Ασθένεια ο εθισμός στα video games σύμφωνα με τον ΠΟΥ

[OHishiapply/Shutterstock]

Ασθένεια θεωρείται πλέον ο εθισμός στα video games, σύμφωνα με την 11η αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Ασθενειών (ICD) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που πρόκειται να δημοσιευτεί στα μέσα του 2018.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν την επικέντρωση στο παιχνίδι σε βάρος άλλων πτυχών της ζωής ενός ατόμου, όπως οικογενειακοί ή κοινωνικοί δεσμοί, τρόφιμα, ύπνος, εκπαίδευση και εργασία. Ιδιαίτερα επιρρεπείς είναι οι νέοι άνδρες, οι οποίοι τείνουν να περνούν περισσότερο χρόνο παίζοντας βιντεοπαιχνίδια σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Η Αμερικανική Ψυχιατρική Οργάνωση είχε αποφανθεί ότι δεν υπήρχαν αρκετές έρευνες που αποδεικνύουν ότι ο εθισμός στα video games έπρεπε να κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Ωστόσο, σύμφωνα με το ICD, ο εθισμός θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ασθένεια, αν οι  προαναφερθείσες αρνητικές επιπτώσεις είναι παρούσες για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Ο πρόεδρος της Mental Health Europe (MHE),  Nigel Henderson, δήλωσε στη EURACTIV ότι τα συμπτώματα που προσδιορίζουν τον εθισμό στα βιντεοπαιχνίδια ως επικίνδυνο για την ψυχική υγεία «θα μπορούσαν να επεκταθούν σε οτιδήποτε ξεκινά να κυριαρχεί στη ζωή ενός ατόμου».

Από την άλλη πλευρά, διευκρίνισε ότι «Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μια υποκείμενη απώλεια ελέγχου σε άλλες πτυχές της ζωής ή μια γενική αίσθηση απελπισίας, με αποτέλεσμα το άτομο να βρίσκει διέξοδο στα παιχνίδια.

«Οι λόγοι θα μπορούσαν να είναι η έλλειψη οικογενειακής υποστήριξης, θέσεων εργασίας ή προοπτικών εκπαίδευσης, κοινωνικού δικτύου ή φίλων. Σε γενικές γραμμές, τα αίτια πίσω από κάτι τέτοιο θα μπορούσαν να είναι παρόμοια με τον τζόγο, τον αλκοολισμό και την εξάρτηση από τα ναρκωτικά».

X