Κομισιόν: Νέα μέτρα για τους Ευρωπαίους αγρότες λόγω λειψυδρίας

[ypaithros.gr]

Η Kομισιόν ανακοίνωσε πακέτο μέτρων για τη στήριξη των αγροτών στην ΕΕ, που πλήττονται από τη λειψυδρία, τα οποία αποσκοπούν στην αύξηση της διαθεσιμότητας ζωοτροφών, μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που ασχολούνται με τον αντίκτυπο της ξηρασίας, σε συνέχεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν στις αρχές Αυγούστου.

Τα νέα μέτρα συγκεκριμένα:

  • δίνουν τη δυνατότητα να ληφθούν υπόψη οι χειμερινές καλλιέργειες που συνήθως σπέρνονται το φθινόπωρο για συγκομιδή / βόσκηση ως καλλιέργειες αλίευσης (απαγορεύονται από τους ισχύοντες κανόνες) εάν προορίζονται για βοσκή / παραγωγή ζωοτροφών.
  • δίνεται η δυνατότητα σποράς καλλιεργειών αμπελιών ως καθαρών καλλιεργειών (και όχι μείγματος καλλιεργειών όπως προδιαγράφεται σήμερα) εάν προορίζονται για βοσκή / παραγωγή ζωοτροφών.
  • δίνεται η δυνατότητα να συντομευθεί η ελάχιστη περίοδος των 8 εβδομάδων για τις καλλιέργειες αλίευσης που θα επιτρέψουν στους αρόσιμους αγρότες να σπείρουν τις χειμερινές τους καλλιέργειες έγκαιρα μετά τις καλλιέργειες των αλιευμάτων τους.

Προβλέπεται, τέλος, η επέκταση της προηγουμένως εγκριθείσας παρέκκλισης για την αγρανάπαυση στη Γαλλία, καθώς και η πρόταση για υψηλότερες προπληρωμένες πληρωμές, η οποία είχε ήδη ανακοινωθεί πριν από λίγες εβδομάδες.

Οι γεωργοί θα μπορούν να λάβουν έως και το 70% της άμεσης πληρωμής τους και το 85% των πληρωμών στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου του 2018 αντί να περιμένουν έως τον Δεκέμβριο για να βελτιώσουν την κατάσταση των ταμειακών ροών τους, αναφέρει η Κομισιόν.

Η αντίδραση του Φιλ Χόγκαν

Ο αρμόδιος για τη Γεωργία Επίτροπος Φιλ Χόγκαν δήλωσε πως η Επιτροπή αντέδρασε γρήγορα στα πρώτα σημάδια αυτών των ακραίων κλιματικών γεγονότων και παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

«Είμαι σε επαφή με τους υπουργούς των πληγέντων κρατών μελών, καθώς εκτιμούμε την επάρκεια των δράσεων έχουμε ήδη αναλάβει συμπληρωματικές δράσεις που πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους αγρότες στην έλλειψη ζωοτροφών για και χαιρετίζω τις πρόσφατες ανακοινώσεις αρκετών κρατών μελών που είναι έτοιμα να δράσουν για τον γεωργικό τους τομέα και θα συνεχίσω να δουλεύω με να διασφαλίσουν ότι θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τις διαθέσιμες δυνατότητες, ιδίως στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής», τόνισε ο Επίτροπος.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, για παράδειγμα, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση έως και 80% των ζημιών που προκαλούνται από την ξηρασία (ή έως το 90% στις περιοχές φυσικών περιορισμών) υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η αγορά ζωοτροφών μπορεί να τύχει ενίσχυσης είτε ως υλική ζημιά είτε ως απώλεια εισοδήματος. Η αποζημίωση για ζημιές μπορεί επίσης να χορηγηθεί χωρίς την ανάγκη κοινοποίησης στην Επιτροπή (η αποκαλούμενη «ενίσχυση de minimis») με ποσά μέχρι € 15.000 ανά γεωργό για τρία χρόνια.

Υπάρχουν επίσης δυνατότητες αρωγής στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης π.χ. της εκ νέου σποράς βοσκοτόπων ή της αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος.