ΚΑΠ: Νέο μοντέλο παράδοσης, κλίμα και δαπάνες

[Shutterstock]

Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020 παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή και προωθεί μια προσέγγιση προσαρμοσμένη στις διαφορετικές γεωργικές ανάγκες και συνθήκες των χωρών της ΕΕ.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το νέο μοντέλο παράδοσης θα οδηγήσει τελικά σε καλύτερες δαπάνες και έλεγχο της ΚΑΠ σε εθνικό επίπεδο.

Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές αναφέρουν ότι το νέο μοντέλο παράδοσης δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι δαπάνες της ΕΕ έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην επίτευξη κοινών ευρωπαϊκών στόχων, όπως οι στόχοι για την κλιματική αλλαγή.

Υποστηρικτές

Measure co-financed by the European Union