Κέρκυρα: κινδυνεύει και η φετινή τουριστική σεζόν λόγω των αποβλήτων;

Σκουπίδια στους δρόμους της Κέρκυρας [euractiv.gr]

Με χαρακτηριστική καθυστέρηση που δείχνει αμηχανία, αφού χρειάστηκε σχεδόν δύο ολόκληρες ημέρες, κατάφερε να απαντήσει με δημόσια ανακοίνωση το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Κομισιόν για την κατάσταση που επικρατεί στην Κέρκυρα με τα απόβλητα.

Το ΥΠΕΝ, υπερασπίστηκε τις ενέργειες που έχει κάνει προκειμένου το ζήτημα να επιλυθεί, ωστόσο η τοπική κοινωνία εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν όλο αυτό διάστημα στο νησί, είναι άκρως δυσαρεστημένη ενώ παραμένει αμφίβολο πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει η υπάρχουσα κατάσταση.

Απόβλητα: η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να επιλύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών στην Κέρκυρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εξασφαλίσει την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα στο έδαφος της Κέρκυρας.
Στο μηνιαίο πακέτο αποφάσεων για παραβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι κινεί νομικές ενέργειες κατά των κρατών μελών για παράλειψη συμμόρφωσης με …

Κατά την Ελληνική κυβέρνηση, έχουν ληφθεί όλες οι προβλεπόμενες πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ορθής διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κέρκυρα, σε συμφωνία πάντα με το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Μάλιστα, πρόκειται για πρωτοβουλίες, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν που βρίσκονται σε συμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (2015) αλλά και το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιονίων Νήσων (2016), το οποίο συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Τα έργα στη Κέρκυρα

Για την αντιμετώπιση του έντονου περιβαλλοντικού προβλήματος, με προεκτάσεις και στο κοινωνικό αλλά και στο παραγωγικό επίπεδο, έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες σε διϋπουργικό επίπεδο σε συνεργασία και με τη συμμετοχή του δήμου Κέρκυρας και του αρμοδίου αντίστοιχου φορέα του, ΣΥΔΙΣΑ, που έχουν και την αρμοδιότητα διαχείρισης απορριμμάτων, και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στην κατεύθυνση αυτή:

– Έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98 και τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, η οποία βρίσκεται σε φάση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και επίκειται η ένταξή της στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό άνω των 30 εκατ. ευρώ. Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα 35.000 τν ΑΣΑ/έτος και επί πλέον 12.500 τν/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, ενώ η διάρκεια κατασκευής της θα είναι 18 μήνες.

– Έχει χρηματοδοτηθεί (ΕΣΠΑ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και επίκειται η ανάθεση της μελέτης για τον νέο ΧΥΤΥ σε νέα περιοχή. Ο νέος ΧΥΤΥ θα παραλαμβάνει τα υπολείμματα της επεξεργασίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων.

– Έχουν χρηματοδοτηθεί (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων) τέσσερις δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων, στην κατασκευή Πράσινων Σημείων και στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση, συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκατ. ευρώ.

– Παρακολουθεί την αποκατάσταση και τους όρους λειτουργίας του ΧΥΤΥ Λευκίμμης που πρόσφατα αδειοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για τον οποίο έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση για τον ανάδοχο λειτουργίας και εγκρίθηκε η σύμβαση λειτουργίας για τρία χρόνια.

– Παρακολουθεί τη λειτουργία της μεταβατικής Μονάδας Διαχείρισης αποβλήτων στο Τεμπλόνι, της οποίας πολλαπλασιάστηκε η δυναμικότητα, ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση και εγκρίθηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Επιπλέον, όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, στην Κέρκυρα έχουν κλείσει και αποκατασταθεί όλοι οι ΧΑΔΑ που υπήρχαν κατά το παρελθόν. Στην περιοχή Τεμπλονίου ολοκληρώθηκαν με εθνική χρηματοδότηση τα έργα συλλογής και διαχείρισης του βιοαερίου και η μονάδα του βιολογικού καθαρισμού των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ, που μέχρι σήμερα δεν είχαν λειτουργήσει και ήταν λόγοι καταδίκης της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης της αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (πάνω από 3,7 εκατομ. ευρώ) και η αποκατάσταση θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα και θα διαρκέσει 9 μήνες.

Οι δράσεις και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα εντάσσονται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης, με ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης, και απαιτούν την ενεργοποίηση τόσο της Αυτοδιοίκησης όσο και της τοπικής κοινωνίας και των παραγωγών.

“Από την πλευρά της κυβέρνησης πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι ευθύνη όλων μας και ιδιαίτερα των τοπικών κοινωνιών να λύσουν το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων, πέρα από το σημαντικό θέμα των ευρωπαϊκών προστίμων” σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η πραγματική εικόνα;

Στην πράξη ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως δεν είναι ακριβώς έτσι μιας και η τοπική κοινωνία βρίσκεται στα όρια της με την υπάρχουσα κατάσταση και με τις ευθύνες που καλείται να ανάλαβει.

Κάτοικοι μιλώντας στην EURACTIV.gr, τονίζουν πως η περσινή τουριστική περίοδος δεν πήγε όπως έπρεπε εξαιτίας της δυσοσμίας στο νησί, ενώ υπάρχουν αντίστοιχοι φόβοι και για την σεζόν που έρχεται. “Η εικόνα του ιστορικού νησιού μας δεν πρέπει να είναι αυτή” επεσημαίνουν.

Κατά το ΥΠΕΝ πάντως, οι παρεμβάσεις που αναμένεται να γίνουν θα εξασφαλίσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Κέρκυρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα υπάρξει υποστήριξη της ανάπτυξης της Κέρκυρας και ιδιαίτερα του τουριστικού προϊόντος, ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου που ξεκινά, αλλά και του πρωτογενούς τομέα.

Έτσι, πιστεύει το Υπουργείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα “ικανοποιηθεί” από την τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας, δεν θα γίνει παραπομπή με νέα προειδοποιητική επιστολή για την Κέρκυρα και κατ’ επέκταση δεν θα επιβληθούν πρόστιμα για το Τεμπλόνι,που υπάρχει ήδη καταδίκη.

Υπενθυμίζεται ότι tον Νοέμβριο του 2008 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τυχόν αρνητικές επιπτώσεις των αποβλήτων, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και την επεξεργασία των αποβλήτων τους με την έκδοση της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ).

Η οδηγία ενθαρρύνει επίσης την απομάκρυνση από την υγειονομική ταφή και τη στροφή προς την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που επικρατεί στην Κέρκυρα όσον αφορά τα απόβλητα συνιστά σαφή παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας.

 

[επιμέλεια Θοδωρής Καραουλάνης]