Δείκτης ισότητας των φύλων: Στην τελευταία θέση της ΕΕ η Ελλάδα

woman [Photo by Mihail Mihaylov from Pexels]

Μακριά από την ισότητα των φύλων βρίσκονται ακόμα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας 2019, όπως συντάχθηκε από το EIGE (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δείκτη, η συνολική βαθμολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων αυξήθηκε κατά μία μονάδα σε σύγκριση με την έκδοση του 2017, φτάνοντας στο 67,4.

Στην τελευταία θέση της ΕΕ η Ελλάδα

Με 51,2 στους 100 βαθμούς, η Ελλάδα είναι ουραγός στην τελευταία θέση στην ΕΕ.

Πιο αναλυτικά, η βαθμολογία της χώρας αυξήθηκε μόλις 4,4 μονάδες σε διάστημα 12 χρόνων, από το 2005 έως το 2017 (+1,2 μονάδες σε σύγκριση με το 2015). Παρά τη μικρή αυτή πρόοδο, η βαθμολογία της Ελλάδας την κατατάσσει σε μία θέση χαμηλότερη από ό,τι το 2005.

Η επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά την ισότητα των φύλων είναι καλύτερη στον τομέα της υγείας (83,5 μονάδες) και το εισόδημα / χρήματα (71,4 μονάδες). Αντίθετα, πιο μεγάλες ανισότητες συνεχίζουν να κυριαρχούν όταν μετράμε την δύναμη / εξουσία (24,3 μονάδες), παρόλο που η βαθμολογία στον τομέα αυτό βελτιώθηκε κατά 6,1 μονάδες από το 2005. Επιπλέον, η βαθμολογία της Ελλάδας αυξήθηκε στον τομέα της γνώσης (+ 8,5 μονάδες).

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα προχωρά προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων με χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι η ΕΕ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ έχει αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιουρόβα, δήλωσε: «Προχωρούμε με μικρά βήματα. Ωστόσο, είμαι περήφανη για ό,τι έχουμε καταφέρει, ιδίως με τους νέους κανόνες για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τα σημερινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι είναι η αλλαγή που πρέπει να επιταχυνθεί στην αγορά εργασίας. Η οδηγία μας σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η οποία εγκρίθηκε φέτος, μπορεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού για τις γυναίκες και τους άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Ο δείκτης μετρά την ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημαίνει τους τομείς στους οποίους απαιτείται πρόοδος. Επικεντρώνεται σε έξι θέματα: εργασία, χρήματα, γνώσεις, χρόνος, εξουσία και υγεία, καθώς και δύο επιπλέον θέματα που είναι η βία κατά των γυναικών και οι οριζόντιες ανισότητες.

Επιπλέον, η φετινή έκδοση δίνει έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και στον αντίκτυπό της στην ισότητα των φύλων.

X