Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ – Ο Επίτροπος Γεωργίας προειδοποιεί για… «δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Τα σχέδια αποτελούν μια από τις κύριες καινοτομίες της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). [EPA-EFE]

Ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι επανέλαβε τη σημασία της ταυτόχρονης υποβολής των εθνικών στρατηγικών σχεδίων από τα κράτη μέλη, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος αθέμιτης αξιολόγησης.

Τα σχέδια αποτελούν μια από τις κύριες καινοτομίες της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Μέσω αυτών των σχεδίων, οι χώρες της ΕΕ θα περιγράψουν η καθεμία ξεχωριστά τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να επιτύχουν τους εννέα στόχους της μεταρρυθμισμένης ΚΑΠ σε επίπεδο ΕΕ, ανταποκρινόμενες παράλληλα στις ανάγκες των γεωργών και των αγροτικών ΤΟΥς κοινοτήτων.

Νομικά, τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για να υποβάλουν τα σχέδια τους προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ωστόσο, το ένα τρίτο των κρατών μελών δεν πρόλαβε να τηρήσει αυτή την προθεσμία.

Ενώ ένα από αυτά τα καθυστερημένα κράτη μέλη, η Λιθουανία, υπέβαλε το σχέδιό της, τα υπόλοιπα οκτώ κράτη μέλη – συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γερμανίας, της Λετονίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας, δεν έχουν ακόμη υποβάλει τα σχέδιά τους.

Αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στη EURACTIV ότι η Επιτροπή αποφάσισε να προσφέρει κάποια ευελιξία, αφήνοντας ανοιχτό το λειτουργικό σύστημα για την υποβολή των σχεδίων.

Σε μια προσπάθεια να επιταχύνει τη διαδικασία, ο Επίτροπος Βοϊτσεχόφσκι έχει από τότε στείλει επιστολή στα κράτη μέλη που καθυστερούν, όπως επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Δευτέρα (10 Ιανουαρίου).

«Το πρώτο εξάμηνο του έτους, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα στρατηγικά σχέδια- αυτή είναι η πιο σημαντική πρόκληση για την Επιτροπή να αναλύσει, να αξιολογήσει και τελικά να εγκρίνει τα στρατηγικά σχέδια», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να λάβει η Επιτροπή τα υπόλοιπα σχέδια το συντομότερο δυνατό, καθώς είναι «πολύ σημαντικό να έχουμε όλα τα σχέδια ταυτόχρονα».

Αυτό θα διασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα είναι στη συνέχεια σε θέση να τα αξιολογήσει όλα «με τα ίδια κριτήρια, με δίκαια κριτήρια για να αποφευχθούν τα διπλά μέτρα και σταθμά», όπως προειδοποίησε.

Μόλις τα κράτη μέλη υποβάλουν επιτυχώς τα σχέδιά τους, η Επιτροπή έχει προβλέψει περίοδο τριών μηνών για να συντάξει, να εγκρίνει και να αποστείλει τις επιστολές παρατήρησης στα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, θα υπάρξει επίσης μια περίοδος «στάσης πληρωμών» για την αναθεώρηση των σχεδίων της ΚΑΠ από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή.

Αυτό σημαίνει ότι η αντίστροφη μέτρηση των έξι μηνών διακόπτεται και δεν ορίζεται χρονικό όριο για την περίοδο αυτή.

Αυτό εξηγεί τη «δυσκολία πρόβλεψης του πότε θα εγκριθούν τα σχέδια», όπως δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «στόχος είναι να εγκριθούν όλα τα σχέδια της ΚΑΠ έως το τέλος του 2022, ώστε η εφαρμογή να ξεκινήσει στις αρχές του 2023».

Ένα από τα εμπόδια στην υποβολή των σχεδίων της ΚΑΠ ήταν ότι η ψηφοφορία για τη δευτερογενή νομοθεσία της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ αναβλήθηκε από το Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, η έγκριση των εν λόγω πράξεων, μεταξύ των οποίων μία για τις παρεμβάσεις στα εθνικά στρατηγικά σχέδια και μία άλλη για τους κανόνες σχετικά με τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους φορείς, είναι ένα κρίσιμο βήμα για να αποκτήσουν τα κράτη μέλη ένα πλήρες νομικό πλαίσιο για την προετοιμασία των σχεδίων τους.

Καθώς έληγε η προθεσμία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αρχικά πιέσει για τη διεξαγωγή της λεγόμενης «πρόωρης ψηφοφορίας μη υποβολής αντιρρήσεων» για δύο ακρογωνιαίους λίθους της δευτερογενούς νομοθεσίας που σχετίζονται με την ΚΑΠ, τις λεγόμενες «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις».

Ωστόσο, το Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση αυτή, επειδή χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για τον κατάλληλο έλεγχο.

Οι δύο πράξεις εγκρίθηκαν τελικά τη Δευτέρα (10 Ιανουαρίου) από τους ευρωβουλευτές της επιτροπής γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AGRI), οι οποίοι δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις. Οι πράξεις πρόκειται τώρα να εγκριθούν στη σύνοδο ολομέλειας στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα.

Υποστηρικτές

Measure co-financed by the European Union