Ορατός ο κίνδυνος κατάρρευσης της συμφωνίας ΕΕ-Κίνας μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ

Με ενδεχόμενη κατάρρευση απειλείται η μελλοντική διμερής συμφωνία μεταξύ ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις προϊόντων, ύστερα από τις ενστάσεις που εξέφρασαν οι ΗΠΑ. H EURACTIV Ιταλίας μεταδίδει.

Ειδικότερα, το Πεκίνο επιθυμεί να διατηρήσει τα εμπορικά του σήματα, παρά την προστασία που παρέχεται στα προϊόντα που φέρουν γεωγραφική ένδειξη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Κίνα, δήλωσε ότι ο «στόχος είναι να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ακόμη και για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από προϊόντα που έχουν ήδη καταχωρηθεί ως εμπορικά σήματα στην κινεζική αγορά».

Στήριξη της Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη για τα πλαστά εμπορικά σήματα στην Κίνα

Την πρόθεσή της να μην εμποδίσει τις προσπάθειες των κρατών-μελών να λάβουν νομικές ενέργειες εναντίον της Κίνας για τα πλαστά εμπορικά σήματα εξέφρασε η Κομισιόν, προσθέτοντας ότι μια μελλοντική διμερής συμφωνία με την ασιατική τίγρη θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στους …

Η εμπλοκή των ΗΠΑ

Το θέμα περιπλέκεται περαιτέρω από παρεμβάσεις που προέρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Κοινοπραξία για τη χρήση Κοινών Ονομασιών Τροφίμων (CCFN) διατύπωσε ενστάσεις προς το Πεκίνο, οι οποίες αφορούν στις «γενικές ονομασίες που απειλούνται από την επικείμενη συμφωνία ΕΕ-Κίνας».

Παραδείγματα εμπορικών σημάτων που χρησιμοποιούνται ήδη στην Κίνα περιλαμβάνουν την ελληνική φέτα, το ιταλικά τυριά Asiago, Gorgonzola, και παρμεζάνα, το τσένταρ, ενώ το πεκορίνο έχει καταχωρηθεί ως «Romano».

8 κράτη μέλη κατά της Κίνας για παραποίηση ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων

Οκτώ κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προβούν σε νομικές ενέργειες κατά της Κίνας για 25 πλαστά εμπορικά σήματα της κινεζικής αγοράς που παραπλανούν τους καταναλωτές αναφορικά με προϊόντα της ΕΕ που προστατεύονται με γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με έγγραφο του …

Από την πλευρά του, το CCFN χρησιμοποίησε μια διαδικασία που αποτελεί «κοινή πρακτική για την αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων», εξήγησε ο διευθυντής της οργάνωσης OriGIn, Massimo Vittori.

Η εν λόγω διαδικασία επιτρέπει σε τρίτα μέρη να εκφράσουν ενστάσεις αναφορικά με το καθεστώς προστασίας, μέσω υποβολής σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, η καταγγελία είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο διμερών διαπραγματεύσεων και είναι πολύ πιθανό η αξιολόγησή της να λάβει χώρα κατά την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για το τέλος του έτους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα και τη γενικότερη προσέγγιση. Υπενθυμίζεται ότι οι ενστάσεις πρέπει να «δικαιολογούνται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και κριτηρίων» (που υποστηρίζονται από έρευνες καταναλωτών, καταχωρήσεις σε λεξικά κ.ο.κ.).

Το βάρος της απόδειξης επαφίεται, αρχικά, στα χέρια εκείνων που υποβάλλουν ένσταση και ακολούθως εφαρμόζεται η «αρχή της εδαφικότητας»: δηλαδή, η αξίωση για την ονομασία των προϊόντων «ισχύει αποκλειστικά για την περιοχή που καλύπτεται από τη συμφωνία, στην προκειμένη περίπτωση την ΕΕ και την Κίνα».

X