Τρίμηνη παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ

Ρύθμιση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ζητά το Συμβούλιο της ΕΕ

Την παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών για επιπλέον τρεις μήνες ενέκρινε και επίσημα σήμερα το Συμβούλιο της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση οι έλεγχοι θα συνεχιστούν στα εσωτερικά σύνορα του Σένγκεν στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Νορβηγία, όπου ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ, σε συνέχεια της σύστασης του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου.

Στις 25 Οκτωβρίου, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, παρά τη σταδιακή σταθεροποίηση της κατάστασης, ο οδικός χάρτης για την επιστροφή στην κανονική λειτουργία της ζώνης Σένγκεν δεν έχει ακόμη πλήρως εκπληρωθεί και πρότεινε να παραταθούν τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με τον κανονισμό του Κώδικα Σένγκεν.

Σύμφωνα με σημερινή σύσταση του Συμβουλίου, τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν τους εσωτερικούς ελέγχους θα πρέπει να επανεξετάζουν κάθε εβδομάδα την «αναγκαιότητα, τη συχνότητα, την τοποθεσία και το χρόνο των ελέγχων», να «ρυθμίζουν» την ένταση των ελέγχων ανάλογα με τον κίνδυνο που υφίστανται, και να τους «καταργήσουν σταδιακά όπου αυτό είναι δυνατό». Τέλος, τα εν λόγω κράτη-μέλη υποχρεώνονται να συντάσσουν λεπτομερείς μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν και την αναγκαιότητά τους.

X