Νέοι και γυναίκες στην ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή

Ο γεωργικός τομέας της ΕΕ σήμερα αντιμετωπίζει το ζήτημα της γήρανσης του πληθυσμού. Το 2016, μόνο 11% εκ των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ ήταν νέοι αγρότες ηλικίας κάτω των 40 ετών, σύμφωνα με τη Eurostat.

Σύμφωνα με έρευνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρόλο που η βοήθεια της ΕΕ είναι διαθέσιμη στους νέους γεωργούς για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, το πρόβλημα της έλλειψης νέων γεωργών φαίνεται ότι παραμένει.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020 προβλέπει εννέα στόχους, ένας από τους οποίους είναι η ανανέωση των γενεών. Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων, αλλά το μελλοντικό του επίπεδο παραμένει αβέβαιο, διότι τα κράτη μέλη διαπραγματεύονται ακόμη τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Ένα άλλο ζήτημα είναι ο ρόλος των γυναικών στη γεωργία της ΕΕ. Τα στοιχεία της Eurostat από το 2013 δείχνουν ότι κατά μέσο όρο περίπου 30% των εκμεταλλεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από γυναίκες. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι αξιοσημείωτες, κυμαινόμενες από λίγο πάνω από 5% στην Ολλανδία σε περίπου 47% στη Λιθουανία.

Τον Φεβρουάριο του 2017, η Επιτροπή Γεωργίας και η Επιτροπή Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν έκθεση στην οποία ζητούσε ενισχυμένο ρόλο των γυναικών στη γεωργία της ΕΕ.

Οι νομοθέτες της ΕΕ πιστεύουν ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών καθώς και στην αποφυγή περαιτέρω αστικοποίησης.

«Αυτή η έκθεση υπογραμμίζει τον πολυλειτουργικό ρόλο μιας γυναίκας αγρότισσας – ως μητέρα, νοικοκυρά, εργαζόμενη, εκπαιδευτικό, διευθύντρια οικογενειακού αγροκτήματος, φύλακα πολιτισμού, κληρονομιάς και παράδοσης», δήλωσε η ευρωβουλευτής Marjiana Petir από τη Κροατία στη EURACTIV.com .

Παρομοίως, μια παγκόσμια μελέτη που πραγματοποίησε η Corteva Agriscience διαπίστωσε ότι οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στον γεωργικό τομέα εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένες.

«Η ενδυνάμωση των γυναικών θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων», αναφέρεται στην έκθεση.

Υποστηρικτές

Measure co-financed by the European Union