Το ΕΚ ζήτησε να συμμετάσχουν οι βουλευτές των Δυτικών Βαλκανίων

Το Ευρωπαϊκό Κίνημα στη Σερβία κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 22 Ιουνίου να συμμετάσχουν στις τακτικές συνεδριάσεις του οι βουλευτές των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων που έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στην ΕΕ. [Shutterstock/Alexandros Michailidis]

Το Ευρωπαϊκό Κίνημα στη Σερβία κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 22 Ιουνίου να συμμετάσχουν στις τακτικές συνεδριάσεις του οι βουλευτές των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων που έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στην ΕΕ, οι οποίοι θα παρίστανται ως παρατηρητές.

Αυτό θα αποτελούσε ένδειξη «συγκεκριμένης πολιτικής υποστήριξης στη διαδικασία διεύρυνσης», αναφέρει το Κίνημα σε ανακοίνωσή του. Εκτός από τη μείωση του αριθμού των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω του Brexit, η ΕΕ αποφάσισε το 2018 να κρατήσει 46 θέσεις για «πιθανή διεύρυνση στο μέλλον», δηλαδή για τους βουλευτές των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων που διαπραγματεύονται την είσοδό τους στην ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κίνημα στη Σερβία πρότεινε να ενεργοποιήσει συμβολικά το Κοινοβούλιο την απόφαση για τις δεσμευμένες έδρες, προσκαλώντας ορισμένους βουλευτές των Δυτικών Βαλκανίων να συμμετάσχουν στην τακτική συνεδρίασή του Το ΕΚ θα παρείχε έτσι συγκεκριμένη πολιτική στήριξη στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ, για την οποία έχει δεσμευτεί στα ψηφίσματά του, προσθέτει το Κίνημα στην ανακοίνωσή του.