ΓΜΟ: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν παίρνει μέτρα εναντίον τους

shutterstock_412633738-800x450 [Shutterstock]

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε την Τετάρτη (13 Σεπτεμβρίου) ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να λάβουν μέτρα έκτακτης ανάγκης που απαγορεύουν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), χωρίς να αποδεικνύεται σοβαρός κίνδυνος για την υγεία ή το περιβάλλον. Η απόφαση όμως υπερβαίνει την πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ και δεν αλλάζει τίποτα.

 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε την Τετάρτη (13 Σεπτεμβρίου) ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να λάβουν μέτρα έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τους ΓΤΟ, εκτός εάν «είναι προφανές ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία ή το περιβάλλον».

Η αρχή της προφύλαξης, η οποία προϋποθέτει επιστημονική αβεβαιότητα σχετικά με την ύπαρξη ιδιαίτερου κινδύνου, δεν εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση, διότι «τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα […] έχουν ήδη υποβληθεί σε πλήρη επιστημονική αξιολόγηση προτού διατεθούν στην αγορά».

Η υπόθεση

Η απόφαση περατώνει μια τριετή υπόθεση που υπέβαλε η Ιταλία. Το 2013, η Ιταλία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει έκτακτα μέτρα για την απαγόρευση της καλλιέργειας γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου «MON 810» που παράγεται από την εταιρεία σπόρων Monsanto.

Η Επιτροπή, με βάση επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), αποφάσισε κατά της Ιταλίας, αλλά η κυβέρνηση προχώρησε και απαγόρευσε την καλλιέργεια του MON 810 με διάταγμα στην επικράτειά της.

Ένας καλλιεργητής αραβοσίτου, ο Giorgio Fidenato, διώχθηκε το 2014 επειδή παραβίασε το διάταγμα καλλιεργώντας το MON 810. Ο Fidenato αθωώθηκε το 2015.

Το 2016 προσέφυγε εναντίον στην κυβέρνηση ζητώντας αποζημίωση ύψους € 166.357 για δικαστικά έξοδα και απώλεια εισοδήματος, υποστηρίζοντας ότι η ποινική διαδικασία που ασκήθηκε εναντίον του δεν σέβεται την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ένα ιταλικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του τον Ιούλιο.

Τι αλλάζει;

Στην πράξη, τίποτα. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν έχει συνέπειες για τη νομοθεσία για τους ΓΤΟ στην ΕΕ, διότι το 2015 η ΕΕ ενέκρινε μια οδηγία που επιτρέπει στα κράτη να περιορίσουν την καλλιέργεια ΓΤΟ.

Τα κράτη δεν χρειάζεται να αποδεικνύουν επιστημονικά ότι οι ΓΤΟ αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, αλλά μπορούν να απαγορεύσουν την καλλιέργειά τους για λόγους προστασίας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας – ακόμη και για προστασία του τοπίου. Η Ιταλία, ήταν μία από τις 19 χώρες της ΕΕ που επέλεξαν να απαγορεύσουν τους ΓΤΟ.

Επομένως, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι απλώς μια επανάληψη της επίσημης θέσης της ΕΕ σε μια ακανθώδη συζήτηση: η ασφάλεια των ΓΤΟ έχει αποδειχθεί, επομένως δεν θα ήταν δικαιολογημένη οποιαδήποτε αμφισβήτησή τους από τα κράτη μέλη για αυτούς τους λόγους.

X