«Γέφυρα» μεγάλων και μικρών αγροτών η Ευφυής Γεωργία

“Γέφυρα” που θα διαδώσει τα οφέλη των νέων τεχνολογιών και στους αγρότες με μικρές εκμεταλλεύσεις επιτρέποντάς τους να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη αποτελεί η ευφυής γεωργία, σύμφωνα με ενδιαφέρουσα παρουσίαση ακαδημαϊκών και αναλυτών που έλαβε χώρα (4/3) στο Ευρωκοινοβούλιο. Ερευνητές τoυ κορυφαίου στον αγροτικό τομέα πανεπιστημίου Wageningen (Ολλανδία) και της συμβουλευτικής εταιρείας Valdani Vicari & Associati (Ιταλία) μίλησαν για μια νέα «τεχνολογική αγροτική επανάσταση» που ήδη εξελίσσεται, εφάμιλλη της τομής που συντελέστηκε τη δεκαετία του 1950 με τη διάδοση των ελκυστήρων.

Ποιες τεχνολογίες θα φέρουν τα πάνω-κάτω

Στην έκθεση γίνεται κατηγοριοποίηση όλων των αναδυόμενων και κυρίαρχων ψηφιακών τεχνολογιών ανάλογα με το πόσο καταλυτικά μπορούν να επηρεάσουν τον αγροτικό τομέα τα επόμενα χρόνια:

  • Το Δίκτυο των Πραγμάτων (IoT), οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και τα «Μεγάλα Δεδομένα» (Big Data) συγκαταλέγονται μεταξύ των τεχνολογιών που θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον αγροτικό τομέα. Σύμφωνα με την έκθεση, ο αγροτικός τομέας μπορεί να επωφεληθεί από το IoT και τα Big Data ως προς τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας στο χωράφι, περνώντας από τη «Γεωργία Ακριβείας» στο εξελιγμένο στάδιο της «Γεωργίας Μικροακριβείας».
  • Το «Blockchain», τα Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) και η Εικονική Πραγματικότητα είναι τεχνολογίες που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένεται να έχουν μέτριο αντίκτυπο. Για παράδειγμα, το Blockchain είναι πιο αβέβαιο πόσο άμεσα θα αξιοποιηθεί από τον δημόσιο τομέα, παρά το γεγονός ότι αρκετές εταιρείες έχουν ενσωματώσει με πολύ καλά αποτελέσματα την τεχνολογία για την ιχνηλασιμότητα τροφίμων σε όλο το εύρος της αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης. Σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες δορυφορικής πλοήγησης, μια σειρά «εργαλείων», όπως το EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) και το «Galileo», συμβάλλουν σε μια πιο αποτελεσματική Γεωργία Ακριβείας, με ακρίβεια που φτάνει ακόμα και στα 10 εκατοστά, γεγονός που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση εισροών και χρόνου σε αύξηση της παραγωγικότητας.
  • Τεχνολογίες, όπως τα Ευρυζωνικά Δίκτυα και άλλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT), καθώς και ηλεκτρονικές επιχειρηματικές πλατφόρμες εκτιμάται ότι έχουν τον μικρότερο αντίκτυπο, κυρίως επειδή εφαρμόζονται ήδη και θεωρούνται διαδεδομένες.