Έρχεται Erasmus για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

[European Commission]

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση, Christian Wigand, μιλά για τα οφέλη και τις προκλήσεις του προγράμματος MobiliseSME, ενός προγράμματος ανταλλαγών για τους εργαζόμενους των ΜΜΕ.

Ο Christian Wigand είναι εκπρόσωπος Τύπου για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις και απάντησε στο γραπτό ερωτηματολόγιο της EURACTIV.

Γιατί προωθείτε έργα, όπως το MobiliseSME;

Θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες απασχόλησης στην ενιαία αγορά. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα της ΕΕ για την υποστήριξη της κινητικότητας: Erasmus + για φοιτητές, για επιχειρηματίες (Erasmus για επιχειρηματίες), καθώς και για προγράμματα στήριξης της κινητικότητας των ερευνητών της ΕΕ (EURaxess) και των εργαζομένων (το πρώτο EURES JOB) και σχέδια για την ενημέρωση και την υποστήριξη των αποσπασμένων εργαζομένων. Κατά παρόμοιο τρόπο, η ιδέα αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι να υποστηρίξει τις διεθνείς ανταλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων για τους υπαλλήλους στις ΜΜΕ εντός συνόρων της ΕΕ.

Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος;

Το πιλοτικό πρόγραμμα απέδειξε, αν και σε μικρή κλίμακα, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ορισμένες κατηγορίες εταιρειών. Για αυτές τις εταιρείες, θα μπορούσε να υπάρξει σημαντική προστιθέμενη αξία στην ανταλλαγή επαγγελματιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μετά από αυτήν την εμπειρία, θα υποστηρίζατε τη δημιουργία ενός προγράμματος Erasmus για τις ΜΜΕ; Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει;

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Το πιλοτικό έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η τελική διάσκεψη θα λάβει χώρα στις 28 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα αποτελέσματα και την πορεία προς το μέλλον.

Τι θα μπορούσατε να βελτιώσετε στο πρόγραμμα, για παράδειγμα, για να το καταστήσετε πιο ελκυστικό για τις εταιρείες υποδοχής;

Το πρόγραμμα MobiliseSME αποσκοπούσε στη δοκιμή μιας άλλης μορφής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού – πρόκειται για μια έγκαιρη έκθεση, η οποία παρέχει αρκετή «τροφή για σκέψη» στην Επιτροπή σχετικά με το μέλλον των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν πολυάριθμα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού κατακερματισμού στην εσωτερική αγορά ή των δυσχερειών πρόσβασης στα κεφάλαια. Σε ποιο βαθμό η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των εκκρεμών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του χαμηλού επιπέδου εξαγωγών μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων;

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές προκλήσεις για τις ΜΜΕ και ότι απαιτούν μια σειρά μέτρων. Η εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού και η δια βίου μάθηση όσον αφορά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς είναι μόνο μια από τις προκλήσεις. Σήμερα, υπάρχουν πολλά «εργαλεία» σε ευρωπαϊκό επίπεδο – για παράδειγμα – το Your Europe και το Solvit, τα οποία παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και βοήθεια για τις ΜΜΕ.

X