Προειδοποίηση ερευνητών: με φυτοφάρμακα τα χωράφια της ΕΕ

[B Brown/Shutterstock]

Σε έρευνα του ολλανδικού πανεπιστημίου Wageningen, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό «Science of the Total Enviroment», εκφράζεται η θέση ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργούμενων εδαφών σε 11 κράτη-μέλη της ΕΕ, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, είναι ανιχνεύσιμα υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Συγκεκριμένα, πάνω από το 80% των εδαφών που μελετήθηκαν βρέθηκαν να περιέχουν υπολείμματα τουλάχιστον μίας ουσίας. Αναλυτικότερα, σε 25% των εδαφών βρέθηκε υπόλειμμα μίας ουσίας, ενώ το υπόλοιπο 58% βρέθηκε με μείγμα δύο ή περισσότερων ουσιών. Συνολικά, αναλύθηκαν 317 δείγματα από έντεκα χώρες και έξι διαφορετικές κατηγορίες καλλιεργειών (δημητριακά, μόνιμες καλλιέργειες, καλλιέργειες ριζών, όσπρια, βιομηχανικά φυτά και κηπευτικά).

«Kαμπανάκι» για επικίνδυνες ουσίες

Μεταξύ των υπολειμμάτων ουσιών που ανιχνεύτηκαν οι πιο συνήθεις ήταν και η γλυφοσάτη και το DDT, ουσίες που έχουν συνδεθεί με επιβλαβή αποτελέσματα για την ανθρώπινη υγεία. Η έρευνα καταλήγει ότι η παρουσία μειγμάτων φυτοφαρμάκων στα ευρωπαϊκά αγροτικά εδάφη είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, αν και τα επίπεδα τοξικότητας των ουσιών που ανιχνεύτηκαν βρίσκονται εντός των θεσπισμένων ορίων επικινδυνότητας για τους έμβιους οργανισμούς. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχει ανάγκη να γίνουν περισσότερες αναλύσεις για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί η παρουσία τέτοιων ουσιών.

Θετικά τα αποτελέσματα για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης παρουσίασαν τα περισσότερα απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων εδάφη (26%), σε σύγκριση με τις χώρες της Βόρειας, Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης (κατέχουν την αρνητική πρωτιά). Από την άλλη, ένα αρνητικό που επισημαίνουν οι ερευνητές για τα μεσογειακά εδάφη είναι ότι παρά το γεγονός ότι πολλά εξ αυτών είναι απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα, ταυτόχρονα οι ίδιες χώρες, με επικεφαλής την Πορτογαλία, κατέχουν σημαντικό αριθμό αγροτεμαχίων που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα από φυτοφάρμακα. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τη χώρα μας που μαζί με την Ουγγαρία βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις ως προς την περιεκτικότητα των εδαφών τους σε φυτοφάρμακα (μη υπολείμματα). Η έρευνα καταλήγει ότι στην ΕΕ απουσιάζει το νομικό πλαίσιο που να θέτει όρια για την παρουσία υπολειμμάτων στα καλλιεργούμενα εδάφη, συνεπώς η «κρυμμένη» αυτή απειλή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

X