Διχασμός στο ΕΚ για την αποτελεσματικότητα των δαπανών στη νέα ΚΑΠ

[EP/BOURGEOIS]

Αυτό το άρθρο είναι μέρος των ειδικών εκθέσεων μας ΚΑΠ: Νέο μοντέλο παράδοσης, κλίμα και δαπάνες.

Οι συζητήσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020 έχουν ήδη ξεκινήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά με μια βαθιά διαιρεμένη Επιτροπή Γεωργίας. Οι Ευρωβουλευτές εξακολουθούν να απέχουν από μια συμφωνία αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των κονδυλίων και των δικαιούχων.

Η Επιτροπή AGRI συζήτησε για πρώτη φορά στις 21 Νοεμβρίου τα σχέδια εκθέσεων για την ΚΑΠ μετά το 2020.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωβουλευτές τάχθηκαν κατά της μείωσης των πιστώσεων, διατηρώντας τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ στο ίδιο επίπεδο με τον προϋπολογισμό της περιόδου 2014-2020.

Ωστόσο, η επιτροπή διχάστηκε όσον αφορά στις δαπάνες των κονδυλίων -ιδίως ως προς το ζήτημα του μεγέθους των ενισχύσεων και των δικαιούχων από τις επιδοτήσεις.

Η εισηγήτρια για τα στρατηγικά σχέδια, Esther García, επέλεξε την παροχή βοήθειας βάσει περιοχής, η οποία επικρίθηκε από τον Martin Häusling των Πρασίνων και τον φιλελεύθερο Jan Huitema.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια Garcia, η παροχή περισσότερης εξουσίας στα κράτη μέλη θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές δαπάνες. Παρόλα αυτά, για τον σοσιαλιστή De Castro, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι από μια πιθανή επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ και για τον λόγο αυτό η πολιτική πρέπει να παραμείνει κοινή.

Προσδιορισμός του γεωργού

Ο σαφής προσδιορισμός των αγροτών αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα που εκκρεμούν για την προώθηση αποτελεσματικών δαπανών στην επόμενη ΚΑΠ, καθώς επί της ουσίας θα πρέπει να καθοριστεί ποιος δικαιούται πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Η εισηγήτρια García αναμένει μια δύσκολη συζήτηση γύρω από τους ορισμούς, που περιλαμβάνουν όρους, όπως οι πραγματικοί αγρότες, οι βοσκοί και οι νέοι αγρότες.

Πράγματι, η έκθεση για τα στρατηγικά σχέδια απαιτούσε περαιτέρω στήριξη στους νέους γεωργούς, επισημαίνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη εσωτερική και εξωτερική σύγκλιση, τονίζοντας ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει να διατεθούν στους γνήσιους αγρότες.

Εντούτοις, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Zullo, ο ορισμός του «γνήσιου» γεωργού δεν είναι αρκετός, καθώς ορισμένοι αγρότες ενδεχομένως να αποκλειστούν. Όπως υποστήριξε, είναι καλύτερο να αναφερθούμε στην έννοια του «ενεργού» αγρότη.

Περιβαλλοντικές ανησυχίες

Επιπλέον, η έκθεση στρατηγικών σχεδίων περιλαμβάνει οικολογικά προγράμματα, που θέτουν εθελοντικούς στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον.

Τα εν λόγω προγράμματα αποσκοπούν στην προώθηση μοντέλων παραγωγής, ιδιαίτερα στην εκτατικού τύπου κτηνοτροφία, καθώς και στην ενίσχυση όλων των ειδών γεωργικών πρακτικών όπως η ενισχυμένη διαχείριση μόνιμων βοσκοτόπων, χαρακτηριστικά τοπίου και περιβαλλοντική πιστοποίηση, όπως η βιολογική γεωργία.

«Το νέο οικολογικό καθεστώς απαιτεί επικαιροποίηση, προκειμένου να αποφευχθεί η αρνητική επίδραση στο εισόδημα των αγροτών, ενώ και η προτεινόμενη πριμοδότηση περιβαλλοντικών επιδόσεων θα πρέπει να καταργηθεί, δεδομένου ότι τιμωρεί όσους δεν επιτυγχάνουν καλύτερες αποδόσεις», κατέληξε η εισηγήτρια García.