Αύξηση των αιτήσεων από Αγγλία για κυπριακή υπηκοότητα

Αιτία το «Βrexit» σύμφωνα με επιστολή του ΥΠΕΞ, Ι. Κασουλίδη, στη Βουλή .

Λόγω της επικείμενης αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) αυξήθηκαν ξαφνικά, το τελευταίο διάστημα, οι αιτήσεις από Κύπριους της Βρετανίας, δεύτερης και τρίτης γενιάς, που θέλουν να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα. Για αυτονόητους, βεβαίως, λόγους με κυριότερο τη διατήρηση του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης και παραμονής εντός της Ε.Ε.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, επιβεβαιώνει το γεγονός σε απαντητική του επιστολή προς τον Γιώργο Περδίκη, η οποία κοινοποιήθηκε χθες προς όλους τους βουλευτές για σκοπούς ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Κασουλίδης, ως απότοκο του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος για αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την E.E., υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από Κύπριους, δεύτερης και τρίτης γενιάς, να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα. Η Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την κείμενη νομοθεσία που διέπει την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας και τους καθοδηγεί σχετικά.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου μια αίτηση για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας να γίνει αποδεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση, όπως υποδεικνύει ο υπουργός Εξωτερικών, είναι η υποβολή, μεταξύ άλλων, του πιστοποιητικού γεννήσεως που εκδίδουν οι βρετανικές Αρχές, το οποίο, όντας δημόσιο έγγραφο πρέπει να είναι πιστοποιημένο με το έντυπο/σφραγίδα «Apostille», από τις αρμόδιες βρετανικές Αρχές