Κατά του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ηλεκτρονικά τσιγάρα η Κομισιόν

[Bedya/Shutterstock]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην προτείνει την εναρμονισμένη προσέγγιση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και άλλα καπνικά προϊόντα έως ότου υπάρξουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτά, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε ότι θα επανεξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα στην επόμενη τακτική έκθεση αναφορικά με τη φορολόγηση του καπνού, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2019.

Υπό το πρίσμα της μετατόπισης της αγοράς καπνού από τον παραδοσιακό καπνό, που οφείλεται στην άνοδο νέων προϊόντων, (όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα αποκαλούμενα «προϊόντα που χρησιμοποιούν θερμότητα και όχι καύση»), καθώς και τις νέες εξελίξεις στο λαθρεμπόριο καπνού, το Συμβούλιο της ΕΕ ζήτησε από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2016 να υποβάλλει πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας περί ειδικών φόρων κατανάλωσης καπνού.

Η εν λόγω νομοθεσία καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες για τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα τσιγάρα σε επίπεδο ΕΕ.

Σήμερα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και άλλα καινοτόμα προϊόντα καπνού δεν καλύπτονται από την οδηγία και τα κράτη μέλη ζήτησαν από την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, λόγω έλλειψης επαρκών πληροφοριών, δεν πρέπει να επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης, ούτε στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ούτε στα νέα προϊόντα καπνού.

Andriukaitis: Η καπνοβιομηχανία επιδιώκει να παρακάμψει τη νομοθεσία για το κάπνισμα

«Η βιομηχανία καπνού ήδη αισθάνεται την πίεση από την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για το κάπνισμα και διερευνά τρόπους, για να την παρακάμψει και να παραπλανήσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές, δήλωσε ο Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των …

Έλλειψη πληροφοριών

Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, η Επιτροπή τόνισε ότι το εύρος των διαθέσιμων πληροφοριών ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο και ως εκ τούτου ήταν δύσκολο να υπάρξουν προβλέψεις για την μελλοντική εξέλιξη της αγοράς.

Από την πλευρά της, η Κομισιόν επεσήμανε ότι υπήρχαν διάφορες απόψεις σχετικά με τις επιπτώσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην υγεία, καθώς και την κατάλληλη φορολογική μεταχείρισή τους.

«Από την άποψη της υγείας, πρέπει να υιοθετηθεί μια προσεκτική προσέγγιση για μια πιθανή εναρμονισμένη φορολόγηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων», τονίζει η έκθεση της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τη βιομηχανία, η κατανάλωση επιβλαβών χημικών ουσιών από τον καπνό μέσω «θερμότητας, όχι καύσης» ή τον θερμαινόμενο καπνό μειώνεται σημαντικά σε σύγκριση με τον καπνό τσιγάρων, δεδομένου ότι το τσιγάρο δεν καίγεται, αλλά θερμαίνεται σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Πάντως, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι μέχρι το 2016 τα προϊόντα αυτά είχαν εισέλθει μόνο σε ελάχιστες αγορές των κρατών μελών.

«Δεδομένης της καινοτομίας και της διαρκώς εξελισσόμενης φύσης της αγοράς, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο στο στάδιο αυτό να αναπτυχθεί ένας εναρμονισμένος και σαφής ορισμός, ο οποίος να συλλαμβάνει αυτά τα προϊόντα, τόσο με τα τρέχοντα χαρακτηριστικά τους, όσο και με την μελλοντική τους εξέλιξη», σημείωσε η Επιτροπή, προσθέτοντας ότι μια πιθανή αντιμετώπιση θα ήταν να φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή, όπως τα τσιγάρα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ειδήσεις αυτές δεν ικανοποίησαν τους αντικαπνιστές, οι οποίοι επιμένουν στην αποτελεσματικότητα της φορολόγησης.

Ειδικότερα, σε γραπτή απάντηση στη EURACTIV, το European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση στην εναρμόνιση των φόρων όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τον θερμαινόμενο καπνό.

Ο οργανισμός δημόσιας υγείας αναφέρθηκε στην έκθεση του ΠΟΥ (August 2016), σύμφωνα με την οποία ελλοχεύουν δυνητικοί κίνδυνοι από την ενεργητική και παθητική έκθεση στον ατμό των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Εξέφρασε, επίσης, σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός ότι τα καινούρια προϊόντα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για τους νέους, ώστε να ξεκινήσουν το κάπνισμα.

«Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η φορολόγηση είναι το καλύτερο μέτρο για την αποφυγή του καπνίσματος, ιδιαίτερα των ανήλικων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε επίπεδο ΕΕ θα μειώσει την οικονομική προσιτότητα και ελκυστικότητα αυτών των προϊόντων. Επομένως, το ENSP ανησυχεί για το γεγονός ότι όσο περισσότερο περιμένουμε να ρυθμίσουμε αυτά τα νέα προϊόντα, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα δοθούν στη βιομηχανία καπνού για την προσέλκυση νέων καταναλωτών», προειδοποίησε το ENSP.

Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας τη διαφορά μεταξύ των νέων προϊόντων και του παραδοσιακού καπνού.

Ο αντιπρόεδρος και υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη British American Tobacco (BAT), Giovanni Carucci, δήλωσε στη EURACTIV ότι «τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν πρέπει να αποτελούν μέρος της οδηγίας περί ειδικών φόρων κατανάλωσης, επειδή δεν περιέχουν καπνό. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα κανονικό καταναλωτικό προϊόν, που υπόκειται απλώς στον ΦΠΑ, όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία».

Επιπλέον, τόνισε ότι «Πολλοί επιστήμονες και επαγγελματίες του τομέα δημόσιας υγείας τάσσονται υπέρ της χρήσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων, ενώ ταυτόχρονα κορυφαίοι φορείς της δημόσιας υγείας δήλωσαν ότι οι τρέχουσες εκτιμήσεις καταδεικνύουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι περίπου 95% λιγότερο επιβλαβή από το κάπνισμα».

«Το γεγονός αυτό γίνεται ευρέως αντιληπτό, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της βλάβης προκαλείται από την καύση του καπνού και όχι από τη νικοτίνη. Η ενθάρρυνση των καπνιστών να στραφούν στα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι λογική, λόγω της δυνατότητας που έχουν να οδηγήσουν σε πρωτοφανείς επιτυχίες στη δημόσια υγεία. Αν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα υπαχθούν σε πρόσθετο τέλος, πολλοί καταναλωτές ενδέχεται να μην αγοράσουν αυτά τα προϊόντα», πρόσθεσε.

Το 2015, η Public Health England (PHE), δημοσίευσε σχετική έκθεση που υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι περίπου 95% λιγότερο επιβλαβή από τον καπνό.

Με παρόμοιο τρόπο, τον περασμένο Σεπτέμβριο η NHS Health Scotland επεσήμανε ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ήταν «σίγουρα» λιγότερο επιβλαβή από το κάπνισμα.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι "αθώα" για τη δημόσια υγεία

Ο Βιτένις Αντριουκαίτης, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, δήλωσε ότι αντιτίθεται στη διαφήμιση των ηλεκτρονικών τσιγάρων ως κάτι «cool» με στόχο την προσέλκυση νέων σε ηλικία καπνιστών, υπενθυμίζοντας ότι πρέπει επίσης να φέρουν προειδοποίηση για την …

«Είμαι εναντίον των ηλεκτρονικών τσιγάρων που διαφημίζονται ως ‘’αθώα’’, με στόχο την προσέλκυση των νέων […] είναι απλά απαράδεκτο», δήλωσε στη EURACTIV ο αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Vytenis Andriukaitis, τον Φεβρουάριο του 2017.

X