Η πρώτη διεθνής συνθήκη για την πάταξη της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων

Council of Europe (1)

«Πόσο θα πουλούσατε ένα νεφρό, εάν η οικογένειά σας, πεθαίνει από την πείνα; Πόσο θα πληρώνατε για ένα – αν νομίζατε ότι θα πέθαινε χωρίς αυτό; Χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι θέτουν τις ερωτήσεις αυτές στον εαυτό τους κάθε χρόνο την ώρα που γίνονται μέρος της μαύρης αγοράς ανθρωπίνων οργάνων».

Τα ανατριχιαστικά αυτά λόγια ανήκουν στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thorbjørn Jagland στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία,  με σκοπό να θέσει τα θεμέλια για την αποτελεσματική πάταξη της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων. Και το πέτυχε, καθώς δεκατέσσερα ευρωπαϊκά κράτη υπέγραψαν στις 25 Μαρτίου τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συνθήκη που αποσκοπεί στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων. Η σύμβαση κατατέθηκε για υπογραφή κατά την πρώτη ημέρα του διεθνούς συνεδρίου, που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την  ισπανική κυβέρνηση, για να συζητήσουν το πώς να καταπολεμηθεί  πιο αποτελεσματικά η εμπορία ανθρωπίνων οργάνων, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής της νέας Συνθήκης.

Η σύμβαση υπεγράφη από την Ελλάδα, την Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία,  την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ανοικτή για υπογραφή από οποιοδήποτε κράτος στον κόσμο και θα τεθεί σε ισχύ όταν πέντε κράτη την επικυρώσουν.

«Η παράνομη αφαίρεση και εμπορία ανθρωπίνων οργάνων αποτελεί μια σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι χορηγοί είναι συχνά εξαιρετικά ευάλωτα άτομα, τα οποία  χρησιμοποιούνται από το οργανωμένο έγκλημα, που εκμεταλλεύεται την έλλειψη οργάνων για μεταμόσχευση. Η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση του εγκλήματος αυτού. Καλώ τα κράτη στην Ευρώπη και πέρα από αυτή  να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη σύμβαση», δήλωσε ο  Thorbjørn Jagland.

Η εμπορία ανθρωπίνων οργάνων αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα βάσει της εν λόγω σύμβασης, η οποία παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο  για την  προστασία των θυμάτων, καθώς και τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο την ποινική δίωξη των υπευθύνων για την παράνομη διακίνηση. Ποινικοποιεί την παράνομη αφαίρεση ανθρωπίνων οργάνων από ζώντα ή νεκρούς δότες και τη χρήση τους για μεταμόσχευση ή για άλλους σκοπούς, και άλλες συναφείς πράξεις. Περιλαμβάνει και  μέτρα προστασίας για τα θύματα, στα οποία συγκαταλέγονται σωματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, νομική βοήθεια και  το δικαίωμα αποζημίωσης από τους δράστες.

Η σύμβαση έχει ως στόχο την πρόληψη της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, απαιτώντας λόγου χάρη από τα κράτη τη διασφάλιση της διαφάνειας των εθνικών τους συστημάτων για τη μεταμόσχευση οργάνων, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταμόσχευσης. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), περίπου 10.000 παράνομες μεταμοσχεύσεις πραγματοποιούνται στην Ευρώπη, με το παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων να αποφέρει στο οργανωμένο έγκλημα παράνομα κέρδη 600- 1.200 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

Μύρνα Νικολαΐδου

 

X