Αγροτικά Νέα: μια ματιά στην Ευρώπη

[aau.at]

Τα «κίτρινα γιλέκα» παρεμπόδισαν την εξάλειψη των ρυθμιζόμενων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οι διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων», που ξεκίνησαν στα μέσα Νοεμβρίου, τάχθηκαν ενάντια στην επιβολή φόρου στον άνθρακα, ο οποίος προκάλεσε αύξηση της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου.

«Σε πολιτικό επίπεδο, το περιστατικό με τα κίτρινα γιλέκα ενίσχυσε τη γαλλική θέση που ζητούσε από τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τη δυνατότητα να προτείνουν ρυθμιζόμενες τιμές ηλεκτρική ενέργεια», ανέφερε γαλλική πηγή στις Βρυξέλλες.

Από την άλλη πλευρά, οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι παρακωλύονται οι προσπάθειες δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και αποθαρρύνονται οι επενδύσεις σε καθαρότερες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή.

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων βασική προτεραιότητα του Copernicus

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να καταστήσει το Copernicus «κορυφαίο εργαλείο» για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στο μέλλον, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στις πολιτικές διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ανέφερε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ.

«Μία από τις προτεραιότητες του προγράμματος θα είναι η παροχή περισσότερων πληροφοριών για την κάλυψη των πολιτικών που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων», δήλωσε σε συνέντευξη στη EURACTIV ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της DG GROW, Pierre Delsaux.

«Κάθε μέρα, οι δορυφόροι Copernicus παράγουν πάνω από 16 TB υψηλής ποιότητας πλήρη, ελεύθερα και ανοικτά δεδομένα Earth Observation και διανέμουν δέκα φορές περισσότερα. Τα δεδομένα αυτά μετασχηματίζονται στη συνέχεια από τις έξι Υπηρεσίες του Copernicus σε πληροφορίες προστιθέμενης αξίας και διατίθενται στους χρήστες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα», εξήγησε ο κ. Delsaux.

«Το 2018, η Επιτροπή εγκαινίασε τη λεγόμενη υπηρεσία Copernicus DIAS, τις νέες υπηρεσίες πρόσβασης δεδομένων και πληροφοριών. Αυτές οι πλατφόρμες δεδομένων θα διευκολύνουν πολύ περισσότερο τις ΜμΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα δεδομένα του Copernicus και να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές», πρόσθεσε.

Τα στοιχεία που παράγει το Copernicus έχουν τη δυνατότητα να καταστήσουν την Ευρώπη το νέο κέντρο βάρους στην παρακολούθηση και πρόβλεψη της ποιότητας του αέρα. «Είμαστε από τους πρώτους στον κόσμο με την ικανότητα να ανιχνεύσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες πόλεις από το διάστημα», υπογράμμισε ο κ. Delsaux.

Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ: Η Αυστρία δίνει τη σκυτάλη στη Ρουμανία

Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚAΠ έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο υπό την αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ από την αρχή του επόμενου έτους η Ρουμανία αναμένεται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο.

Η Αυστριακή υπουργός Περιβάλλοντος, Elisabeth Köstinger, προήδρευσε για πρώτη φορά στη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιωματούχος παρουσίασε έκθεση προόδου που συνοψίζει την κατάσταση της συζήτησης σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ

«Όλες οι προτάσεις της Επιτροπής υιοθετήθηκαν από την αυστριακή προεδρία του Συμβουλίου και οι διαφορετικές ιδέες των κρατών μελών ελήφθησαν υπόψη», ανέφερε η κ. Köstinger.

Πρόσθεσε ότι τα κράτη μέλη ήταν πρόθυμα να ακολουθήσουν τη μετάβαση προς ένα σύστημα που αφορά περισσότερο την επίδοση, στο οποίο απευθύνεται η Επιτροπή.

Στις αρχές Ιουλίου, η Επιτροπή παρουσίασε τρία έγγραφα αναφορικά με τη στρατηγική για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη δράση για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα κονδύλια, έτσι ώστε τα προγράμματα στήριξης να μπορούν να προσαρμόζονται καλύτερα στις τρέχουσες προκλήσεις.

*Πρώτη δημοσίευση Ύπαιθρος Χώρα (έντυπη έκδοση)

X