Ευρωπαϊκές προκλήσεις για την τουριστική αγορά

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

[Flickr]

Ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 συνεισέφερε στο 10.2% του ΑΕΠ και δημιούργησε 24 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Επίσης, η ΕΕ έρχεται πρώτη στον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις με τον αριθμό τους μόνο για το 2016 να ανέρχεται στις 499.6 εκατομμύρια επισκέπτες. Τα στοιχεία αυτά όμως δεν προδικάζουν ότι ο τουρισμός θα παραμείνει σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Ήδη η τουριστική μεγέθυνση στην ΕΕ η οποία ανέρχεται στο 2,5% βρίσκεται πίσω από το μέσο όρο της παγκόσμιας που τρέχει με 3.5%.

Πλέον το κλασσικό μοντέλο του μαζικού τουρισμού (ήλιος, θάλασσα, φαγητό) εξάντλησε τη δυναμική του και δεν εκπληρώνει τις προσδοκίες των ταξιδιωτών. Αντιθέτως η τουριστική αγορά πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις: ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, ασφάλεια από τρομοκρατικές επιθέσεις, νέες τεχνολογίες και μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Αυτές οι προκλήσεις σε πρώτη φάση απαιτούν επανεκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση των επαγγελματιών του τουρισμού για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Στόχος της ΕΕ όπως είχε δηλώσει πρόσφατα ο  Γίρκι Κατάινεν, Επίτροπος Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας είναι να αποδεσμευτούν 350 δισ. για τον τομέα του τουρισμού από τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία μέχρι το 2018. Στο επίκεντρο της χρηματοδότησης θα βρεθούν οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι δαπάνες για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και άλλα έργα υποδομών με εθνικό και διασυνοριακό χαρακτήρα.

Ωστόσο το ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι το εξής: Αποτελούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία το μοναδικό εχέγγυο για τη βελτίωση του τομέα του τουρισμού στην Ευρώπη; Η απάντηση δεν είναι εύκολο να δοθεί. Ο τουρισμός είναι ο κατεξοχήν κλάδος της οικονομίας που προωθεί την συνοχή της ΕΕ καθώς ενισχύει σημαντικά τις οικονομίες των πιο αδύναμων κρατών μελών. Η εγκατάλειψη όμως της Πολιτικής Συνοχής προς όφελος της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων (Σχέδιο Γιούνκερ) διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό η έκβαση του οποίου δεν είναι σίγουρο αν τελικά θα ωφελήσει ή θα βλάψει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

*Πρώτη δημοσίευση Ύπαιθρος Χώρα (έντυπη έκδοση)