Γαλλία: Ανησυχίες αγροτών για ενδεχόμενη επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ

[Nicolas Perrony/ Flickr]

Φόβους για την επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ μετά το 2020 εκφράζουν πολιτικοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί στη Γαλλία, που αποτελούν και τον μεγαλύτερο αποδέκτη κονδυλίων στον τομέα αυτό. Η EURACTIV Γαλλίας μεταδίδει.

Μετά την παρουσίαση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2021-2027, οι αγροτικές οργανώσεις και οι Γάλλοι πολιτικοί ανησυχούν για τη φιλοδοξία, που θέλει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να τίθενται στον έλεγχο εκταμίευσης των γεωργικών ενισχύσεων.

«Η ανακοίνωση της Επιτροπής έχει ισχυρούς στόχους και πρέπει να τη χαιρετίσουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής και διεθνούς υπηρεσίας του γαλλικού υπουργείου Γεωργίας, Frédéric Lambert, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η EURACTIV στο Παρίσι.

Τ. Χανιώτης: Απαραίτητη η συνεχής βελτίωση της ΚΑΠ για βιώσιμη γεωργία

Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα κρύβει ουσιαστικές ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει η χώρα στο πλαίσιο της ΚΑΠ, εφαρμόζοντας απλούστερους κανόνες και υιοθετώντας μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, τόνισε ο διευθυντής της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τάσος …

«Εντούτοις, η ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει ένα ευρωπαϊκό εργαλείο, ακόμα κι αν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη», προειδοποίησε. «Έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο, για να αλλάξουμε αυτό το θέμα, πριν η Επιτροπή παρουσιάσει τη νομοθετική της πρόταση τον Μάιο του 2018».

Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε στην ανακοίνωσή της για το μέλλον της ΚΑΠ ότι από το 2021 τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα έχουν την ευθύνη του τρόπου κατανομής των κονδυλίων της ΕΕ στους γεωργούς.

Μεταξύ των προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή, το ζήτημα της «επανεθνικοποίησης» της ΚΑΠ επικρίθηκε έντονα.

Οι Βρυξέλλες προτείνουν να μετατραπεί ο πρώτος πυλώνας σε επέκταση του δεύτερου, αφήνοντας τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν τις δικές τους άμεσες πληρωμές και περιβαλλοντικά προγράμματα (πρώτος πυλώνας).

ΚΑΠ: συμπληρωματικότητα στη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ

 

 

 

Το infographic αποτελεί μέρος του special report Η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας .

Αποποίηση ευθυνών: Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί …

Στη Γαλλία, η ιδέα της μείωσης της «κοινής» διάστασης της πολιτικής είναι ανησυχητική. Η ανησυχία για την επανεθνικοποίηση είναι ιδιαίτερα έντονη στο πλαίσιο των δημοσιονομικών πιέσεων στην ΚΑΠ. Επιπλέον, είναι σημαντικό το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, -καθαρός συνεισφέρων στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕ-, δεν θα συμβάλλει στην ΚΑΠ μετά το 2020. Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ (μετανάστευση, ασφάλεια, άμυνα), ο προϋπολογισμός για την ΚΑΠ ενδέχεται να καταγράψει μείωση.

«Η πιθανή πτώση στον προϋπολογισμό θα είναι καταστροφική για πολλούς αγρότες», δήλωσε ο γερουσιαστής από το τμήμα Gers στην αγροτική νοτιοδυτική Γαλλία, Franck Montaugé.

Επιπροσθέτως, η αυξημένη εθνικοποίηση των στόχων της ΚΑΠ θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανεθνικοποίηση μέρους της χρηματοδότησης του πρώτου πυλώνα.

Copa – Cogeca για την ΚΑΠ: «Κοινοί και απλοί κανόνες, διατήρηση των άμεσων ενισχύσεων χωρίς συγχρηματοδότηση»

Στην πρώτη τους τοποθέτηση, με αφορμή το πλάνο που γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κορυφαίες αγροτικές και συνεταιριστικές οργανώσεις Copa – Cogeca ζήτησαν και εκείνες την ουσιαστική απλοποίηση των κανόνων της νέας ΚΑΠ, σε συνδυασμό με την αποφυγή οποιασδήποτε περαιτέρω επανεθνικοποίησής …

Πολιτική συνοχή

Η εμπορική πολιτική αποτελεί ένα εξίσου κρίσιμο ζήτημα. «Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνοχή μεταξύ αυτού που κάνουμε για τη γεωργική και την εμπορική πολιτική, να εξετάσουμε την ευαισθησία ορισμένων τομέων, αλλά και να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας, όπως είναι τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και οι γεωγραφικές ενδείξεις», πρόσθεσε ο κ. Lambert.

«Η Επιτροπή είναι πολύ ισχυρή στις εμπορικές διαπραγματεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πράγματι, οι Βρυξέλλες μπόρεσαν να διαπραγματευτούν την αναγνώριση ορισμένων γεωγραφικών ενδείξεων στο πλαίσιο της CETA, ενώ ακολουθεί παρόμοια πορεία στις διαπραγματεύσεις με τη Mercosur.

X