Κοινή Αγροτική Πολιτική: Διαφωνεί η Ελλάδα με το ελάχιστο ποσό δαπανών για τα eco-schemes

Ο υπουργός Μάκης Βορίδης

Τη διαφωνία της Ελλάδας με τη γερμανική πρόταση για την υποχρεωτική ενεργοποίηση των οικο-προγραμμάτων (eco-schemes) που θα ενταχθούν στον άξονα πληρωμών του πρώτου πυλώνα από τη νέα προγραμματική περίοδο μετά το 2020 (2021-2027), εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Επί τάπητος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας βρέθηκε η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), με επίκεντρο το θέμα των οικοπρογραμμάτων. Τα eco-schemes θα παρέχουν οικονομική στήριξη στους παραγωγούς για τις περιβαλλοντικές πρακτικές που θα εφαρμόζουν στις γεωργικές τους πρακτικές. Ωστόσο, η ενδεχόμενη υποχρεωτική ενεργοποίηση και θέσπιση ελάχιστου ποσού δαπανών έχουν διχάσει τις ευρωπαϊκές χώρες. Ελλάδα, Ισπανία και πολλές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης υποστηρίζουν την προαιρετική εφαρμογή, ενώ από την άλλη πλευρά, Γερμανία, Γαλλία και Ολλανδία συζητούν την υποχρεωτική εφαρμογή με την προϋπόθεση μιας κοινής βάσης για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ ώστε να μη θυσιάσουν την ανταγωνιστικότητα τους τα κράτη που έχουν υψηλότερες περιβαλλοντικές φιλοδοξίες.

Ο κ. Βορίδης επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση για αποδοχή της εθελοντικής εφαρμογής των οικολογικών σχημάτων (eco-schemes) υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός ο καθορισμός ενός υποχρεωτικού ελάχιστου ποσού δαπανών, χωρίς μάλιστα να είναι γνωστό το ύψος αυτού του ποσού. Στο σημείο αυτό υπενθύμισε την ευελιξία που έχει δοθεί στα κράτη μέλη με τη δυνατότητα να μεταφέρουν πόρους μεταξύ των δύο Πυλώνων της ΚΑΠ για την εξυπηρέτηση δράσεων που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, εκτιμώντας ότι δεν απαιτούνται περαιτέρω διαχειριστικοί περιορισμοί που θα μειώσουν την επικουρικότητα των κρατών μελών.

Αναφερόμενος στους μικροκαλλιεργητές, ο κ. Βορίδης χαιρέτισε τις προσπάθειες της παρούσας Γερμανικής προεδρίας και της απελθούσας Κροατικής για την απαλλαγή τους από διοικητικές κυρώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο την πάγια θέση της Ελλάδας υπέρ της καθολικής εξαίρεσης των μικροκαλλιεργητών από το σύστημα κυρώσεων που προβλέπει το καθεστώς της αιρεσιμότητας και τονίζοντας παράλληλα ότι μία τέτοια κίνηση δεν θα επιβάρυνε την περιβαλλοντική φιλοδοξία της Ένωσης.

Επιπλέον, ο Υπουργός ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε και τη σημαντική συμβολή που παρείχε η καλλιέργεια των ψυχανθών στη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας και αυτάρκειας εντός της Ένωσης από την έναρξη ακόμα της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, επεσήμανε τη στήριξη της Ελλάδας σε κάθε μέτρο που προωθεί την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση των ευκαιριών στην αλυσίδα εφοδιασμού και την ανάδειξη των ωφελειών των φυτικών πρωτεϊνών στη διατροφή που, όπως παρατήρησε, αποτελεί και βασικό στόχο της νέα στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Ο κ. Βορίδης έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη σημαντική δυναμική που έχει αναπτύξει η καλλιέργεια οσπρίων στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) που συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην προστασία του εισοδήματος των παραγωγών, ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας.

Εξάλλου, ο κ. Βορίδης εξέφρασε την υποστήριξη της πατρίδας μας στη δημιουργία ενός ουδέτερου και μη αξιολογικού συστήματος διατροφικής επισήμανσης στον τομέα των τροφίμων, μέσω του οποίου ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται ως προς τα θρεπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος στην κατεύθυνση ενθάρρυνσης της ισορροπημένης διατροφής.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν πρέπει το σύστημα αυτό να καταφεύγει στη βαθμολόγηση της συνολικής διατροφικής αξίας ή στη χρήση χρωματικής ή άλλης κατηγοριοποίησης προκειμένου να μην επηρεάζεται εσφαλμένα η κρίση του καταναλωτή και πρότεινε την εξαίρεση των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης και των μονοσυστατικών τροφίμων, όπως το ελαιόλαδο, από ένα τέτοιο σύστημα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να μπορεί κάθε χώρα να επιλέγει την υποχρεωτική ή εθελοντική χρήση του εναρμονισμένου σχήματος διατροφικής επισήμανσης στην επικράτεια του, προκειμένου να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων.

Επιπροσθέτως, ο κ. Βορίδης επισήμανε την ανάγκη η Ένωση να προχωρήσει στην κατάργηση των κλωβών κατά την παραγωγή αυγών, προκειμένου να υιοθετηθούν τα υψηλότερα πρότυπα ευζωίας των ζώων. Η μετάβαση αυτή, όπως είπε, πρέπει να υλοποιηθεί με την τήρηση τριών προϋποθέσεων:

α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει ενιαία νομοθεσία για όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να μην υπάρξει ανταγωνιστική διαφοροποίηση.

β) Να μελετηθούν οι επιπτώσεις της μετάβασης για την βιομηχανία και να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής και

γ) να εφαρμοστεί η απαίτηση αυτή και για τα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες.

Τέλος, ο κ. Βορίδης ζήτησε να διατηρηθεί το ύψος του προϋπολογισμού του προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, τονίζοντας τη σημασία του για την ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών της χώρας, προκειμένου οι κάτοικοι τους να ανταποκριθούν στις πολλαπλές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.