Βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων στον ευρωπαϊκό Νότο

[Sarantis Michalopoulos]

Η έννοια των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων (SFSC), στις οποίες δεν υπάρχουν διαμεσολαβητές μεταξύ γεωργών και καταναλωτών, εισήχθη στην ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020 και έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Έρευνας (EPRS), το 2015 το 15% των αγροτών πούλησαν το ήμισυ των προϊόντων τους μέσω των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων.

Στις χώρες της νότιας Ευρώπης, οι υποστηρικτές διατείνονται ότι οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων πρέπει να διαδραματίσουν ένα πολυδιάστατο ρόλο.

Στην παρούσα ειδική έκθεση, η EURACTIV θα επικεντρωθεί στον ρόλο των SFSC στην ενίσχυση του αγροτουρισμού, καθώς και στην παροχή στους καταναλωτές υγιεινών και φρέσκων τροφίμων.

Λήψη PDF  

Υποστηρικτές

Measure co-financed by the European Union