Φαρμακευτική κάνναβη: πέντε άδειες έχουν δωθεί και 43 αιτήσεις έχουν κατατεθεί για παραγωγή και επεξεργασία

cannabi.jpg

Μια καλή εικόνα, σε αντίθεση σχεδόν με το σύνολο των άλλων τομέων της οικονομίας, κάτι που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, παρουσιάζει ο νέος – και δυναμικός όπως αποδεικνύεται – τομέας της φαρμακευτικής κάναβης, στο κομμάτι της αδειοδότησης. Και αυτό γιατί εντυπωσιάζει η ταχύτητα των εγκρίσων – αδειών που έχουν δωθεί, όταν για τις περισσότερες άλλες δραστηριότητες όταν απαιτείται δημοσίευση σε ΦΕΚ- άρα υπουργικές εγκρίσεις σε κεντρικό επίπεδο – χρειάζονται μήνες και χρόνια για την οριστική αδειοδότηση. Αυτό άλλωστε έχει αναδείξει το σύνολο σχεδόν των διεθνών οργανισμών που έχουν αξιολογήσει την ελληνική οικονομία, βάζοντας πάντα στην λορυφή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων το σύστημα αδειοδότησης δραστηριοτήτων.

Η Παγκόσμια Τράπεζα μπαίνει στο Μαξίμου: ο δείκτης Doing Business οδηγός για μεταρρυθμίσεις

Την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης, με ομολογουμένως αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, να συντονιστεί και να ακολουθήσει τις μεταρρυθμίσεις που παρακολουθούνται από τον δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, δείχνει μια υψηλού κυβερνητικού επιπέδου συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός παρά τω …

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα του αενδιαφέροντος είναι θετική, ενώ και τα στοιχεία για τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις είναι εξίσου ενθαρρυντικά στον συγκεκριμένο τομέα. Μένει φυσικά να φανεί σε πραγματικές συνθήκες η λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς αλλά οι συνθήκες δείχνουν ευνοϊκές.

Οι αιτήσεις για αδειοδότηση

Σαράντα τρεις φάκελοι έχουν κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για άδεια εγκατάστασης μονάδων καλλιέργειας και επεξεργασίας τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

Αν οι 43 φάκελοι αυτοί προχωρήσουν, σύμφωνα με τα στοιχεία των εταιρειών που περιλαμβάνονται, το εκτιμώμενο ύψος επένδυσης ξεπερνά το μισό δις ευρώ  και θα δημιουργηθούν σχεδόν 3 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων φτάνει συνολικά στα 529 εκατ. ευρώ και ο αριθμός των εργαζομένων, όπως τον προσδιορίζουν οι εταιρείες, θα ανέλθει συνολικά σε 2.862.

Οι άδειες που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα

Στη προχθεσινή Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αριθμός φύλλου 1162) περιλαμβάνεται μία ακόμη απόφαση για τη χορήγηση πενταετούς άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «PHARMA ESSENZA CANNABIS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΕ».

Η επένδυση αφορά σε ενιαία έκταση 85,3 στρεμμάτων στη θέση Δροσελή του δήμου Αδραβίδας – Κυλλήνης, με εκτιμώμενο ύψος επένδυσης 8 εκατ. ευρώ και τον αριθμό των εργαζομένων να ανέρχεται στους 60.

Μαζί με την καινούργια άδεια που αφορά στην PHARMA ESSENZA CANNABIS -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ AΕ, συνολικά έχουν δοθεί 4 άδειες.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες δύο εταιρείες που έλαβαν άδεια είναι η BIOMECANN AE, που εδρεύει στη Λάρισα, με εκτιμώμενη επένδυση 9,5 εκατ. ευρώ και η BIOPROCANN AE, που εδρεύει στην Κόρινθο, με εκτιμώμενη επένδυση 12,5 εκατ. ευρώ. Ο εκτιμώμενος αριθμός εργαζομένων στις δυο μονάδες ανέρχεται σε 51 στην πρώτη και 66 στη δεύτερη. Ακολούθησε η έγκριση της άδειας εγκατάστασης Μονάδας για την ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στη Βιομηχανική Ζώνη στα Εξαμίλια του δήμου Κορινθίας, με επένδυση 9 εκατ. ευρώ και 38 εργαζόμενους.

Οι άδειες έχουν πενταετή διάρκεια, ενώ η επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται σε ετήσια βάση.