Πρόταση της Επιτροπής για αλιευτικές ποσοστώσεις το 2018

[Shutterstock]

Νέες αλιευτικές ποσοστώσεις για το 2018 που αφορούν σε 78 αποθέματα ψαριών στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τρίτη (7 Νοεμβρίου). Οι υπουργοί Αλιείας θα χρησιμοποιήσουν την πρόταση της Επιτροπής ως βάση για τις διαπραγματεύσεις στο επόμενο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας που θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά τα 25 αποθέματα ψαριών, η Επιτροπή πρότεινε μείωση των ποσοστώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη αλιεία στο μέλλον.

Μέχρι πρόσφατα, σε περιπτώσεις που τα σκάφη εκφόρτωναν αποθέματα ψαριών, τα οποία υπερέβαιναν τις ποσοστώσεις τους, οι αλιείς τα έριχναν πίσω στο νερό. Αυτή η σπατάλη πόρων, – μέχρι 40% του συνόλου των ιχθύων που αλιεύθηκαν- οδήγησε την Επιτροπή να απαιτήσει από τους αλιείς να εκφορτώσουν και να μετρήσουν όλα τα ψάρια που αλιεύουν προς την ποσόστωσή τους – ένα μέτρο που ονομάζεται «υποχρέωση εκφόρτωσης» – το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται για ορισμένα αποθέματα από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ, τα σκάφη μπορούν να αποπλεύσουν μόνο όταν έχουν αρκετές ποσοστώσεις, για να καλύψουν τα αναμενόμενα αλιεύματα.

«Η ποσόστωση 0% είναι ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης. Δεν μπορείτε να την απορρίψετε. Είναι γελοίο», δήλωσε στη EURACTIV ο πρόεδρος της Scottish White Fish Producers Association, Mike Park.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση αυτού του γεγονότος και δήλωσε ότι θα εισαγάγει «συμπληρωματικά στοιχεία» που θα αντικατοπτρίζουν τις ποσότητες που έχουν απορριφθεί.

Αυτές οι συμπληρωματικές ποσοστώσεις, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν, θα βασιστούν σε επιστημονικές συμβουλές, «για να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο των συμπληρωμάτων δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του αποθέματος», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν στη EURACTIV.

Ωστόσο, η Κομισιόν αναγνώρισε ότι δεν πρόκειται για εύκολο εγχείρημα: «Ακόμη και με αυτές τις διατάξεις, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου πρέπει να εξευρεθούν περαιτέρω λύσεις. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη δέσμευσή της με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, για να επισημάνει τα συγκεκριμένα ζητήματα και να βοηθήσει στην εξεύρεση εξατομικευμένων λύσεων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου.

Οι επιστημονικές συμβουλές βασίζονται στις δηλώσεις των αλιέων για τα επίπεδα απορριπτόμενων αλιευμάτων – που είναι «πολύ αποσπασματικά», σύμφωνα με τα λόγια του Barrie Deas από τη National Federation of Fishermen’s Organisation στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η ανησυχία μας έγκειται στο γεγονός ότι οι συμπληρωματικές ποσοστώσεις δεν επαρκούν, για να καλύψουν αυτό που προηγουμένως απορρίφθηκε. Δεν θα γνωρίζουμε τι μέλλει γενέσθαι μέχρι να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις εκφόρτωσης», δήλωσε στη EURACTIV.

Σύμφωνα με τον Patrick Murphy, της ιρλανδικής South & West, οι ποσοστώσεις δεν αντιπροσωπεύουν το επίπεδο ψαριών στη θάλασσα: «Η έννοια της υποχρέωσης εκφόρτωσης ήταν να σταματήσουν οι αλιείς να ρίχνουν τα ψάρια στην πλευρά που δεν έπρεπε να τα ρίξουν. Ωστόσο, οι ποσοστώσεις παραμένουν αναμφισβήτητες. Πρέπει να αλιεύουμε ψάρια με βάση το τι υπάρχει στα επίσημα έγγραφα και όχι με βάση αυτό που υπάρχει στη θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορούμε να πάμε στα βελγικά, γαλλικά, ισπανικά και ολλανδικά ύδατα. Η ΚΑΠ δεν είναι κοινή για όλους», κατέληξε.

X