Ρουμανία: αυξάνεται η κρατική χρηματοδότηση για την καλλιέργεια σκόρδου

Σε έως και 3.000 ευρώ ανά εκτάριο σκοπεύουν να αυξήσουν οι αρχές στη Ρουμανία την οικονομική ενίσχυση για τη διατήρηση της παραγωγής του σκόρδου, σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας.

Η καλλιέργεια σκόρδου αποτελεί μια εντελώς ανεκμετάλλευτη δυναμική, υπό την έννοια της έλλειψης ύπαρξης εγκαταστάσεων που να δίνουν στους παραγωγούς την ευκαιρία να λειτουργούν υπό συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού στην αγορά.

Το έλλειμμα στην παραγωγή σκόρδου οφείλεται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στην έλλειψη σπόρων στις εγχώριες ποικιλίες, στην έλλειψη μηχανημάτων και εξοπλισμού καθώς και στην κακή συνεταιριστική δράση των παραγωγών.

Επιπλέον, η έλλειψη χώρων για την προετοιμασία (διαλογή, συσκευασία κ.λπ.) και τη σωστή αποθήκευση σκόρδου δημιούργησε δυσκολίες στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς, πράγμα που οδήγησε σε αύξηση της εισαγωγής σκόρδου.

Διβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στη Euractiv.ro

X