Εμβόλια COVID-19: οι ευρωβουλευτές ζητούν ευρωπαϊκή και παγκόσμια αλληλεγγύη

covid_eu [ΑΠΕ ΜΠΕ]

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις συντονισμένες προσπάθειές για την πανδημία και να λάβει επείγοντα μέτρα για επιτάχυνση της παραγωγής εμβολίων, ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.

Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια την Τετάρτη με την πορτογαλική Προεδρία και την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen, οι ευρωβουλευτές σχολίασαν την πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ για την νόσο COVID-19. Πολλά μέλη τόνισαν ότι η ΕΕ έχει λάβει τις σωστές βασικές αποφάσεις, ιδίως όσον αφορά τη συλλογική ευρωπαϊκή προσέγγιση στον εμβολιασμό και την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών της, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και εφαρμόζοντας τους κανόνες της ΕΕ περί νομικής ευθύνης των φαρμακοβιομηχανιών.

Η πρόεδρος von der Leyen υπερασπίστηκε την επιλογή της ΕΕ να παραγγείλει τα εμβόλια συλλογικά, την ανάγκη για παγκόσμια αλληλεγγύη και την απόφαση να μην γίνουν «εκπτώσεις» όσον αφορά τον έλεγχο της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων. Αναγνώρισε ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος, καθώς «εξακολουθούμε να μην είμαστε στο σημείο που θέλαμε στη μάχη εναντίον του κορονοϊού».

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για την έξοδο από την κρίση με πνεύμα αλληλεγγύης, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ έχει ευθύνη απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο και πρέπει να διασφαλίσει τη δίκαιη κατανομή των εμβολίων παγκόσμια, πρόσθεσαν, τονίζοντας ότι «κανείς δεν είναι ασφαλής έως ότου όλοι είναι ασφαλείς».

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνώρισαν ότι η ΕΕ υποτίμησε τις προκλήσεις της μαζικής παραγωγής εμβολίων και ότι πρέπει πλέον να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την επιτάχυνση της παραγωγής ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας. Πολλοί ευρωβουλευτές προέτρεψαν την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την τήρηση των όρων των υφιστάμενων συμβάσεων και ταυτόχρονα να στηρίξει τα κράτη μέλη στις στρατηγικές τους για την ανάπτυξη εμβολίων.

Για να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στις προσπάθειες εμβολιασμού και να αποφευχθεί η παραπληροφόρηση, η ΕΕ πρέπει να «πει την αλήθεια», όπως επισήμαναν ορισμένοι ευρωβουλευτές. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί υπενθύμισαν την ανάγκη για διαφάνεια όσον αφορά τις συμβάσεις, καθώς και για ολοκληρωμένα και σαφή δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη εμβολίων σε εθνικό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα ποσά δημόσιου χρήματος που επενδύθηκαν, αρκετοί ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης αυξημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο της εφαρμογής της στρατηγικής για τα εμβόλια.

X