ΕΚ: Συμφωνία για ευέλικτη αλιεία στη Βόρεια Θάλασσα

Σε προκαταρκτική συμφωνία για τα αλιευτικά όρια στη Βόρεια Θάλασσα κατέληξαν τα κράτη μέλη και η Νορβηγία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αργά το βράδυ της Πέμπτης (7 Δεκεμβρίου) λίγο πριν από το Συμβούλιο Αλιείας της επόμενης εβδομάδας.

Το πολυετές σχέδιο της Βόρειας Θάλασσας (NSMAP) καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο όλων των ιχθύων που αλιεύονται στην ΕΕ.

Για κάθε είδος, τα κράτη μέλη και οι Ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε ένα εύρος εντός του οποίου το Συμβούλιο θα καθορίσει συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC), προκειμένου να αποφευχθεί η υπεραλίευση. Στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να τερματίσουν την υπεραλίευση έως το 2020.

Ειδικότερα, το σύστημα ποσοστώσεων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής έχει επικριθεί για το γεγονός ότι οι αλιείς σπαταλούσαν έως και το 40% των συνολικών αλιευμάτων ορισμένων ειδών, για να αποφύγουν τα πρόστιμα.

Επιπλέον, τα δύο θεσμικά όργανα της ΕΕ αποφάσισαν να επικεντρωθούν σε βασικά είδη ψαριών, τα οποία καλύπτουν το 90% των συνολικών εκφορτώσεων.

Πρόταση της Επιτροπής για αλιευτικές ποσοστώσεις το 2018

Νέες αλιευτικές ποσοστώσεις για το 2018 που αφορούν σε 78 αποθέματα ψαριών στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τρίτη (7 Νοεμβρίου). Οι υπουργοί Αλιείας θα χρησιμοποιήσουν την πρόταση της Επιτροπής ως βάση για τις διαπραγματεύσεις …

Ο οργανισμός αλιέων Europeche δήλωσε ότι «χαιρετίζει την ρεαλιστική θέση που υιοθέτησε η ΕΕ».

Από την άλλη πλευρά, οι ΜΚΟ προστασίας του περιβάλλοντος επέκριναν το γεγονός αυτό ως παρεμπόδιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με την υιοθέτηση ευέλικτων αντί σκληρών TAC, εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να ορίζουν τα όρια αλίευσης, διαιωνίζοντας την υπεραλίευση.

«Τα μελλοντικά πολυετή σχέδια πρέπει να είναι πιο σθεναρά στην ανάκτηση όλων των αλιευτικών μας πόρων, εάν η ΕΕ προτίθεται να φθάσει στη νόμιμη προθεσμία του 2020, για να σταματήσει την υπεραλίευση», δήλωσε ο Lasse Gustavsson, της ΜΚΟ Oceana.

Επιπροσθέτως, φοβούνται ότι το σχέδιο δεν παρέχει κίνητρα για την προσαρμογή των αλιέων.

«Η κατάσταση αυτή συνιστά σαφώς ηθελημένη διττή υπεραλίευση από την ΕΕ και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί», δήλωσε η Rebecca Hubbard της Our Fish.

Η συμφωνία για την αλιεία Νορβηγίας-ΕΕ αναμένεται να λάβει έγκριση στις 11-12 Δεκεμβρίου από το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

X