Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020

[Shutterstock]

Τον Ιούνιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πολυαναμενόμενο σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020.

Υπό το πρίσμα του Brexit και την εμφάνιση νέων προτεραιοτήτων, όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση, η Επιτροπή πρότεινε περικοπή κατά 5% της χρηματοδότησης της ΚΑΠ, γεγονός που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους αγρότες και την περιβαλλοντική κοινότητα.

Υπάρχει η δυνατότητα οι εν λόγω προτάσεις να διασφαλίσουν τα ιδιαίτερα εύθραυστα έσοδα των Ευρωπαίων γεωργών και ταυτόχρονα να βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για την κλιματική αλλαγή;

Αποποίηση ευθυνών: Το έργο πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συγκεκριμένη δημοσίευση αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τη γνώμη του συντάκτη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο εν λόγω κείμενο.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική ή ΚΑΠ, που ξεκίνησε το 1962 αποτελεί σύστημα γεωργικών επιδοτήσεων και προγραμμάτων της ΕΕ που καταλαμβάνει τον μεγαλύτερο ενιαίο προϋπολογισμό για την ΕΕ - σχεδόν 40% του σημερινού προϋπολογισμού σε σύγκριση με το 70% περίπου στη δεκαετία του 1970.

Η ΚΑΠ ήταν πάντα ένα έργο σε εξέλιξη. Οι μεταρρυθμίσεις που άρχισαν τη δεκαετία του 1990 αποσκοπούσαν στη σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων παραγωγής. Το 2003, έγιναν προσπάθειες για «αποσύνδεση» των επιδοτήσεων από συγκεκριμένες καλλιέργειες ή προϊόντα, αν και η συμφωνία στις 26 Ιουνίου 2013 - που τελικά εφαρμόστηκε το 2015 - άλλαξε το τρέχον καθεστώς.

10 χρόνια απλούστευσης της ΚΑΠ

Μετά από δέκα χρόνια προσπαθειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους, για να καταστήσουν απλούστερο και πιο αποτελεσματικό το περίπλοκο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Το 2014-2020 εισήχθη μια σειρά μέτρων με στόχο την απλούστευση της πολιτικής και την μείωση της γραφειοκρατίας.

Τον Ιούνιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα πολυαναμενόμενα σχέδια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020.

Υπό το πρίσμα του Brexit και την εμφάνιση νέων προτεραιοτήτων, όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση, η Επιτροπή πρότεινε περικοπή κατά 5% της χρηματοδότησης της ΚΑΠ, γεγονός που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους αγρότες και την περιβαλλοντική κοινότητα.

Ένα νέο μοντέλο

Η Κομισιόν επικρίθηκε ιδιαίτερα για την πρότασή της που αφορά σε ένα νέο «μοντέλο παράδοσης», το οποίο δίνει στα κράτη μέλη περισσότερα περιθώρια, προκειμένου να εφαρμόσουν τη «δική τους ΚΑΠ» προσαρμοσμένη στις διαφορετικές ανάγκες τους.

Αρκετοί ήταν αυτοί που δήλωσαν ότι με τις συγκεκριμένες προτάσεις η ΚΑΠ «εθνικοποιήθηκε», αλλά για την Επιτροπή αποτελεί μέρος του εκσυγχρονισμού και της απλούστευσης της πολιτικής.

Παρουσιάστηκαν οι νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση της ΚΑΠ

Ολοκληρώθηκε η ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής την περίοδο 2021-2027 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI), Τάσος …

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε ότι η ΚΑΠ είναι απλουστευμένη: «εξασφαλίζοντας την επίτευξη ουσιαστικής επικουρικότητας για τα κράτη μέλη, ένα περισσότερο ανθεκτικό γεωργικό τομέα στην Ευρώπη, αυξάνοντας την περιβαλλοντική και κλιματική φιλοδοξία της πολιτικής».

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα παρουσιάσουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές, οι οποίες θεωρητικά πρέπει να συμμορφώνονται με τους γενικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι θα εγκρίνει κάθε σχέδιο για τη διασφάλιση της συνέπειας και της προστασίας της ενιαίας αγοράς, ενώ οι επιδόσεις των χωρών θα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο.

Συνέντευξη Χόγκαν στη Euractiv: Ανταγωνισμός και νέα ΚΑΠ

Οι Ευρωπαίοι αγρότες δεν πρέπει να φοβούνται το σενάριο «επανεθνικοποίησης» της ΚΑΠ μετά το 2020, καθώς η Επιτροπή πρόκειται να παράσχει στα κράτη μέλη περισσότερες εξουσίες, με στόχο να εφαρμόσουν τα δικά τους εθνικά σχέδια, δήλωσε στη EURACTIV ο Επίτροπος για τη γεωργία, Φιλ Χόγκαν.

«Θα χρειαστούμε ‘’σχέδια για την ΚΑΠ’’ για κάθε χώρα, με λεπτομερή ανάλυση των προτεινόμενων μέτρων για την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ΕΕ και των χρηματοδοτικών κονδυλίων για τα μέτρα αυτά. Αυτά τα σχέδια της ΚΑΠ θα εγκριθούν από την Επιτροπή, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ίσους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ», δήλωσε ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, σε συνέντευξή του στη EURACTIV.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αντιμετώπισε θετικά την πρόταση. Η επιτροπή AGRI τόνισε ότι η εκάστοτε πρόσθετη επικουρικότητα πρέπει να συνοδεύεται από τη διατήρηση ενός ισχυρού και ενιαίου κανονιστικού πλαισίου.

«Η δομή που περιγράφεται [από την Επιτροπή] είναι πιθανό να καταστήσει την ΚAΠ εντελώς τεχνοκρατική», δήλωσε ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Michel Dantin.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι επικουρικότητας «αυξάνουν σημαντικά τη γραφειοκρατική πολυπλοκότητα της ΚΑΠ», ανέφερε ο Σοσιαλιστής Ευρωβουλευτής, Paolo de Castro.

Άμεσες ενισχύσεις και αγροτική ανάπτυξη

Σε μια προσπάθεια να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών, η Επιτροπή δήλωσε ότι τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέχρι και το 15% των κονδυλίων της ΚΑΠ μεταξύ των δύο πυλώνων, των άμεσων πληρωμών και της αγροτικής ανάπτυξης.

Η Κομισιόν έδωσε προτεραιότητα στην προστασία των άμεσων πληρωμών στο νέο προϋπολογισμό, προκειμένου να εξασφαλίσει το εισόδημα των αγροτών και να μην επηρεάσει τους μικροκαλλιεργητές.

Ως εκ τούτου, οι άμεσες πληρωμές δεν θα μειωθούν περισσότερο από 4% σε κανένα κράτος μέλος.

Οι άμεσες ενισχύσεις θα μειωθούν κατά 60.000 ευρώ και θα περιορίζονται σε πληρωμές άνω των 100.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση. Επιπλέον, οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν υψηλότερο επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο, ενώ τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των πιστώσεων άμεσων ενισχύσεών τους, για να βοηθήσουν τους νέους γεωργούς να εισέλθουν στον τομέα.

Οι Ευρωπαίοι αγρότες αντιτάχθηκαν στις προτάσεις, λέγοντας ότι το εισόδημα των αγροτών είναι ήδη συμπιεσμένο - σχεδόν 40% χαμηλότερο από τον μέσο όρο των εσόδων της ΕΕ σε άλλους τομείς της οικονομίας.

«Ανησυχούμε πολύ για τον αντίκτυπο αυτών των προτάσεων. Οι άμεσες ενισχύσεις, οι οποίες αποτελούν τον καλύτερο και πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των γεωργών και την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, υποβαθμίζονται περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε ανώτατο όριο ή μείωση των πληρωμών, όπως πρότεινε η Επιτροπή», δήλωσε ο πρόεδρος της Copa Cogeca, Joachim Rukwied.

Η Farm Europe δήλωσε ότι το εισόδημα των αγροτών θα μειωθεί από 16 έως 20%, γεγονός που τελικά θα οδηγήσει σε μαζική έξοδο από τις αγροτικές περιοχές.

Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, η Επιτροπή πρότεινε περικοπή κατά 10%, ενώ στη συνέχεια εναπόκειται στα κράτη μέλη να καλύψουν αυτό το κενό.

«Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να προχωρήσει στην κάλυψη του χάσματος, δεν θα υπάρξει περικοπή στην αγροτική ανάπτυξη και οι αγρότες δεν θα επηρεαστούν», τόνισε ο Επίτροπος.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι προϋπολογισμοί βρίσκονται ήδη υπό τεράστια πίεση, δεν είναι σαφές πώς τα κράτη μέλη θα ανταποκριθούν σε αυτή η πρόκληση.

Στο μεταξύ, ένας συνασπισμός κρατών μελών υπό την ηγεσία της Γαλλίας αντέδρασε αρνητικά στις περικοπές που πρότεινε η Επιτροπή και μέσω της «Διακήρυξης της Μαδρίτης» ζήτησε να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ στο σημερινό επίπεδο.

Η Γερμανία προσχώρησε πρόσφατα στον εν λόγω συνασπισμό χωρών. «Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Γερμανία συμφώνησε με την αντίθεσή μας στον προϋπολογισμό που πρότεινε η Επιτροπή για την ΚΑΠ. Μια κοινή γαλλο-γερμανική ρητορική είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αυτής της θεμελιώδους πολιτικής της ΕΕ», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας, Stéphane Travert.

Γαλλία και Γερμανία αντίθετες στις περικοπές της ΚΑΠ

Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του προϋπολογισμού στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020 απέρριψαν οι υπουργοί Γεωργίας της Γαλλίας και της Γερμανίας, επιμένοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο τρέχον επίπεδο.

ΚΑΠ και κλιματική αλλαγή

Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ υποστηρίζουν ότι με το νέο μοντέλο και τις προτεινόμενες περικοπές, οι στόχοι που σχετίζονται με το κλίμα θα είναι δύσκολο να επιτευχθούν.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισαν ότι οι αυξημένες εξουσίες λήψης αποφάσεων των κρατών μελών θα επηρεάσουν τη δέσμευση της ΕΕ στη Συμφωνία του Παρισιού.

«Η μεταρρύθμιση καλύπτει όλες τις δεσμεύσεις για επίτευξη των στόχων της ΕΕ σε ευσεβείς πόθους, υποθέτοντας ότι τα κράτη μέλη θα επιδιώξουν το δημόσιο συμφέρον. Τα τελευταία 20 χρόνια εφαρμογής της ΚΑΠ υποδηλώνουν ότι, όταν τους δοθεί η δυνατότητα, οι υπουργοί Γεωργίας τείνουν να εγκαταλείψουν το ισχυρό λόμπι εντατικής γεωργίας», δήλωσε η BirdLife Europe.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι έχει θέσει υψηλότερες φιλοδοξίες για την περιβαλλοντική και κλιματική δράση. Σημείωσε ότι η νέα ΚΑΠ απαιτεί από τους αγρότες να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας τόσο μέσω υποχρεωτικών μέτρων, όσο και με μέτρα που βασίζονται σε κίνητρα:

 • Οι άμεσες πληρωμές θα εξαρτώνται από την ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κλιματικών απαιτήσεων.
 • Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να προσφέρει οικολογικά προγράμματα για τη στήριξη των αγροτών πέρα ​​από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται με ένα μερίδιο των εθνικών άμεσων ενισχύσεων.
 • Τουλάχιστον το 30% της εθνικής χρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη θα αφιερωθεί σε περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα.
 • Το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΑΠ αναμένεται να συμβάλλει στη δράση για το κλίμα.

Σε workshop που διοργάνωσε η EURACTIV τον Ιούλιο, η Policy Officer στον τομέα της γεωργίας του European Environmental Bureau, Dr. Bérénice Dupeux, σημείωσε ότι η πρόταση της Επιτροπής για το περιβάλλον είναι καταδικασμένη να αποτύχει, καθώς δεν ζητείται από τα κράτη μέλη να αναφέρουν τις επιδόσεις τους, αλλά πόσα χρήματα δαπανούν κάτω από συγκεκριμένα προγράμματα.

«Η μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη οδηγεί σε έναν αγώνα προς τα κάτω», πρόσθεσε.

Ο Τάσος Χανιώτης, διευθυντής της DG AGRI, σημείωσε ότι οι φόβοι της επανεθνικοποίησης και μεγαλύτερης ευελιξίας στα κράτη μέλη προέρχονται από το γεγονός ότι η αφετηρία είναι η τρέχουσα πολιτική και όχι όλα όσα θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον.

«Η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει το γενικό πλαίσιο. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν τις περιφέρειές τους και τα προβλήματά τους και λάβουν σημαντικές αποφάσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των ζητημάτων που τα απασχολούν. Οι αγρότες πρέπει να συμβάλλουν, διότι δεν πρόκειται απλώς για υποχρέωσή τους, αλλά για μια ευκαιρία να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή», τόνισε.

Στο μεταξύ, οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισαν στις 5 Ιουλίου να χορηγήσουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος «κοινή αρμοδιότητα» με την Επιτροπή Γεωργίας στις περιβαλλοντικές πτυχές μετά το 2020.

ΕΚ: Οι επιτροπές Περιβάλλοντος και Γεωργίας συναρμόδιες για τη νέα ΚΑΠ

Οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισαν την Πέμπτη (5 Ιουλίου) να χορηγήσουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος «κοινές αρμοδιότητες» με την Επιτροπή Γεωργίας όσον αφορά στις περιβαλλοντικές πτυχές της ΚΑΠ μετά το 2020.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι Eυρωβουλευτές από την επιτροπή ENVI θα έχουν μεγαλύτερο λόγο αναφορικά με την μελλοντική ΚΑΠ και θα μπορέσουν να πιέσουν για «πιο πράσινες» πολιτικές.

Η κίνηση ικανοποίησε τις ΜΚΟ, αλλά οι αγρότες της ΕΕ επέμειναν ότι η πρόταση για την ΚΑΠ θα πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα της Επιτροπής Γεωργίας.

Καινοτομία

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει 10 δις ευρώ στο πρόγραμμα Horizon Europe για έρευνα και καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας.

Η κίνηση ικανοποίησε τους ειδικούς στον τομέα της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας, παροτρύνοντας τους διαμορφωτές της πολιτικής της ΕΕ να προχωρήσουν ένα βήμα μπροστά στον αγροτικό τομέα.

Η συζήτηση για την καινοτομία στο μέλλον της γεωργίας στην ΕΕ αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η διαρκής συζήτηση για τις λεγόμενες νέες τεχνικές αναπαραγωγής φυτών (NPBTs). Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποφασίσει στις 25 Ιουλίου εάν οι NPBT εμπίπτουν στη νομοθεσία για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GM).

Ο όρος NPBTs περιγράφει μια σειρά από επιστημονικές μεθόδους για τη γενετική μηχανική των φυτών με στόχο την ενίσχυση χαρακτηριστικών, όπως η αντοχή στη ξηρασία και η αντίσταση των παρασίτων.

Στο μεταξύ, η βιομηχανία αγροτικών ειδών διατροφής επισημαίνει ότι τα φυτά που λαμβάνονται μέσω αυτών των τεχνικών θα μπορούσαν να αποτελούν προϊόν συμβατικών τεχνικών πολλαπλής αναπαραγωγής που μιμούνται φυσικές διεργασίες και επομένως δεν μπορούν να θεωρηθούν ΓΤΟ.

«Προσβλέπουμε στην προδικαστική απόφαση. Γενικά, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ευρύτερος προβληματισμός της ΕΕ σχετικά με τις νέες τεχνικές αναπαραγωγής και την καινοτομία στον τομέα των σπόρων. Η απόφαση του Δικαστηρίου θα δώσει την ευκαιρία να διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές του θέματος», ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου της ΕΕ στη EURACTIV.

Οι ΗΠΑ επιτίθενται στην ΚΑΠ

Ένα άλλο ζήτημα που αναμένεται να προκαλέσει πονοκέφαλο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αποτελεί η στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην ΚΑΠ.

Οι αναλυτές υποδηλώνουν ότι ο αυξανόμενος προστατευτισμός των ΗΠΑ δεν θα αφήσει την ΚΑΠ ανεπηρέαστη. Η αμερικανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να επιβάλλει δασμούς στις εισαγόμενες ισπανικές ελιές, μετά τη διαπίστωση ότι έχουν επηρεάσει την αμερικανική αγορά και βλάπτουν τους εγχώριους παραγωγούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να ανοίξει το Κουτί της Πανδώρας, καθώς θέτει ένα κακό νομικό προηγούμενο για τα προϊόντα της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από την ΚΑΠ.

Επιβάλλουν δασμούς στο Ισπανικό λάδι οι ΗΠΑ, φόβοι για τα ευρωπαϊκά προϊόντα

Δασμούς αντιντάμπινγκ στις ισπανικές ελιές άνω του 17,13%, επέβαλε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ τον Ιανουάριο μετά από τον αντισταθμιστικό δασμό που είχε καθοριστεί τον Νοέμβριο του 2017 στο 4,47%.

Αρκετοί εκφράζουν φόβους για το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε τελικά να αμφισβητήσει την εγκυρότητα του συστήματος της ΚΑΠ και για άλλα προϊόντα -από το γαλλικό κρασί μέχρι το ιταλικό τυρί.

«Το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ, για να «τιμωρήσουν» τις ισπανικές ελιές μπορεί να χρησιμοποιηθεί συστηματικά ως συνταγή για όλους τους άλλους τομείς, στους οποίους οι αγρότες λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις», δήλωσε στη EURACTIV ο Joao Pacheco από τη Farm Europe.

Οι ΗΠΑ αμφισβητούν την ΚΑΠ με δασμούς αντιντάμπινγκ στις ισπανικές ελιές

Σε περίπτωση που η έρευνα των ΗΠΑ αναφορικά με τις εισαγόμενες ισπανικές ελιές καταλήξει στην επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ, θα μπορούσε ενδεχομένως να θέσει ένα επικίνδυνο νομικό προηγούμενο και να αμφισβητήσει τη λειτουργία της ΚΑΠ, προειδοποιούν εμπειρογνώμονες και αγρότες.

 

«Τα σχέδια της Επιτροπής δεν προσφέρουν σχεδόν καμία προστασία για την υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα. Η ΕΕ στηρίζει τη γεωργική βιομηχανία με δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Το λιγότερο που μπορεί να αναμένει κανείς είναι ότι αυτές οι επενδύσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και το περιβάλλον και παρέχουν υγιεινά, θρεπτικά τρόφιμα», υπογράμμισε ο διευθυντής της Greenpeace για την αγροτική πολιτική, Marco Contiero.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις μας πρέπει να καθορίσουν τις προτεραιότητες της ΚΑΠ και να σταματήσουν να διοχετεύουν χρήματα σε ορισμένους μεγαλογαιοκτήμονες και εργοστάσια», πρόσθεσε.

Η Farm Europe διενήργησε έρευνα, στην οποία διαπίστωσε ότι το νέο μοντέλο διακυβέρνησης είναι ιδιαίτερα «περίπλοκο», καθώς στην πράξη υποδηλώνει ότι εκχωρούνται περισσότερες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Με την προτεινόμενη μετατόπιση των προτύπων, η διαμόρφωση της ΚΑΠ και το όραμα για το μέλλον της γεωργίας της ΕΕ θα μετακυλήσουν από τους συννομοθέτες στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την εκάστοτε εθνική ή περιφερειακή στρατηγική, βασισμένη στον πρώτο πυλώνα που εστιάζει κατά 98% στην οικονομική ευελιξία και 65% στην αγροτική ανάπτυξη (το 30% προορίζεται για περιβαλλοντικά μέτρα και ένα 5% για το LEADER)», ανέφερε χαρακτηριστικά η Farm Europe.

«Το γενικό συμπέρασμά μας είναι ότι οι προτάσεις δεν αποθαρρύνουν την εντατική γεωργία και δεν αξιοποιούν πόρους της ΚΑΠ για ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών και τις αειφόρες γεωργικές πρακτικές. Στην πραγματικότητα, κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε περαιτέρω εντατικοποίηση μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας για τα κράτη μέλη, χωρίς αυτή να συμπληρώνεται με επαρκείς εγγυήσεις ή λογοδοσία για τα αποτελέσματα», ανέφερε η BirdLife International σε δήλωσή της.

 • 1962: European Economic Community launches the CAP.
 • 1992: Reforms focus on producer rather than market support.
 • 2003: Introduction of stronger food safety, environmental and animal welfare rules.
 • April 2010: Launch of public debate on the EU's future farm policy.
 • November 2010: Commission communication on the CAP towards 2020.
 • 12 October 2011: Commission presents proposals for CAP reform.
 • 2011-2013: Debate on the proposals in the European Parliament and the Council.
 • 20 October 2011: EU agriculture ministers hold first exchange of views on proposed reform.
 • 7 November 2011: European Parliament’s Agriculture Committee hears national farm ministers.
 • 23-24 January 2013: Agriculture Committee backs a less green, more ‘flexible’ CAP.
 • 12-13 March 2013: Parliamentary debate and vote on the different regulations and implementing acts.
 • April-June 2013: Negotiations between the European Parliament, European Commission and Council of national agriculture ministers.
 • 1 January 2014: New CAP enters into force, but delays in the approval process postpone implementation until 2015.
 • November 2015: European Commission presents proposals to streamline CAP greening, market organisation and other requirements.
 • 2016: Introduction of CAP streamlining measures
 • 2016: Review of CAP greening measures
 • 2017: CAP “health check”
 • February - May 2017: Public consultation
 • 2 May: Commission presents its proposal for the Multiannual Financial Framework for the 2021-2027 period
 • 1 June: Commission unveils its plans for the post-2020 Common Agricultural Policy
 • 18 June: Agriculture and Fisheries Council discusses the post 2020 CAP reform package
 • 2020: New EU budget cycle and possible CAP update.

EU Institutions

International Organisations

Business and Industry

NGOs and Think Tanks

Υποστηρικτές

Measure co-financed by the European Union