Συνδιάσκεψη για τη νέα ΚΑΠ: Στοχευμένες μεταρρυθμίσεις 22 δισ. για τον αγροτικό τομέα

ΚΑΠ - Συνδιάσκεψη [ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Τις έξι στοχευμένες αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις για τον πρωτογενή τομέα παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψη για τη νέα ΚΑΠ που έγινε στην Τρίπολη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με αυτές τις μεταρρυθμίσεις όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός «καταργούνται αδικίες και διορθώνονται στρεβλώσεις που αφορούν σε κακοδιαχείριση επιδοτήσεων, ανισοκατανομή δικαιωμάτων, αυθαιρεσίες και ανομίες του παρελθόντος. Συνδέονται οι ενισχύσεις με την παραγωγή και την καινοτομία» ενώ παράλληλα «αναδιαρθρώνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία καταναλωτών και παραγωγών από νοθείες και παράνομες ελληνοποιήσεις, αλλά και την τιμωρία όσων παρανομούν».

Σύμφωνα με τον ίδιο «ξεκινά η υλοποίηση ενός τεράστιου προγράμματος επενδύσεων στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα φραγμάτων νερού και δικτύων άρδευσης ύψους 1 δισ. ευρώ» ενώ «προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού αγροτικού τομέα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα για την έξυπνη γεωργία, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων».

Ο κ. Λιβανός ανέφερε ακόμη ότι θα ενισχυθεί «η επιχειρηματικότητα, οι συνεταιρισμοί και τα συλλογικά σχήματα με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την επένδυση στην καινοτομία, την καθετοποίηση, και συνάμα τον δραστικό περιορισμό της μαύρης οικονομίας» υπογραμμίζοντας ότι «το ΥΠΑΑΤ επενδύει στην εξωστρέφεια για την αύξηση των εξαγωγών χτίζοντας μια δυναμική αγροτική εξωτερική πολιτική για τα ελληνικά προϊόντα και διαμορφώνοντας ένα ισχυρό εθνικό brand name για τις παγκόσμιες αγορές».

Βασικό εργαλείο σύμφωνα με τον ίδιο θα αποτελέσει το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο, όπως σημείωσε «κινητοποιεί πάνω από 2 δισ. ευρώ στον αγροτικό τομέα» και η νέα ΚΑΠ της οποίας ο προϋπολογισμός για την προγραμματική περίοδο 2021- 2027, παρέμεινε στα 19,3 δισ. Ευρώ «τη στιγμή που στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ υπήρξε μείωση κατά 10%, ενώ, ως χώρα, αποφύγαμε την εξωτερική σύγκλιση» όπως τόνισε.

Για τα επόμενα χρόνια, όπως είπε ο κ. Λιβανός, το ΥΠΑΑΤ εκπονεί «ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα ενίσχυσης της αγροτικής μας οικονομίας ύψους 22 δισ. ευρώ». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μιλώντας για τη νέα ΚΑΠ επισήμανε ότι «αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας, που θα καθορίσει την αγροτική μας οικονομία τα επόμενα 10 χρόνια» και τόνισε «η εφαρμογή της θα έχει σημαντικά οφέλη όχι μόνο για τους αγρότες και παραγωγούς, αλλά για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, καθώς αποτελεί μια περισσότερο δίκαιη, πράσινη, κοινωνική και ευέλικτη αγροτική πολιτική. Θέτει ακριβώς τις βάσεις για τη διασφάλιση πιο υγιεινών και πιο ποιοτικών τροφίμων για όλους, τη μείωση της σπατάλης, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος».

Ο κ. Λιβανός, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΑΠ, ανακοίνωσε ότι σταδιακά από το 2022, και με συγκεκριμένα βήματα έως το 2026, θα καταργηθούν τα ιστορικά δικαιώματα, ενώ θα ενισχυθούν οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης από το 2023.

Παράλληλα υπογράμμισε πως θα στηριχθούν στοχευμένα σημαντικοί τομείς παραγωγής οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων, ενώ επισήμανε ότι στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο θα ενσωματωθούν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον.

Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι προωθείται η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού μας πληθυσμού μέσω της προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα καθώς όπως είπε «πολιτική επιλογή του ΥΠΑΑΤ και της κυβέρνησης είναι να επιστρέψουν οι νέοι στο χωράφι. Στην παραγωγή».

Ένα ακόμη βήμα που παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η στήριξη προς τις βιολογικές καλλιεργείς με βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», ενώ ολοκληρώνοντας υπογράμμισε ότι θα ενδυναμωθεί η αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών.

Η νέα ΚΑΠ

Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει πόρους 19,362 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, χωρίς μειώσεις σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη για την περίοδο 2014-2020, παρά το γεγονός ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πόροι μειώθηκαν κατά 10%. Εξ αυτών, περισσότερα από 14,5 δισ. ευρώ προορίζονται για άμεσες ενισχύσεις.

Αρχής γενομένης από το 2023 η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΑΠ) θα αναμορφωθεί, προκειμένου να διασφαλιστούν η δικαιότερη ενίσχυση των αγροτών, η στήριξη για μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, η είσοδος νέων παραγωγών που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροδιατροφικό κλάδο, η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, η καλύτερη υγεία των ζώων και μέριμνα για τους εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο αυτό, η οικονομική ενίσχυση μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα θα αυξηθεί κατά 190 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 10% των χορηγούμενων άμεσων ενισχύσεων, με εξαίρεση την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι.

Παράλληλα, στηρίζονται οι νέοι παραγωγοί, καθώς οι πόροι που διατίθενται για τις ανάγκες τους αυξάνονται στο 3% του εθνικού φακέλου ενώ δρομολογείται, και θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, η κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, η Ελλάδα θα διαθέσει 440 εκατομμύρια ετησίως σε οικολογικά προγράμματα. Η νέα ΚΑΠ έχει ως στρατηγικό στόχο την πράσινη ανάπτυξη -σε σύμπλευση με τους ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ- καθιερώνοντας περισσότερους κανόνες και πρότυπα που θα πρέπει να τηρούν οι ωφελούμενοι.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την νέα ΚΑΠ, που οφείλουν να καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα κράτη-μέλη έως την 1η Ιανουαρίου 2022, θα καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τα προβλήματα των ελλήνων παραγωγών.

Γ. Οικονόμου: Πρέπει να αξιοποιήσουμε την ΚΑΠ ως το πλαίσιο και το εργαλείο για μια ολοκληρωμένη αγροτική πολιτική

Επιβεβλημένος ο μετασχηματισμός του πρωτογενή τομέα τόνισε από τη μεριά του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Οικονόμου δηλώνοντας ότι «ο πρωτογενής τομέας παράλληλα προωθεί τη διάδοση νέας γνώσης γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην επιστήμη και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας με καινοτόμες προσεγγίσεις στην πράξη».

Σημείωσε ότι η νέα ΚΑΠ «αλλάζει φιλοσοφία. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε ίδιοι. Αν μείνουμε ίδιοι, θα χάσουμε χρήματα. Αν μείνουμε ίδιοι θα χάσουμε το τρένο που οδηγεί στο μέλλον. Αυτές θα είναι οι συνέπειες» και πρόσθεσε: «Για αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε την ΚΑΠ ως το πλαίσιο και το εργαλείο για μια ολοκληρωμένη αγροτική πολιτική. Μια πολιτική, που δεν θα βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο, ούτε θα αναλώνεται σε σημειακές βελτιώσεις, σε αφηρημένες διαπιστώσεις και σε αποσπασματικές παρεμβάσεις».

Φ. Αραμπατζή: Η Τρίπολη συμβολική αφετηρία μιας νέας εποχής συνολικά για τον Αγροδιατροφικό Τομέα

Από τη πλευρά της η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή έκανε λόγο για «στρατηγική σημασία της κτηνοτροφίας στη νέα ΚΑΠ».

Όπως ανέφερε η αρμόδια υφυπουργός το 2020 οι εξαγωγές των ελληνικών τυριών ανήλθαν σε 805 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μια αύξηση 14,2% από το 2019 και σχεδόν 300% πάνω σε μία 10ετία ενώ οι εξαγωγές φέτας έφτασαν τα 420 εκατ. ευρώ.

«Από εκεί που ήμασταν ως χώρα ελλειμματική στο ισοζύγιο γαλακτοκομικών προϊόντων κατά 530 εκατ. ευρώ, καταφέραμε σχεδόν να το ισοσκελίσουμε με δυναμική, από το 2021 να έχουμε πλεόνασμα. Αυτό, άλλωστε, έχει συμβεί ήδη με το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο αγροδιατροφικών προϊόντων, που φέτος ήταν πλεονασματικό κατά 524 εκατ. ευρώ (το 2020), για πρώτη φορά μετά το 1984 -όταν, για να το συνδέσω με την ιστορία, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αναλάμβανε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας», επισήμανε η κ. Αραμπατζή.

Και ολοκλήρωσε: «Όπως, λοιπόν, η Σαμαρίνα έχει καταγραφεί στο συλλογικό υποσυνείδητο ως η συμβολική αφετηρία μιας νέας εποχής για την κτηνοτροφία, έτσι και η Τρίπολη μπορεί και θα γίνει η συμβολική αφετηρία μιας νέας εποχής συνολικά για τον Αγροδιατροφικό Τομέα».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κώστας Μπαγινέτας υπογράμμισε ότι η διατήρηση των πόρων της ΚΑΠ για τη χώρα μας στα ίδια επίπεδα, 19,3 δισ. ευρώ, με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, συνιστά τη μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής, συντονισμένης και σκληρής διαπραγμάτευσης.

Μιλώντας για τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στην αντιμετώπιση και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ο κ. Μπαγινέτας τόνισε πως «το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και δράσεις για τη Γεωργία, τις οποίες ομαδοποιεί στις στρατηγικές “Από το αγρόκτημα στο πιάτο ” (Farm to fork) και “Βιοποικιλότητα “, που προβλέπουν τη μετάβαση σε ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον διατροφικό σύστημα».

Προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο το οποίο όπως είπε ο γ.γ. του ΥΠΑΑΤ έχει ως επίκεντρο ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο για την αγροτική μας οικονομία και τις αγροτικές μας περιοχές το οποίο εστιάζει μεταξύ άλλων στη στήριξη των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην ενθάρρυνση και στήριξη του συνεργατισμού, στη στήριξη των νέων, στην ανάπτυξη ενός ισχυρού και βιώσιμου αγροδιατροφικού μοντέλου και στη προώθηση της καινοτομίας μέσα από την κατάρτιση, την συμβουλευτική υποστήριξη, την συνεργασία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών.

Νωρίτερα ο δήμαρχος Τρίπολης Κ. Τζιούμης ανοίγοντας τη Συνδιάσκεψη και απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό είπε ότι τον καλωσορίζει «ως άγγελο καλών επών και φορέα ισχυρών ελπίδων – σε εποχές δύσκολες και ημέρες διαρκούς αγώνα και αγωνίας για την ελληνική κοινωνία».

Πρόσθεσε ότι «ο τομέας της Αγροτικής Ανάπτυξης ενδιαφέρει σφόδρα τον δήμο Τρίπολης γιατί είναι και αγροτικός δήμος.

Η εύφορη Τεγέα, το Αργόν πεδίον, ο κάμπος της Μαντινείας, το οροπέδιο του Φαλάνθου και άλλα σημεία της περιοχής μας είναι σημαντικά στην πρωτογενή παραγωγή, γνωρίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έχουν ανάγκη της κρατικής στοργής, επέμβασης και προστασίας».

Από την πλευρά του περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας επισήμανε ότι στην περιφέρειά του παράγονται τα προϊόντα που συνθέτουν το πρόγραμμα της «Ελληνικής Διατροφής» που προωθεί το ΥΠΑΑΤ. Και τόνισε ότι από τη νέα ΚΑΠ εκείνο που προσδοκούμε είναι η προώθηση αυτών των προϊόντων.

Υποστηρικτές

Measure co-financed by the European Union