ΕΤΕΠ: η κοινωνική ένταξη πρέπει να γίνει μέρος της οικονομικής πολιτικής

ΝΑΟ robot [Pierre Metivier/Flickr]

Σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από τις αυξανόμενες ανισοτήτες σε όλη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) έκρουσαν από κοινού τον κώδωνα του κινδύνου ζητώντας η κοινωνική ένταξη να γίνει ένα ζωτικό μέρος της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ.

«Η ένταξη δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως δεύτερη σκέψη. Δεν είναι μια πολυτέλεια. Είναι ένας καταλύτης για την ανάπτυξη», δήλωσε Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Andrew McDowell σε δημοσιογράφους την Τρίτη (21 Μαρτίου), παρουσιάζοντας την έκθεση η οποία εκπονήθηκε από κοινού από την ΕΤΕπ και το WEF, με τη συμβολή του Bruegel, μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα τις Βρυξέλλες. «Αυτό που διαπιστώνουμε στην πράξη στην τράπεζα της ΕΕ, είναι ότι υπάρχει μια win-win ευκαιρία στην οποία μπορούμε να προωθήσουμε τόσο την ένταξη όσο και την ανταγωνιστικότητα, την ίδια στιγμή», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι υπάρχουν τρόποι για να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη, η οποία παραμένει υποτονική.

Τα πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να υφίστανται και αποτελούν απειλή για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα ενώ οι νέοι εξακολουθούν να αγωνίζονται για να βρουν δουλειά με το ποσοστό ανεργίας τους σχεδόν στο 20% κατά μέσο όρο για την ΕΕ των 28. Οι πραγματικοί μισθοί εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα προ της κρίσης για πολλούς εργαζόμενους της ΕΕ. Η Ευρώπη σε σύγκριση με άλλες παγκόσμιες οικονομικές περιοχές, δεν επενδύει αρκετά. Εδώ και χρόνια έχει βοηθηθεί από τη μαζική νομισματική τόνωση που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά αυτό δεν είναι βιώσιμο για το μέλλον.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν επιλυσεί τα σοβαρά κενά όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες, την εκπαίδευση, τις έξυπνες υποδομές και την καινοτομία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εξ ου και η επείγουσα ανάγκη για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και τη δημιουργία ενός διανεμητικού μηχανισμού ο οποίος θα αντιμετωπίσει το έλλειμμα των οικονομικών ευκαιριών.

Η Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ήταν κυρίαρχο θέμα στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (17 με 20 Ιανουαρίου). Η τελευταία έκθεση του WEF, τόνισε αυξανόμενη ανισότητα ως τον κορυφαίο παγκόσμιο κίνδυνο για το 2017 και σημείωσε το ρόλο της τεχνολογίας σε αυτό το χάσμα.

Η ΕΤΕπ και το WEF επιμένουν  στις συστάσεις τους για την επιτάχυνση της εμπορικής εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και στις επενδύσεις σε υποδομές για τις έξυπνες μεταφορές και αξιοποιώντας μη παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως δίνοντάς τους καλύτερη πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια. «Πρόκειται για την επανεξέταση του οικονομικού μας μοντέλου και την απομάκρυνση από την αντιμετώπιση της ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης ως δύο ξεχωριστές διαδικασίες,» δήλωσε ο Richard Samans, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο να συμβιβαστούν κοινωνική ένταξη και η ανταγωνιστικότητα, η μελέτη εντοπίζει μια σειρά από πρωτοβουλίες, τις οποίες παρουσίασε ως πρότυπα προς μίμηση.

Εξάπλωση του δυναμισμού και της επιχειρηματικότητας

Το αυστριακό Pilotfabrik für Industries 4.0 στο Seestadt Aspern θεωρείται ως ένας τρόπος για να εξαπλωθεί το επιχειρηματικό πνεύμα. Στο πιλοτικό εργοστάσιο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μαθαίνουν για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και προσαρμόζονται σε αυτές έτσι ώστε να προχωρούν περαιτέρω στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής τους, μέσω της ανάπτυξης νέων πρωτοτύπων των νέων προϊόντων. «Μια συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού με την συνδρομή της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να φέρει αποτελέσματα», δήλωσε ο Samans. Υποστήριξε ότι πρωτοβουλίες όπως οι ΣΔΙΤ θα προσδώσουν νέα δυναμική στο οικονομικό σύστημα.

Η ΕΤΕπ, με προϋπολογισμό περίπου 570 δις €, έχει μια μακρά ιστορία χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν την αντιμετώπιση των συστημικών αδυναμιών της αγοράς. Αλλά ήταν μόνο με την συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) η τράπεζα ήταν σε θέση να χρηματοδοτήσει έργα υψηλού κινδύνου.

Αλλαγή νοοτροπίας

Η Ευρώπη δεν πάσχει από έλλειψη ιδεών, αλλά οι διαρθρωτικές αδυναμίες και ο φόβος ενασχόλησής με καινοτόμες επιχειρήσεις εμποδίζουν την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. «Το κλειδί είναι οι Ευρωπαίοι ενδιαφερόμενοι να ενώσουν τις δυνάμεις για να επιταχύνουν το βηματισμό τους, και το πιο σημαντικό, την κλίμακα και την εξάπλωση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών», αναφέρει η έκθεση. «Χρειαζόμαστε μια αλλαγή νοοτροπίας,» τόνισε ο Samans, ενώ η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την επίτευξη υψηλότερης ανάπτυξης θα απαιτήσει από τους ηγέτες και τις κοινωνίες να προετοιμαστούν για να διαχειριστούν τις επικείμενες επιπτώσεις.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων:

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-071-world-economic-forum-eib-urge-eu-finance-ministers-to-make-inclusive-growth-top-priority

 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_EUROPE-LAB.pdf

X