Κομισιόν: Η πολιτισμική διπλωματία της ΕΕ θέλει νέα «ώθηση»

androulla-vasileiou-ep.jpg

Η «ήπια δύναμη» της πολιτισμικής διπλωματίας θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στα Κράτη Μέλη της ΕΕ μέσω της εξάπλωσης των ευρωπαϊκών αξιών, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε σήμερα (10 Ιουνίου).

Η εν λόγω έκθεση αναφέρει πως η ορθή αξιοποίηση της πολιτισμικής διπλωματίας θα προσδώσει στα Κράτη Μέλη της ΕΕ «οφέλη για την οικονομία χάρη στη διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά των ευρωπαϊκών κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας, την ενίσχυση της πολιτιστικής πολυμορφίας και τη μεγαλύτερη εξάπλωση των ευρωπαϊκών αξιών».

«Η πολιτισμική διπλωματία μάς δίνει την ευκαιρία να διαδώσουμε σε άλλες χώρες τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολυμορφία και η ισότητα», δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

«Είναι επίσης ευεργετική για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Απευθύνω έκκληση στη νέα Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εφαρμόσουν τις συστάσεις της έκθεσης», πρόσθεσε.

Η έκθεση μεταξύ άλλων προτείνει:

  • Καλύτερο συντονισμό και ειδικευμένο προσωπικό, όπως είναι οι πολιτιστικοί ακόλουθοι στις αντιπροσωπείες της ΕΕ·
  • Νέες μεθόδους χρηματοδότησης και άντλησης κονδυλίων, όπως η συγχρηματοδότηση και οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·
  • Συγκέντρωση των πόρων πολιτιστικών οργανώσεων και κρατών μελών, ιδίως μέσω των πολιτιστικών ιδρυμάτων και των ακολούθων που διατηρούν στο εξωτερικό·
  • Εξάλειψη των εμποδίων όσον αφορά την κινητικότητα, π.χ. με την παροχή διευκολύνσεων ως προς τις απαιτήσεις για τη θεώρηση της άδειας εισόδου πολιτιστικών φορέων·
  • Διασύνδεση με τους νέους, π.χ. με την επέκταση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων ανταλλαγών·
  • Προτεραιότητα στις πόλεις και τις κωμοπόλεις στην αναζήτηση βασικών εταίρων·
  • Διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των καλλιτεχνών από διαφορετικές χώρες, των πολιτιστικών μάνατζερ, των δημοσιογράφων και των συγγραφέων·
  • Ενίσχυση των τοπικών παραγόντων για πολιτιστικά θέματα με τη διευκόλυνση της συνεργασίας με πολιτιστικές οργανώσεις και/ή ιδρύματα·
  • Βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης έργων και πολιτικών για την πολιτιστική διπλωματία.

EurActiv.gr

X