Το προσφυγικό στο επίκεντρο της μαλτέζικης προεδρίας στην ΕΕ

Ο υπουργός Εσωτερικών της Μάλτας Καρμέλο Αμπέλα.

Το προσφυγικό, η προώθηση της μεταρρύθμισης του συστήματος ασύλου της ΕΕ και ο έλεγχος των αφίξεων στον χώρο Σέγκεν θα βρεθούν στο επίκεντρο της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που από την 1η Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της εκ περιτροπής άσκησης της προεδρίας από τις χώρες- μέλη, περνά στα χέρια της Μάλτας.

Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο συνέντευξής του στη διαδικτυακή πύλη Euobeserver, ο Μαλτέζος υπουργός Εσωτερικών, Καρμέλο Αμπέλα, η Μάλτα, χώρα που βρίσκεται κοντά στις ακτές της Βόρειας Αφρικής και στην οποία κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των αιτούντων ασύλου, υποστηρίζει μια πιο δίκαιη διαμοίραση του μεταναστευτικού βάρους μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο κ. Αμπέλα, θεωρώντας την αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου ως τη μεγαλύτερη πρόκληση, εκφράζει την ελπίδα να καταφέρει η προεδρία της Μάλτας να τους ικανοποιήσει όλους και να επιτύχει συμβιβασμό, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα εστιάζει τόσο στη μετεγκατάσταση όσο και στην επιστροφή των μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους, αλλά και στη βελτίωση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Προσθέτει μάλιστα ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, αφού, αν όλα τα κράτη-μέλη εμμείνουν στις εθνικές τους θέσεις, θα είναι πολύ δύσκολη η επίτευξη συμβιβασμού, ενώ για την πρόταση της σλοβακικής προεδρίας αναφορικά με την «αποτελεσματική αλληλεγγύη», επισημαίνει ότι αποτέλεσε μία καλή βάση για τη συνέχιση της συζήτησης, μια και η αντίστοιχη πρόταση της Επιτροπής δεν ήταν αρκετή για να ξεκινήσει ο διάλογος.

Σε σχέση με το σχέδιο μετεγκατάστασης, ο Μαλτέζος υπουργός υποστηρίζει ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της προηγούμενης χρονιάς, ακόμα κι αν ορισμένα κράτη-μέλη ψήφισαν κατά της απόφασης, παραδεχόμενος ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποια από αυτά στην υλοποίηση των συμπεφωνημένων είναι περισσότερο πολιτικές παρά πρακτικές.

Όσον αφορά το ζήτημα του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, ο κ. Aμπέλα σημειώνει ότι ήταν μεγάλο επίτευγμα η δημιουργία της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, συμπληρώνοντας ότι το επόμενο μεγάλο βήμα θα είναι μία συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με το σύστημα εισόδου-εξόδου, ώστε να συλλέγονται τα στοιχεία των ανθρώπων που εισέρχονται στο χώρο Σέγκεν και να εντοπίζονται αυτοί που ξεπερνούν το νόμιμο χρόνο παραμονής τους.

Τέλος, ως προς τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, ο Μαλτέζος υπουργός αναφέρει ότι αυτή αποδίδει και είναι αναγκαία η συνέχισή της, επισημαίνοντας ότι, όσο και αν στην παρούσα χρονική στιγμή δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εξεταστούν εναλλακτικές, δεν θα πρέπει, από την άλλη μεριά, να αγνοηθεί το γεγονός ότι στην Τουρκία βρίσκονται ήδη χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι είναι πιθανόν να εισέλθουν στην Ευρώπη, γι’ αυτό και χρειάζεται να είναι ανοικτή η ΕΕ σε κάθε είδους λύση.

X