Κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων στην Υπηρεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Περίπου οι μισοί από τους ειδικούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επισιτιστικής Ασφάλειας (European Food Security Agency-EFSA) έχουν συγκρούσεις συμφερόντων που θέτουν υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα των εργασιών του οργανισμού, σύμφωνα με νέα μελέτη του Corporate Europe Observatory (CEO). Η EURACTIV Γαλλίας αναφέρει.

«Το 46% των μελών της EFSA έχει τουλάχιστον μία οικονομική σύγκρουση συμφερόντων με μια ελεγχόμενη εταιρεία», ανέφερε η ΜΚΟ στην καταδικαστική της έκθεση που δημοσίευσε την Τετάρτη (14 Ιουνίου).

Η EFSA έχει την αποστολή να αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους για την ευρωπαϊκή τροφική αλυσίδα και να παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές.

Αλλά η ανεξαρτησία πολλών επιστημόνων του οργανισμού είναι αμφισβητήσιμη, σύμφωνα με τον CEO. Η μελέτη, με τίτλο «Σφάλματα πρόσληψης», ξεκινάει ένα ερώτημα από τον επιδημιολόγο David Michaels: »

Εάν είναι επικίνδυνο να βασιζόμαστε σε επιστήμονες με συγκρούσεις συμφερόντων για την ερμηνεία πρωτογενών δεδομένων, γιατί πρέπει να εξαρτόμαστε από αυτούς τους επιστήμονες να παρέχουν συμβουλές στις ρυθμιστικές αρχές; »

Εδώ και τέσσερα συναπτά έτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την EFSA να διασφαλίσει ότι δεν επηρεάζεται από τη βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής. Μια μελέτη του CEO η οποία εκπονήθηκε το 2013 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 60% των εμπειρογνωμόνων του οργανισμού είχε σχέσεις με εταιρείες των οποίων τα προϊόντα αξιολογούταν από την EFSA.

Παρά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου και τα επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα στην EFSA, η κατάσταση βελτιώθηκε ελάχιστα κατά τα τέσσερα παρελθόντα έτη. Ωστόσο, η αξιολόγηση των κινδύνων που παρουσιάζουν τα προϊόντα της βιομηχανίας αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα της αποστολής της EFSA.

Επομένως, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής ανεξαρτησίας του οργανισμού έχει άμεσο αντίκτυπο στις ουσίες που καταναλώνονται καθημερινά από εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.

Η EFSA απέρριψε με έντονο τρόπο τα συμπεράσματα της μελέτης CEO. Ένας εκπρόσωπος του οργανισμού ανέφερε ότι τα δεδομένα της των ΜΚΟ «παραπλανητικά και βασίζονται σε μια συγκεκριμένη ερμηνεία των οικονομικών συμφερόντων που η EFSA δεν συμφωνεί».

«Για να είμαστε σαφείς, τα οικονομικά συμφέροντα όλων των εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στα πάνελ της EFSA έχουν αξιολογηθεί προσεκτικά σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες της ανεξαρτησίας της υπηρεσίας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Όπου οι τρέχουσες έρευνες της EFSA ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με τα οικονομικά συμφέροντα ορισμένων εμπειρογνωμόνων, αυτοί οι επιστήμονες «δεν επιτρέπεται να γίνουν μέλη της ομάδας εκτός εάν απολέσουν αυτά τα συμφέροντα».

Σε ένα δελτίο τύπου, η υπηρεσία ανέφερε ότι θα συζητήσει τις συστάσεις της CEO σχετικά με την ανεξαρτησία της στην επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου στις 21 Ιουνίου. Η EFSA σχεδιάζει να εγκρίνει τη νέα πολιτική ανεξαρτησίας της σε αυτή τη συνάντηση. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου, «το σχέδιο πολιτικής δεν επαρκεί».

 

X