Μηδενική απορρόφηση των κονδυλίων για το προσφυγικό από την Ελλάδα

Η Ελίζα Βόζενμπεργκ-Βρυωνίδη. [Flickr]

Την παραδοχή ότι κανένα αίτημα πληρωμής δεν έχει υποβληθεί από την Ελλάδα για την απορρόφηση των 352 εκατ. ευρώ που η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή έχει διαθέσει για τη χώρα μας έκανε ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της ευρωβουλευτή Ελίζας Βόζενμπεργκ-Βρυωνίδη η οποία και ανέδειξε το ζήτημα. Ο Επίτροπος αναφέρει στην απάντησή του ότι η ομάδα τεχνικής υποστήριξης που εστάλη στην Ελλάδα έχει στόχο την επανεξέταση της εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.) στην Ελλάδα και την παροχή βοήθειας στις ελληνικές αρχές για την υποβολή αίτησης πληρωμής στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης της επόμενης άνοιξης για το προσφυγικό

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της απάντησης:

«Από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης, η Επιτροπή έχει διαθέσει για την Ελλάδα περίπου 352.000.000 ευρώ ως βοήθεια έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.), είτε απευθείας στις ελληνικές αρχές είτε μέσω οργανισμών της Ε.Ε. και διεθνών οργανισμών.

Η τεχνική αποστολή (3 – 14 Οκτωβρίου 2016) εμπειρογνώμονα της Επιτροπής στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων με τις ελληνικές αρχές με στόχο να βελτιωθεί η διαχείριση του ΤΑΜΕ και του Τ.Ε.Α. Στα μέτρα που έλαβε πρόσφατα η Ελλάδα για τον εν λόγω σκοπό περιλαμβάνονται η μεταφορά της αρμόδιας για τη διαχείριση των εθνικών προγραμμάτων αρχής, στο πλαίσιο των εν λόγω ταμείων, από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και η αναθεώρηση των εν λόγω προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις τρέχουσες ανάγκες της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την τεχνική αποστολή στην Αθήνα, ο στόχος της ήταν διττός: α) η επανεξέταση της εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων του ΤΑΜΕ και του Τ.Ε.Α. στην Ελλάδα και β) η παροχή βοήθειας στις ελληνικές αρχές για την υποβολή αίτησης πληρωμής στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης της επόμενης άνοιξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών για την ίδρυση των δύο ταμείων. Η αποστολή κατέστησε δυνατό τον προσδιορισμό των μέτρων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ελλάδα στην επιτάχυνση της εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων και στην αποτελεσματική χρησιμοποίησή τους».

X