Κομισιόν: Ψαλίδι στις προβλέψεις για ανάπτυξη ευρωζώνης – Ιταλίας

[risk.net]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πετσόκοψε» την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη της Ιταλίας για το τρέχον και το επόμενο έτος, λέγοντας πως η αβεβαιότητα αναφορικά με τις πολιτικές της κυβέρνησης και τα υψηλότερα κόστη δανεισμού ώθησαν τη χώρα σε ύφεση το β’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Η Κομισιόν, στις χειμερινές της προβλέψεις, εκτιμά πως το ιταλικό ΑΕΠ πιθανότατα θα αναπτυχθεί με ρυθμό 0,2% το 2019, έναντι του 1,2% που προέβλεπε τον Νοέμβριο, ενώ το 2020 ο ρυθμός ανάπτυξης πιθανόν θα αυξηθεί στο 0,8%, έναντι του 1,3% που ήταν η εκτίμηση τον Νοέμβριο. Για το 2020, η Κομισιόν σημειώνει πως στη βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης θα συμβάλουν «τα θετικά carry-over effects καθώς και οι δυο επιπλέον εργάσιμες ημέρες».

«Ενώ η αρχική επιβράδυνση οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο λιγότερο δυναμικό παγκόσμιο εμπόριο, η πρόσφατη χαλάρωση της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να αποδοθεί περισσότερο στην υποτονική εγχώρια ζήτηση, ιδιαίτερα τις επενδύσεις, καθώς η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη στάση πολιτικής της κυβέρνησης και τα αυξανόμενα χρηματοοικονομικά κόστη είχαν επιπτώσεις», τονίζει η Κομισιόν.

«Αυτό που χρειάζεται η Ιταλία είναι βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αποφασιστική δράση προκειμένου να μειωθούν τα υψηλά επίπεδα του δημόσιου χρέους, με άλλα λόγια, υπεύθυνες πολιτικές που στηρίζουν τη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις.

«Κατεβάζει ταχύτητα» η ανάπτυξη στην ευρωζώνη
Για την ευρωζώνη συνολικά, η Κομισιόν αναμένει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 1,3% έναντι του 1,9% που προέβλεπε τον Νοέμβριο, ενώ το 2020 η ανάπτυξη θα ανακάμψει στο 1,6% από 1,7% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη.

Στις χειμερινές της προβλέψεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μειώνει την εκτίμησή της για τον ρυθμό ανάπτυξης της Γερμανίας για φέτος στο 1,1% από 1,8% που ανέμενε προηγουμένως, της Γαλλίας στο 1,3% από 1,6%, ενώ εκτιμά πως ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα μειωθεί στο 1,4% φέτος από 1,7% που ήταν το 2018.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η Κομισιόν, η οικονομική δραστηριότητα μετριάστηκε το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, διότι η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου επιβραδύνθηκε, η αβεβαιότητα έκαμψε την εμπιστοσύνη και η παραγωγή σε ορισμένα κράτη μέλη επηρεάστηκε αρνητικά από προσωρινούς εγχώριους παράγοντες, όπως οι διαταραχές στην παραγωγή αυτοκινήτων, οι κοινωνικές εντάσεις και η αβεβαιότητα σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ υποχώρησε στο 1,9% το 2018, από 2,4% το 2017 (φθινοπωρινές προβλέψεις: 2,1% για την ΕΕ των 28 και τη ζώνη του ευρώ).

Η οικονομική δυναμική στις αρχές του τρέχοντος έτους ήταν υποτονική, αλλά τα θεμελιώδη μεγέθη εξακολουθούν να είναι υγιή. Η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχιστεί, αν και πιο συγκρατημένη. Η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να επωφελείται από τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και τον ελαφρώς επεκτατικό δημοσιονομικό προσανατολισμό. Προβλέπεται πλέον αύξηση του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ κατά 1,3% το 2019 και κατά 1,6% το 2020 (φθινοπωρινές προβλέψεις: 1,9% το 2019, 1,7% το 2020). Οι προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα κάτω, σε 1,5% το 2019 και 1,7% το 2020 (φθινοπωρινές προβλέψεις: 1,9% το 2019, 1,8% το 2020).

Όσον αφορά τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη, οι αναθεωρήσεις προς τα κάτω για την ανάπτυξη το 2019 ήταν σημαντικές στη Γερμανία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. Πολλά κράτη-μέλη εξακολουθούν να επωφελούνται από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, που υποστηρίζεται και από τα κονδύλια της ΕΕ.

Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε στα τέλη του 2018 λόγω της ραγδαίας μείωσης στις τιμές της ενέργειας και της μείωσης του πληθωρισμού στις τιμές των τροφίμων. Ο δομικός πληθωρισμός, στον οποίο δεν συνυπολογίζονται οι τιμές της ενέργειας και των μη μεταποιημένων τροφίμων, ήταν συγκρατημένος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρά την ταχύτερη αύξηση των μισθών. Ο συνολικός πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) ανήλθε κατά μέσο όρο στο 1,7% το 2018, σημειώνοντας αύξηση από 1,5% το 2017. Δεδομένου ότι οι παραδοχές για τις τιμές του πετρελαίου για το τρέχον και το επόμενο έτος είναι πλέον χαμηλότερες από ό,τι ήταν το φθινόπωρο, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να συγκρατηθεί στο 1,4% το 2019, προτού αυξηθεί λίγο σε 1,5% το 2020. Για την ΕΕ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει φέτος κατά μέσο όρο σε 1,6% και στη συνέχεια να αυξηθεί στο 1,8% το 2020.

X