Σύντομες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων στον ευρωπαϊκό Βορρά

[Shutterstock]

Η ανάπτυξη σύντομων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων – στις οποίες δεν υπάρχουν διαμεσολαβητές μεταξύ γεωργών και καταναλωτών – θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο δίκαιες αμοιβές για τους αγρότες και τοπικά προϊόντα διατροφής υψηλότερης ποιότητας, αναφέρουν οι υποστηρικτές.

Σύμφωνα με μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS), το 2015, το 15% των αγροτών πραγματοποίησε πωλήσεις κατά το ήμισυ των προϊόντων τους μέσω σύντομων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων.

Οι μικροκαλλιεργητές βρίσκονται συχνά σε αδύναμη διαπραγματευτική θέση εναντίον χονδρεμπόρων και των μεγάλων αλυσίδων λιανικής, γεγονός που οδηγεί σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Υποστηρικτές

Measure co-financed by the European Union