Απελευθέρωση της βίζας τον Οκτώβριο αν η Άγκυρα τηρήσει τις δεσμεύσεις της

[Flickr]

Προς την πλήρη απελευθέρωση της βίζας με την Τουρκία τον προσεχή Οκτώβριο προσανατολίζεται η ΕΕ, σε περίπτωση που τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις της.   Αυτό προκύπτει από τη δεύτερη έκθεση σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, τόνισε ορισμένα σημαντικά θετικά βήματα που έχουν γίνει και παρότρυνε την περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων: «Χαιρετίζω τις προσπάθειες που καταβάλλει η Τουρκία. Ευρισκόμενες στην πρώτη γραμμή της κρίσηςς των Συρίων προσφύγων, οι τουρκικές αρχές επιδεικνύουν, μετά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας, μια ανανεωμένη αποφασιστικότητα και προσήλωση στον διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Έχω την πεποίθηση ότι η Τουρκία θα εφαρμόσει, λόγω του επείγοντος της κατάστασης, τα μέτρα προτεραιότητας που περιέχει η σημερινή έκθεση και ότι μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί τις προσπάθειες εκπλήρωσης των απαιτήσεων για την απελευθέρωση των θεωρήσεων».

Η έκθεση επισημαίνει ότι, ειδικότερα μετά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις 29 Νοεμβρίου 2015, η Τουρκία έχει επισπεύσει τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων με στόχο την εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας. Συγκεκριμένα, η Τουρκία, η οποία φιλοξενεί και συνδράμει πάνω από 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Συρία, έδωσε πρόσφατα σε αυτούς τους πρόσφυγες τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Επίσης, έλαβε σημαντικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πρόσβαση των προσφύγων στις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της φοίτησης των παιδιών στα σχολεία. Παράλληλα, η Τουρκία ξεκίνησε την καθιέρωση αυστηρότερων κανόνων για τις θεωρήσεις και την εισδοχή υπηκόων από χώρες που είναι σημαντικές πηγές παράτυπης περαιτέρω μετανάστευσης από την Τουρκία στην ΕΕ.

Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Τουρκία ώστε να εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του χάρτη πορείας. Μεταξύ άλλων, η Τουρκία πρέπει να ξεκινήσει την έκδοση διαβατηρίων που περιέχουν τα δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ. Οι τουρκικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια τεράστια πρόκληση. Ως εκ τούτου, είναι επείγουσα ανάγκη να συνεχίσουν οι τουρκικές αρχές τη λήψη μέτρων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος της παράτυπης μετανάστευσης.

Η έκθεση καλεί επίσης την Τουρκία να μειώσει τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των διαδικασιών ασύλου, να αυξήσει τη συνεργασία της με όλα τα όμορα κράτη μέλη, κυρίως όσον αφορά την επανεισδοχή αλλά και αστυνομικά και δικαστικά θέματα, καθώς και να εντείνει τη μάχη κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Άλλα αναγκαία μέτρα είναι η έγκριση νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της ΕΕ, η σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με την Europol και την Eurojust, και η εκπόνηση ολοκληρωμένων μέτρων για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά που ζουν στην Τουρκία. Στην έκθεση τονίζεται ότι είναι αναγκαίο η Τουρκία να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της για την τρομοκρατία με τα πρότυπα της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και να εγκρίνει και να ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο αρκετές διεθνείς συμβάσεις.

EurActiv.gr

 *Φωτογραφία [European Commission]