Η Βρετανία αντεπιτίθεται στην ΕΕ για τις απομακρύνσεις εθνικών εμπειρογνωμόνων

[Shutterstock]

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρήσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός κράτους μέλους της ΕΕ έως ότου εγκαταλείψει την Ένωση και αυτό περιλαμβάνει εθνικούς εμπειρογνώμονες που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης στην EURACTIV.com.

Η Επιτροπή κάλεσε πρόσφατα έναν αριθμό εθνικών εμπειρογνωμόνων του Ηνωμένου Βασιλείου που εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπορικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να εγκαταλείψουν τον θεσμό εντός τριών μηνών, προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων πριν από τις διαπραγματεύσεις για το Brexit.

Οι Αποσπασμένοι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των χωρών της ΕΕ και εργάζονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή προσπαθεί να βρει λύση για περισσότερους από 70 Βρετανούς αξιωματούχους που εργάζονται ως ΑΕE.

Η έναρξη των διαπραγματεύσεων για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα για τους υπαλλήλους αυτους καθώς συμμετέχουν άμεσα σε κρίσιμα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών συναλλαγών, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των δικαιωμάτων προσγείωσης αεροσκαφών.

Ορισμένοι από αυτούς τους εμπειρογνώμονες μεταφέρθηκαν σε λιγότερο κρίσιμες μονάδες ή φακέλους. Ωστόσο, οι πηγές επιβεβαίωσαν ότι ένας αριθμός υπαλλήλων έλαβε εντολές να αποχωρήσει στο τέλος του καλοκαιριού μετά από τρίμηνη προειδοποίηση.

Ο αριθμός των πρόωρων αποχωρήσεων αναμένεται να αυξηθεί καθώς όλο και περισσότεροι τομείς, όπως ο τομέας της αλιείας, κατέστησαν στρατηγικά κρίσιμοι για την διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ κατά τις συνομιλίες για το Brexit.

Οι συμβάσεις αυτών των εθνικών εμπειρογνωμόνων περιορίζονται κατ ‘ανώτατο όριο σε τέσσερα έτη.

«Μιλάμε για εθνικούς δημοσίους υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί προσωρινά στην Κομισιόν βάσει ειδικών κανόνων. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για Βρετανούς πολίτες, αλλά για ανθρώπους που εργάζονται – και πληρώνονται – από την κυβέρνηση της μεγαλειότητάς της», ανέφερε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

«Είμαστε ακόμα μέλη της ΕΕ»

Η EURACTIV ενημερώθηκε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της κυβέρνησης της Βρετανίας και της Επιτροπής εργάζονται για την εξεύρεση μιας «εποικοδομητικής» λύσης στο θέμα με στόχο τη συνέχιση του προγράμματος απόσπασης σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Σε ομιλία του στην EURACTIV την Τρίτη (11 Ιουλίου), εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να ασκει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός κράτους μέλους της ΕΕ έως ότου εγκαταλείψει την Ένωση.

«Αυτό περιλαμβάνει αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι όταν αποσπώνται οι υπάλληλοι αυτοί, προσφέρουν εμπειρία και γνώση σε συγκεκριμένα θέματα όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ασφάλεια και η οικονομία.

«Οι Βρετανοί Αποσπασμένοι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες εκτιμώνται και γίνονται σεβαστοί από τους ευρωπαίους συναδέλφους τους για την εμπειρία και τον επαγγελματισμό τους», πρόσθεσε ο Βρετανός αξιωματούχος.

Έρευνα: οι εθνικοί εμπειρογνώμονες είναι ανεξάρτητοι

Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε από τρεις καθηγητές στο London School of Economics (LSE) και την Ευρωπαϊκή Πολιτική και Πολιτικές (EUROPP) έθεσε το ζήτημα της ανεξαρτησίας των εθνικών εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έρευνα κάλυψε περίπου 400 ΑΕΕ στην εκτελεστική εξουσία της ΕΕ και διαπίστωσε ότι στην πράξη «είναι πιθανόν να είναι σχετικά ανεξάρτητοι από την επιρροή των κρατών μελών».

Σύμφωνα με τους καθηγητές, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες «είναι πιθανότερο να συνδέονται με την Επιτροπή παρά με την χώρα καταγωγής τους».

X