Άνιση πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι

[Francisco V Machado/Shutterstock]

Οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν εξαιρετική ανισότητα στην πρόσβαση για τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα, αποκάλυψε έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα. Οι ειδικοί ζήτησαν μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την περίθαλψη του καρκίνου και μεγαλύτερες προσπάθειες για την προώθηση προληπτικών πολιτικών.

Η έκθεση σχετικά με τις διαφορές στη διάγνωση, την περίθαλψη και την πρόσβαση στη θεραπεία, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (7 Νοεμβρίου) από την Lung Cancer Europe (LuCE), υπογράμμισε τα διαφορετικά πρότυπα διάγνωσης και περίθαλψης που διατίθενται στους πολίτες των χωρών της ΕΕ και τον άνισο αντίκτυπο των εθνικών πολιτικών στην υγεία των ασθενών.

Η θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα ξεκινά με μια έγκαιρη διάγνωση. Ενώ οι καινοτόμες μοριακές εξετάσεις βελτίωσαν την ασφάλεια και την ακρίβεια της διαγνωστικής διαδικασίας, η διαθεσιμότητά τους σε ολόκληρη την ΕΕ είναι αποσπασματική.

Η Πρόεδρος της LuCE, κ. Stefania Vallone, ζήτησε μεγαλύτερη ενσωμάτωση των υπηρεσιών για τον καρκίνο «ώστε οι ασθενείς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές να έχουν την ίδια πρόσβαση στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία, όπως οι ασθενείς σε μεγάλες αστικές περιοχές».

Πρόσβαση σε κλινικές δοκιμές και θεραπεία

Τα φάρμακα που πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να εγκρίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Ωστόσο, η έγκριση αυτή δεν εγγυάται στους ασθενείς σε όλη την ΕΕ την ίση πρόσβαση σε ενδεχομένως σωτήρια φάρμακα.

Ένα παράδειγμα που αναφέρεται στην έκθεση δείχνει πώς η Γερμανία παρείχε στους ασθενείς πλήρη πρόσβαση σε φάρμακα που εγκρίθηκαν από τον EMA για έξι είδη καρκίνου μεταξύ 2006 και 2016, ενώ η Σκωτία περιορίζει την πρόσβαση στο 63% των ίδιων φαρμάκων.

Ωστόσο, η έλλειψη διαθεσιμότητας δεν είναι το μόνο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο σε ορισμένες χώρες της ΕΕ: ​​η ανισότητα τονίζεται καλύτερα από τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται τα φάρμακα για τον καρκίνο. Η LuCE διαπίστωσε ότι τα εθνικά συστήματα υγείας στην ανατολική Ευρώπη ήταν λιγότερο πιθανό να καλύψουν το κόστος των καινοτόμων φαρμάκων για τον καρκίνο.

«Τα δεδομένα έδειξαν ότι ενώ στη Δυτική Ευρώπη τα φάρμακα αυτά είναι συνήθως διαθέσιμα και επιδοτούνται πλήρως, οι θεραπείες στην Ανατολική Ευρώπη δεν χρηματοδοτούνται ή διατίθενται μόνο με το πλήρες κόστος για τους ασθενείς».

Ακόμα κι αν οι ασθενείς μπορούν να πληρώσουν για τα φάρμακά τους, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα έχουν πρόσβαση στη νοσοκομειακή περίθαλψη που χρειάζονται, σύμφωνα με την LuCE.

Τα οφέλη της πρόληψης

Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2008 να δράσει για τη μείωση της επιβάρυνσης από τον καρκίνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το 2009 την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για τη Δράση κατά του Καρκίνου (EPAAC), για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για τον έλεγχο των επιπέδων καρκίνου.

Η έκθεση της LuCE υπογραμμίζει τις προσπάθειες της Σλοβενίας που έχει επενδύσει σε υποδομές για τη βελτίωση της θεραπείας των ασθενών με υποψία καρκίνου των πνευμόνων και την Αυστρία, η οποία έχει λάβει με επιτυχία μέτρα για τη μείωση της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες και την μείωση των ποσοστών καπνίσματος.

Στην Ανατολική Ευρώπη, από την άλλη πλευρά, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική. Οι περισσότερες χώρες δεν έχουν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα και όσες υιοθετούν τέτοια μέτρα, όπως η Πολωνία, διατηρούν τιμωρητική στάση.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου και η εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης απαιτεί μεγαλύτερη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. «Για να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος του πνεύμονα απαιτείται μια πολύ πιο εναρμονισμένη προσέγγιση», δήλωσε η καθηγήτρια ογκολογίας στη Σλοβενία, Tanja Cufer.

X