«Από το αγρόκτημα στο πιάτο»: Ο ρόλος των καινοτόμων συστατικών και της τεχνολογίας τροφίμων στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής

«Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να αναγνωρίζει και να προωθεί την καινοτομία σε συνδυασμό με πολιτικές που βασίζονται σε σχετικά δεδομένα». [video by Bogna Wiech, Malte Ketelsen and Zoran Popovici]

 

Με την εφαρμογή της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (F2F), οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ έχουν εκφράσει την ανάγκη για μετάβαση προς περισσότερο υγιεινά και πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της F2F, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση όχι μόνο στα άκρα της εξίσωσης «αγρόκτημα» και «πιάτο», αλλά και σε ό,τι συμβαίνει στο ενδιάμεσο, στο επίπεδο της μεταποίησης. Από την άποψη αυτή, τα ειδικά συστατικά τροφίμων μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση και την επεξεργασία των τροφίμων.

Προκειμένου οι παραγωγοί τροφίμων να είναι σε θέση να συνεχίσουν να φέρνουν καινοτόμες λύσεις στην αγορά και να καταστήσουν δυνατή την αλλαγή των διατροφικών μας συστημάτων, ο τομέας των συστατικών τροφίμων υποστηρίζει ότι ο ρόλος του είναι ουσιαστικός για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής F2F. Επομένως, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να αναγνωρίζει και να προωθεί την καινοτομία σε συνδυασμό με πολιτικές που βασίζονται σε σχετικά δεδομένα.

Συμμετέχετε σε αυτό το εικονικό συνέδριο της EURACTIV για να συζητήσετε πώς, μέσω της επιστημονικά καθοδηγούμενης καινοτομίας, θα είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μελλοντικά ασφαλή προϊόντα τροφίμων και ποτών που ανταποκρίνονται στις ποικίλες και εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, ενώ είναι ασφαλή για όλους. Τα ερωτήματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν

– Ποια είναι η συμβολή του τομέα των ειδικών συστατικών τροφίμων για περισσότερο υγιεινά και πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων;
– Πώς μπορεί η αναδιαμόρφωση των τροφίμων να συμβάλει στην αντιμετώπιση και διαχείριση των μη μεταδοτικών ασθενειών (NCD) – σύμφωνα με τους στόχους της δημόσιας υγείας;
– Ποιες είναι οι προκλήσεις και τι θα μπορούσε να εμποδίσει την καινοτομία;

>> Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση.

>> Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την επόμενη εκδήλωσή μας.

Υποστηρικτές

Measure co-financed by the European Union