Γερμανία: εμπορικές συμφωνίες πολλών δις ευρώ χάρη στη ψηφιοποίηση της γεωργίας

[Budimir Jevtiv/Shuterstock]

Την καινοτομία και την ψηφιοποίηση στη γεωργία πρόκειται να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Στη Γερμανία, οι εταιρείες ελπίζουν για συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο τα ζητήματα διαχείρισης και υποδομών αποτελούν εμπόδιο σε αυτό το όραμα.

«Οι σημερινές μηχανές συλλογής αποτελούν κινητά εργαστήρια. Με ένα GPS, μπορεί να ελεγχθεί με μεγάλη ακρίβεια και να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονη συλλογή μεγάλης ποσότητας δεδομένων για τα φυτά και το έδαφος», εξήγησε ο Wolfram Eberhardt, από το μεγάλο κτηνοτροφικό εργοστάσιο Claas της Γερμανίας.

Ενώ οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ συνεχίζονται, η Επιτροπή δημοσίευσε σχετική δήλωση για το έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον της ΚΑΠ, καλώντας τα κράτη μέλη να λάβουν επειγόντως περισσότερα μέτρα για την ψηφιοποίηση.

Η γεωργία βιώνει μια βαθιά αλλαγή, με τα συστήματα αρμέγματος ελεγχόμενα από ρομπότ ή τα drones που εξετάζουν τα φυτά και τις πιθανές παρασιτώσεις να έχουν κερδίσει έδαφος εδώ και καιρό στη γεωργική αγορά.

Οι μεγάλες ελπίδες βρίσκονται, λοιπόν, στην ψηφιοποίηση, η οποία θα πρέπει να βοηθήσει την Ευρώπη να διατηρήσει τη θέση της στην ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη γεωργική αγορά, να την καταστήσει πιο βιώσιμη και να καλύψει την αυξανόμενη παγκόσμια ανάγκη για τρόφιμα.

Διαβάστε το πρωτότυπο κείμενο στη Euractiv.com

Υποστηρικτές

Measure co-financed by the European Union