Τα «50 σημεία» για να αποφευχθεί η απομόνωση της Ελλάδας από την Σένγκεν

frontex_guards

Διορία τριών μηνών για να βελτιώσει τις «σοβαρές» ελλείψεις και να ενισχύσει την προστασία των εξωτερικών συνόρων της δίνεται στην Ελλάδα μέσα από «50 σημεία», σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διέρρευσε η ΜΚΟ Statewatch.org.

Το προσχέδιο συμπερασμάτων αναφέρει ότι το 78.5% του συνόλου των παράνομων διελεύσεων των εξωτερικών συνόρων στην Ελλάδα κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως Οκτώβριο του 2015 έλαβε χώρα κατά τους τελευταίους 3 μήνες της περιόδου αυτής. Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 90.000 άτομα διασώθηκαν σε πάνω από 2.500 περιστατικά.

«Αυτό δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις στη διαχείριση της μεταναστευτικής και ανθρωπιστικής κρίσης», τονίζεται.

Η Σένγκεν σε σοβαρό κίνδυνο

Αναφέρεται ότι η Ελλάδα έχει λάβει μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες.

«Η συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν είναι σε σοβαρό κίνδυνο, και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα επειγόντως. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα όσον αφορά στην προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται με το σύνολο της ΕΕ και πρέπει να επιλυθεί προς το συμφέρον ολόκληρης της ΕΕ. Είναι ύψιστης σημασίας η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που εντοπίζονται στην έκθεση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή ως θέμα προτεραιότητας και επείγουσας ανάγκης. Είναι απαραίτητο ότι όλα τα κράτη μέλη να δείξουν αλληλεγγύη και να αναλάβουν συλλογικά την ευθύνη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του χώρου Σένγκεν».

Ιδιαίτερης σημασίας είναι, επίσης, η αναφορά στην προστασία «όχι μόνο των εξωτερικών συνόρων» της Ελλάδας, αλλά τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν και σε οποιοδήποτε άλλο διασυνοριακό τμήμα, όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

«Εκτός από την αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων, η αποτελεσματική εφαρμογή των hotspots με τη βοήθεια αντίστοιχων οργανισμών, καθώς και του συστήματος μετεγκατάστασης, έχουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το πλαίσιο», αναφέρου τα συμπεράσματα.

Σημειώνεται ότι από τις 160.000 μετεγκαταστάσεις που έχουν συμφωνηθεί, έχουν πραγματοποιηθεί μόλις 218 μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα και 279 από την Ιταλία.

Τα «50 σημεία»

Οι συστάσεις προς την Ελλάδα κάνουν λόγο για βελτιώσεις στις διαδικασίες εγγραφής των μεταναστών καθώς και ενίσχυση του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαδικασία.

«Να δηλώνεται σαφώς στα έγγραφα της ‘αναστολής της απομάκρυνσης’ που παρέχονται στους παράνομους μετανάστες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, ότι το έγγραφο δεν δίνει στους παράνομους μετανάστες το δικαίωμα να παραμείνουν και να πάνε σε άλλα κράτη μέλη, και να περιλαμβάνονται, όπου είναι αναγκαίο, ορισμένες υποχρεώσεις που αποσκοπούν στην αποφυγή του κινδύνου διαφυγής», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

>>Διαβάστε: Αβραμόπουλος στην EurActiv: Θα χρειαστούν και κέντρα κράτησης ή απομάκρυνσης πέραν των hot spots

Το Συμβούλιο ζητά, επίσης, να ξεκινούν αμέσως οι διαδικασίες επιστροφής των παράνομων μεταναστών οι οποίοι δεν ζητούν άσυλο και οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, και να προβλέπεται η ταχεία μεταφορά όσων είναι επιλέξιμοι να επιστραφούν και να γίνει επανεισδοχή τους στην Τουρκία, σύμφωνα με το διμερές Πρωτόκολλο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, εξασφαλίζοντάς τους τη φυσική μεταφορά, καθλως και να γίνει λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη της διαφυγής.

Παρακολούθηση στο σύνολο των θαλάσσιων συνόρων

Η Αθήνα καλείται, επίσης, να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος παράκτιας παρακολούθησης που θα καλύπτει το σύνολο των θαλάσσιων συνόρων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

«Το σύστημα επιτήρησης θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των μικρών σκαφών που διασχίζουν τα θαλάσσια σύνορα από την Τουρκία στην Ελλάδα προκειμένου να εντοπίζονται και να συλλαμβάνονται όσοι διασχίζουν παράνομα τα σύνορα.

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από υπεράκτια περιπολικά σκάφη, ελικόπτερα και  αεροσκάφη ενώ το ελληνικό Λιμενικό θα πρέπει να μοιράζεται επαρκώς τις πληροφορίες με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ζητείται ακόμη να εξοικειωθούν οι συνοριοφύλακες της πρώτης γραμμής με τους κοινούς δείκτες κινδύνου για ξένους μαχητές/τρομοκράτες ενώ η Αθήνα καλείται, επίσης, να συνεργαστεί με τις τουρκικές συνοριακές αρχές σε τοπικό επίπεδο όπως υπάρχει και στα χερσαία σύνορα.

Προβλέπεται ακόμη διενέργεια ελέγχων στα κρουαζιερόπλοια βάσει του καταλόγου του πληρώματος και των επιβατών, καθώς και σε σκάφη αναψυχής που έρχονται από τρίτες χώρες από τα σημεία διέλευσης των συνόρων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΩ

 

Σαράντης Μιχαλόπουλος- Βρυξέλλες

 

X