Χαιρετίζει το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου η CPMR

Σε δηλώσεις του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, ο Βενσάν Κοσετέλ αναφέρει ότι «ντε φάκτο ορισμένες εκφάνσεις της συμφωνίας έχουν παγώσει».

Την πολυαναμενόμενη φιλοδοξία του Νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου προς μια βιώσιμη, αποτελεσματική και ανθρώπινη αντίδραση στη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου μέσω μιας πιο ολιστικής και βασισμένης στην αλληλεγγύη προσέγγισης χαιρετίζει η Διάσκεψη των Περιφερειακών Θαλάσσιων Περιφερειών (CPMR).

Ειδικότερα, η CPMR θεωρεί την απόφαση για αναθεώρηση του αμφιλεγόμενου κανονισμού του Δουβλίνου και την εισαγωγή σε ένα ευρύτερο και πιο ευέλικτο πλαίσιο για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης ως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός σε αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ως «νέο ξεκίνημα» για την μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ.

«Το σημερινό σύστημα ασύλου και μετανάστευσης της ΕΕ – ή η έλλειψή του – έχει καταδείξει σαφώς τα όρια και τα ελαττώματα του, με δραματικές συνέπειες, οι πιο πρόσφατες εκ των οποίων είναι η καταστροφική πυρκαγιά στον καταυλισμό της Μόριας στο νησί της Λέσβου,» δηλώνει ο Vasco Cordeiro, Πρόεδρος της κυβέρνησης των Αζορών και πρόεδρος της CPMR ως αντίδραση στο Σύμφωνο. «Ήρθε η ώρα για μια πραγματική μεταρρύθμιση που λαμβάνει επίσης υπόψη το ρόλο των περιφερειών σε όλους τους τομείς στους οποίους έχουν επίσημες αρμοδιότητες ή όπου απαιτείται η δράση τους ή μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ και των κρατών μελών.»

Πολλές περιοχές πρώτης υποδοχής έχουν μείνει να παλεύουν με περιορισμένους πόρους και υπερβολικές υπηρεσίες, ιδίως στις χώρες υποδοχής, λόγω της αδυναμίας της Ευρώπης να βρει λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των μεταναστών και των προσφύγων που διαφεύγουν από συγκρούσεις, βία και ακραία φτώχεια από το 2015.

Η CPMR με ικανοποίηση βλέπει στο Σύμφωνο μια σημαντική αναφορά στις περιφερειακές και τοπικές αρχές σε σχέση με το ρόλο τους στην ένταξη. «Η συζήτηση για τις πιο υψηλού προφίλ πτυχές του Συμφώνου, όπως η υποχρεωτική αλληλεγγύη, οι διαδικασίες στα σύνορα και οι επιστροφές, δεν θα πρέπει να αναιρεί το γεγονός ότι η επιτυχής ένταξη μεταναστών και προσφύγων που είναι επιλέξιμοι να παραμείνουν μπορεί να αποφέρει οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία», λέει η Annika Annerby Jansson, Πρόεδρος της Περιφέρειας Skåne και πρόεδρος της Ειδικής Ομάδας Μετανάστευσης της CPMR. «Σε φόρουμ όπως τα δικά μας, οι ευρωπαϊκές περιφερειακές αρχές συνεργάζονται και μοιράζονται εμπειρίες σε αυτό το θέμα για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των δράσεών τους και να αυξήσουν τη βάση γνώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραμματέας της CPMR τονίζει ότι «Η ΕΕ πρέπει να δείξει καλύτερη κατανόηση του ρόλου των περιφερειακών αρχών σε όλους τους τομείς της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου και να παρέχει καλύτερες ευκαιρίες προγράμματος και χρηματοδότησης για να ενισχύσουν τις ικανότητές τους σε αυτό το θέμα».

Σημειώνεται ότι η Διάσκεψη των Περιφερειακών Θαλάσσιων Περιφερειών (CPMR) εκπροσωπεί περισσότερες από 150 περιφερειακές αρχές από 24 χώρες σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Οργανωμένο σε 6 γεωγραφικές προμήθειες, το CPMR εργάζεται για να διασφαλίσει ότι μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών της.

X