Οι βιοκαλλιεργητές προειδοποιούν για τις «σοβαρές» συνέπειες των νέων τεχνικών αναπαραγωγής

8158080386_cf8e0d0deb_k (1)

Οι βιοκαλλιεργητές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις πιθανές «σοβαρές» οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των νέων τεχνικών αναπαραγωγής των φυτών (NBPTs) για την γεωργία στην Ευρώπη, ζητώντας να υπαχθούν στη νομοθεσία για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς.

Σε έγγραφο πολιτικής που αναμένεται να δημοσιευθεί αργότερα σήμερα (14 Ιανουαρίου), η Διεθνής Ομοσπονδία των Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας της ΕΕ (IFOAM EU) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπαχθούν οι NBPTs «στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ».

Αυτές οι νέες τεχνικές θα πρέπει «να υπόκεινται σε αξιολόγηση κινδύνου», και σε «υποχρεωτική ιχνηλασιμότητα και απαιτήσεις επισήμανσης που ισχύουν για άλλους ΓΤΟ», σύμφωνα με το έγγραφο πολιτικής, που είδε η EurActiv.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ αναμένεται να αποφανθεί κατά τους προσεχείς μήνες, αν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ ή όχι.

>>Διαβάστε: Η Κομισιόν θα αποφασίσει για τις νέες τεχνικές αναπαραγωγής τους επόμενους “τρεις μήνες”

Οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής φυτών έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και εμπεριέχουν τροποποίηση των κυττάρων των φυτών. Οι τεχνικές αυτές δεν ακολουθούν τις «κλασικές» αρχές γενετικής τροποποίησης.

Θεωρούνται ως ένα πολλά υποσχόμενο νέο πεδίο για τον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής και σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Κοινών Ερευνών της Επιτροπής «είναι ακόμη αναγκαίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιων αλλαγών, όπως η αύξηση του πληθυσμού και η αλλαγή του κλίματος».

 «Απρόβλεπτες» παρενέργειες

Αλλά σύμφωνα με το βιολογικό κίνημα, οι NBPTs χρησιμοποιούν την τεχνολογία που παρεμβαίνει σε υπο-κυτταρικό επίπεδο και σε επίπεδο γονιδιώματος.

«Ως εκ τούτου, η IFOAM EU θεωρεί ότι δεν είναι συμβατές με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αυτήν».

Το έγγραφο συνεχίζει, λέγοντας ότι οι ΓΤ τεχνικές μπορούν να οδηγήσουν σε «απρόβλεπτες παρενέργειες».

«Οι ζωντανοί γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί δεν μπορούν να ανακληθούν εάν εντοπιστεί πρόβλημα και η απελευθέρωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον», υποστηρίζουν οι βιοκαλλιεργητές, προσθέτοντας ότι η χρήση τους στη γεωργία μπορεί να οδηγήσει σε γενετική επιμόλυνση του αποθέματος γονιδίων και έμμεσα να μειώσει την αγρο-βιοποικιλότητα.

Επισήμανση και ιχνηλασιμότητα

Από τη στιγμή που οι ΓΤΟ και τα προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή, «η ιχνηλασιμότητα και η επισήμανση είναι απαραίτητες για την αποφυγή ακούσιας χρήσης των ποικιλιών που προέρχονται από NBPTs που αναφέρονται παραπάνω από το βιολογικό τομέα».

Οι βιοκαλλιεργητές κάνουν έκκληση για «διαφάνεια» καθώς και για «νομικά δεσμευτική υποχρέωση» των εταιρειών αναπαραγωγής να αποκαλύπτουν τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εκτροφής.

«Διαφορετικά, οι παραγωγοί σπόρων και οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπιθύμητη μόλυνση βιολογικών σπόρων», καταλήγει το έγγραφο.

Σαράντης Μιχαλόπουλος, Βρυξέλλες

*φωτογραφία  [IAEA/Flickr]

X