Νέα ψηφιακή εποχή για τους αγρότες στην ΕΕ

[Kletr/Shutterstock]

Οι αγρότες της Ευρώπης αγκαλιάζουν τις νέες τεχνολογίες ολοένα και περισσότερο, . Ωστόσο, προβλήματα όπως  η κακή σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και το υψηλό κόστος των νέων ψηφιακών  εργαλείων,  συχνά αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες.

Για τους αυριανούς αγρότες, η επιλογή είναι είτε να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες είτε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες, καθώς η τεχνολογική μετάβαση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το 2015, σχεδόν όλοι οι Γάλλοι αγρότες (98%) χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για επαγγελματικούς λόγους, σύμφωνα με τη μελέτη «Agrinautes-Agrisurfeurs» του 2015.

Πληροφορίες όπως η πρόγνωση του καιρού, η πρόσβαση σε  αγροτικές ειδήσεις, τραπεζικές συναλλαγές και υπηρεσίες δεδομένων, βρίσκονται ανάμεσα στις διαδικτυακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους αγρότες.

Η Κοινή  Αγροτική Πολιτική της ΕΕ (ΚΑΠ)  ενισχύει την τάση προς την ψηφιοποίηση. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το think tank «Renaissance Numérique», εννέα στους δέκα αγρότες συμπληρώνουν online τις αιτήσεις τους για τις επιδοτήσεις της ΚAΠ.

Ψηφιακός Διαχωρισμός

Ωστόσο, παρά τα ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία, οι γεωργοί της ΕΕ υστερούν σε σχέση με τους αμερικανούς. «Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι Ευρωπαίοι αγρότες χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο τις νέες τεχνολογίες, καθώς είναι πολύ πιο ακριβές», δήλωσε ο Μισέλ Μασόν, πρόεδρος των γεωργικών επιμελητηρίων της περιοχής Λουαρέ στην κεντρική Γαλλία.

Τα  GPS και  τα συστήματα καθοδήγησης των τρακτέρ  αποτελούν ήδη απαραίτητα εργαλεία για τα ανταγωνιστικά αγροκτήματα. Ωστόσο, η υψηλή τιμή τους στην Ευρώπη  στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα είναι η άνιση κάλυψη του διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Σήμερα, οι Ευρωπαίοι πολίτες της υπαίθρου έχουν πολύ χειρότερες συνδέσεις στο Διαδίκτυο από τους συμπατριώτες τους οι οποίοι βρίσκονται στα αστικά κέντρα. Μόλις το 25% των κατοίκων των αγροτικών περιοχών έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, σε σύγκριση με το 70% των κατοίκων των πόλεων.

Ενώ σχεδόν όλοι οι αγρότες  συμπληρώνουν τις δηλώσεις τους  στο διαδίκτυο, πολλοί δεν είναι σε θέση να κάνουν το ίδιο από τα αγροκτήματα τους.

«Εάν δεν  έχεις καλή σύνδεση, δεν   μπορείς να  ολοκληρώσεις την αίτησή σου και αναγκάζεσαι να την κάνεις σε διαφορετικό μέρος.  Ή θα πρέπει να την κάνει κάποιος άλλος, κάτι το οποίο κοστίζει χρήματα», δήλωσε ο Μασόν. «Πριν από δέκα χρόνια, δεν  αποτελούσε πρόβλημα η  έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο. Τώρα είναι μία πραγματική αναπηρία».

Η πρόσβαση  στην πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, είναι επίσης πολύ σημαντική για τους ευρωπαίους αγρότες. «Εάν κάποιος μάθει για μια επιδημία ή μια πτώση στις τιμές 48 ώρες αργότερα από ότι οι υπόλοιποι, θα το πληρώσει πολύ ακριβά», πρόσθεσε ο Μάσον.

Οδεύοντας σε μία τεχνολογικά εξελιγμένη ΚΑΠ

Η ΚΑΠ πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, προκειμένου το αγροτικό δυναμικό της ΕΕ να πραγματοποιήσει την ψηφιακή μετάβαση.

Η ΕΕ ευελπιστεί να εξοπλίσει όλα τα νοικοκυριά με ταχύτητες 30MB το δευτερόλεπτο  μέχρι το 2020.  Ωστόσο, η κατανομή των πόρων για τις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο της ΚΑΠ μπορεί να αποδειχθεί αμφιλεγόμενη.

«Η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τους ευρωπαίους αγρότες να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, η συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα θα είναι περίπλοκη, διότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης ανάμεσα σε διαφορετικά αγροκτήματα», πρόσθεσε ο Μασόν.

Απαιτείται εκπαίδευση

Ο Γάλλος ευρωβουλευτής της ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών Ερίκ Αντριέ έθεσε επίσης το θέμα της κατάρτισης των γεωργών για τη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων, στην έκθεσή του σχετικά με την ΚΑΠ και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές.

Ο αργός ρυθμός ανάπτυξης των υποδομών δε συνιστά το μόνο εμπόδιο για την ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων  στις γεωργικές πρακτικές. Είναι γεγονός ότι οι αγρότες της Ευρώπης γηράσκουν και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μεγαλύτερης ηλικίας είναι λιγότερο πιθανό να υιοθετήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το 2016, μόλις το 6% των αγροτών της ΕΕ ήταν κάτω των 35 ετών.

Εκτός από την «ανάγκη για την ψηφιακή ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές, ως βασικό στοιχείο για τη δημιουργία πρόσθετων βιώσιμων θέσεων εργασίας», η έκθεση θέτει την ψηφιακή κατάρτιση ως απαραίτητο συστατικό για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων στην αγροτικές περιοχές».

Όπως δήλωσε ο Μασόν, αυτό είναι το κλειδί για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας. «Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας στη γεωργία. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της γεωργίας, αλλά δεν θέλουν να εργαστούν χρησιμοποιώντας μεθόδους του 20ου αιώνα».

X