Η καινοτομία στο επίκεντρο του αγροτικού προγράμματος της ΝΔ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

[ypaithros.gr]

Η ουσιαστική ενίσχυση και ενσωμάτωση της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα αποτελεί πρόκληση για τη χώρα μας. Αποτελεί, με άλλα λόγια, άμεση προτεραιότητα για τον πρωτογενή μας τομέα η προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών, μέσω των οποίων θα δοθεί η δυνατότητα στην αγροτική οικονομία να μετασχηματιστεί έξυπνα, αξιοποιώντας τη γνώση και την καινοτομία, να συγχρονιστεί με τις παγκόσμιες τάσεις των αγορών και να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και αειφορικής ανάπτυξης.

O Δρ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας είναι Γεωπόνος, ειδικευμένος σε θέματα Αειφορικής Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης, Γραμματέας Αγροτικών Φορέων της ΝΔ

Η καινοτομία στην αγροτική παραγωγή

Σήμερα, υπάρχουν ήδη στη διάθεση των παραγωγών διαφόρων ειδών αγροτικές καινοτομίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας, του παραγωγού, του καταναλωτή, των φυσικών πόρων αλλά και του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια τέτοια είδη καινοτομιών:

 • Πληροφοριακά συστήματα και λογισμικό, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας (ηλεκτρονικά συστήματα για τον εξ αποστάσεως έλεγχο συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας).
 • Εγχώριοι βιολογικοί πόροι (ποικιλίες ή ράτσες), που είναι απολύτως προσαρμοσμένοι στις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας.
 • Δημιουργία νέων βιολογικών πόρων με επιλεγμένα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά.
 • Νέες πρακτικές καλλιέργειας και εκτροφής που μειώνουν τις εισροές (αισθητήρες).
 • Χρήση νέων μηχανημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (χρήση μετεωρολογικών δεδομένων).
 • Χρήση συστημάτων γεωργίας ακριβείας ή ευφυούς γεωργίας (αναλύσεις και διαχείριση εισροών όπως τα λιπάσματα κ.λπ.).
 • Διαχείριση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων της καλλιέργειας ή εκτροφής, για την προστασία του περιβάλλοντος (ανακύκλωσή τους και παραγωγή νέων, διαφοροποιημένων συμπληρωματικών προϊόντων).
 • Δημιουργία νέων προϊόντων με προστιθέμενη αξία (παλαιωμένο τσίπουρο).
 • Ανάπτυξη καινοτόμων μεταποιητικών διαδικασιών.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παρουσίασης και προώθησης αγροτικών προϊόντων (digital marketing).

Προτεραιότητα της ΝΔ ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στον πρωτογενή τομέα και στις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητές του.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους αγρότες μας να κάνουν το μεγάλο ποιοτικό άλμα και να αφήσουν πίσω ξεπερασμένες πρακτικές του παρελθόντος, περνώντας σε μια νέα εποχή.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ήδη παρουσιάσει τις βασικές δεσμεύσεις του σχεδίου της ΝΔ για τον αγροτικό τομέα, το οποίο έχει ως άξονες την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεσμικές δράσεις και στόχους και επικεντρώνοντας στην ενίσχυση της υιοθέτησης καινοτομιών:

 • Ενίσχυση των παραγωγών που τολμούν να επενδύσουν σε καινοτόμα προϊόντα:
 • Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για επαρκή χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα (ΠΑΑ 2014–2020, αναπτυξιακός νόμος κ.λπ.).
 • Άμεση ενεργοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της DG AGRI και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη δημιουργία εγγυητικών κεφαλαίων για την αγροτική παραγωγή.
 • Κατάργηση των εμποδίων που κρατάνε πίσω τους παραγωγούς που θέλουν να επενδύσουν και να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες:
 • Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και της διαδικασίας καθορισμού χρήσεων γης ανά περιοχή.
 • Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των σταβλικών εκμεταλλεύσεων, στο πλαίσιο πάντα της συνολικής μας δέσμευσης για γενικότερη απλούστευση των αδειοδοτήσεων.
 • Περιορισμός του ενεργειακού κόστους με τη μεγαλύτερη αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (όπως της γεωθερμίας).
 • Αξιοποίηση, κατά προτεραιότητα, των καινοτόμων προγραμμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών.
 • Παροχή φορολογικών κινήτρων σε όσες επιχειρήσεις προχωρούν σε επενδύσεις, όπως οι υπεραποσβέσεις, ο διπλασιασμός της περιόδου συμψηφισμού ζημιών με κέρδη.
 • Προβολή όλων των καλών πρακτικών που υπάρχουν και πρέπει να γίνουν υπόδειγμα ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στον πρωτογενή τομέα.
 • Στοχευμένη χρήση των κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη των αγροτικών συλλογικών οργανώσεων.

Τέλος, στα πλαίσια των αλλαγών που προτάθηκαν από την ΕΕ αναφορικά με το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020, είναι σημαντικό να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος με τους αρμόδιους φορείς και παραγωγούς της χώρας μας και ένας στρατηγικός σχεδιασμός από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2021-2027, η προώθηση και η διάδοση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές και η ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους, αποτελεί εγκάρσιο στρατηγικό στόχο της ΕΕ και συνεπώς και όλων των κρατών μελών που θα λάβουν τη σχετική χρηματοδότηση.

Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη, ο πρωτογενής μας τομέας να προχωρήσει στην άμεση υιοθέτηση των καινοτομιών εκείνων που θα του προσφέρουν την προστιθέμενη αξία ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικός, πιο βιώσιμος και να συμπορευτεί με τις άλλες προηγμένες Ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η Νέα Δημοκρατία είναι διατεθειμένη να συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις σε αυτό.

X