Ημέρα του 112: Εορτασμός του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης

112 - ο πανευρωπαικός αριθμός έκτακτης ανάγκης

Κάθε χρόνο, στις 11 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στο προσκήνιο τον ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. το 112 μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μία «ιστορία επιτυχίας» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι πλέον κοινός σε όλες τις χώρες, έχει καθιερωθεί και σώζει ζωές. Είναι από αυτές τις δράσεις, όπως για παράδειγμα η περιαγωγή στην κινητή τηλεφωνία ή το πρόγραμμα Erasmus, που αποδεικνύει με συγκεκριμένο τρόπο τα οφέλη από την Ενώση για τον κάθε πολίτη.

Χάρη στη νομοθεσία της ΕΕ που εγκρίθηκε το 1991, τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο μπορούν να καλέσουν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 από οπουδήποτε στην ΕΕ και χωρίς χρέωση. Τη χρονιά που μας πέρασε έγιναν 140 εκατομμύρια κλήσεις στον αριθμό 112. Από σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε προκύπτει ότι ο αριθμός των κλήσεων αυξάνεται κάθε χρόνο και ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν βελτιώσει το αυτόματο σύστημα εντοπισμού του καλούντος. Επιπλέον, η έκθεση επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να έρχονται σε επαφή με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξίσου εύκολα με τα άτομα χωρίς αναπηρία.

Το 112 είναι ο πανευρωπαίκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, διαθέσιμος παντού στην ΕΕ χωρίς χρέωση από οποιοδήποτε δίκτυο. [Ευρωπαϊκή Επιτροπή]

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Ο αριθμός 112 είναι σωτήριος αριθμός για όλους τους χρήστες. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπίσουν όλα τα εκκρεμή ζητήματα και να εξεύρουν ταχείες και συγκεκριμένες λύσεις που εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για όλους. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Επικοινωνιών που εγκρίθηκε πρόσφατα σε συνάρτηση με την πολιτική συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα ενισχύουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».

Η Επίτροπος αρμόδια για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα του Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, πρόσθεσε: «Με την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα καταργούμε τα εμπόδια για τη συμμετοχή και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύντομα, τα άτομα με αναπηρία θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 για τη διάσωση ζωών, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος που βρίσκονται και επί ίσοις όροις με τους άλλους».

Το θέμα του ακριβούς εντοπισμού θέσης του καλούντος που βρίσκεται σε κίνδυνο

Ιστορικά, υπάρχει ένας μέσο όρος 255 εκατομμυρίων κλήσεων έκτακτης ανάγκης κάθε χρόνο. Από αυτές τις κλήσεις και με βάση τις σχετικές έρευνες προκύπτει ότι κάθε χρόνο περίπου τριακόσιες χιλιάδες άτομα που καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να περιγράψουν την τοποθεσία τους, διότι ενδέχεται να μην ξέρουν πού είναι, επειδή είναι πολύ μικρά για να πουν, ή πολύ τραυματίες για να επικοινωνήσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η γνώση της ακριβούς θέσης του καλούντος μπορεί να βοηθήσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να αντιδράσουν γρήγορα και να σώσουν ζωές.

Μια νέα τεχνική λύση που προωθεί η Κομισιόν σε όλα τα κράτη μέλη, βοηθά στην παροχή ακριβούς θέσης καλούντος σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι σημερινές κινητές και έξυπνες συσκευές είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με ακριβή τοποθεσία καλούντος μέσω ενός SMS ή ενός καναλιού δεδομένων, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένες δυνατότητες Global Navigation Satellite System (GNSS) ή Wi-Fi. Το νέο αυτό εργαλείο δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα κράτρη μέλη αλλά σημειώνεται σημαντική πρόοδος.

Εκτός από τη χρηματοδότηση της έρευνας, η Επιτροπή βελτιώνει επίσης τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με το 112. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Επιτροπή πρότεινε επικαιροποίηση των κανόνων τηλεπικοινωνιών της ΕΕ υπό τη μορφή ενός κώδικα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση της θέσης καλούντος με βάση το ακουστικό ως συμπλήρωμα στα δεδομένα θέσης που βασίζονται στο δίκτυο. Σύμφωνα με την πρόταση, τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι η τοποθεσία του καλούντος, είτε αυτή βασίζεται στο δίκτυο (που παρέχεται από τον φορέα εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας) είτε βασίζεται σε συσκευή (που ανακτάται από ένα τηλέφωνο με δυνατότητα GNSS ή WiFi), φτάνει έγκαιρα στο Σημείο Απάντησης Δημόσιας Ασφάλειας που χειρίζεται κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία του καλούντος θα είναι δωρεάν για τους πολίτες και τα Σημεία Απάντησης Δημόσιας Ασφάλειας.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ημέρα του 112 και τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης διατίθενται εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την φετινή εκστρατεία που συστάθηκε από την Ένωση Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης με τίτλο #HumansOf112 διατίθενται εδώ.

X