις του κ.Σχοινά για το ενδεχόμενο έγκρισης του νέου συμφώνου μέσα στο 2022.

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε τα εξής: «Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, και τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να επιτευχθεί πρόοδος σε ό,τι αφορά τις προσεκτικά ισορροπημένες προτάσεις μας: οι προτάσεις σχετικά με τον έλεγχο διαλογής και το Eurodac θα επιτρέψουν να διενεργούνται ορθοί έλεγχοι όλων των προσώπων που φθάνουν στην ΕΕ, ενώ παράλληλα θα συμπληρώνονται από τις προτάσεις μας σχετικά με την αλληλεγγύη…. Έχουμε ισορροπία, τώρα χρειαζόμαστε αποτελέσματα.»

Η Επιτροπή, ανακόινωσε επίσης ότι σκοπεύει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

  • θα αναπτύξει επιχειρησιακές εταιρικές σχέσεις για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, με συγκεκριμένα εργαλεία στο πλαίσιο ολοκληρωμένων, ισορροπημένων, εξατομικευμένων και αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων για τη μετανάστευση, αξιοποιώντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη και την αμοιβαία συνεργασία·
  • θα αναπτύξει περαιτέρω όλα τα επιχειρησιακά, νομικά, διπλωματικά και χρηματοδοτικά μέσα που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, προκειμένου να απαντήσει στην εργαλειοποίηση της παράτυπης μετανάστευσης από κρατικούς φορείς, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας συνακόλουθα μέτρα σε διάφορους τομείς πολιτικής, όπως οι θεωρήσεις, το εμπόριο, η ανάπτυξη, η χρηματοδοτική βοήθεια κ.ά. Η μερική αναστολή της συμφωνίας με τη Λευκορωσία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, την οποία προτείνει σήμερα η Επιτροπή, αποτελεί παράδειγμα τέτοιων μέτρων·
  • θα βελτιώσει την εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την επιβολή κυρώσεων στους διακινητές, μεταξύ άλλων μέσω του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών από τη Γη, τη Θάλασσα και τον Αέρα, το οποίο συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και, σε ενωσιακό επίπεδο, τη «δέσμη μέτρων κατά της διευκόλυνσης της παράνομης μετανάστευσης»·
  • θα βελτιώσει την εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την προστασία από την εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, της οδηγίας για τον τίτλο παραμονής και της οδηγίας για την επιβολή κυρώσεων κατά εργοδοτών·
  • θα ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες διαδικτυακές πρακτικές και εργαλεία που διευκολύνουν την παράνομη διακίνηση, μέσω ενισχυμένης επιχειρησιακής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών και των οργανισμών της ΕΕ·
  • θα αυξήσει την έρευνα και τη συλλογή δεδομένων με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεταναστευτικών τάσεων, του χαρακτήρα και της εμβέλειας των εγκληματικών δικτύων, του αντικτύπου των πολιτικών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, καθώς και του τρόπου λειτουργίας των εγκληματικών δικτύων