Πολωνία: οι νέοι αγρότες αναζητούν περισσότερη στήριξη στην ΚΑΠ

Η Monika Styczek με τον ευρωβουλευτή Czesław Siekierski, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της EURACTIV [New Media Project]

Αυτό το άρθρο είναι μέρος των ειδικών εκθέσεων μας Νέοι και γυναίκες στην ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή.

Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις κυριαρχούν στην πολωνική γεωργία. Ο χώρος τους μειώνεται σταδιακά, αλλά στοιχεία από την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν ότι ο μέσος Πολωνός αγρότης έχει δύο έως πέντε εκτάρια γης στη διάθεσή του, αναφέρει η EURACTIV Πολωνίας.

Συνήθως, ο ιδιοκτήτης γης είναι άνδρας ηλικίας άνω των 45 ετών, αφού ο αριθμός των νέων γεωργών βρίσκεται σε απότομη πτώση. Και παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς είναι άνδρες, οι γυναίκες επίσης εκπροσωπούνται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, στην Πολωνία υπήρχαν περισσότερες από 30.000 γυναίκες αγρότισσες ηλικίας 25 έως 34 ετών.

Η EURACTIV.pl μίλησε σε μία από αυτές, τη Monika Styczek-Kuryluk, η οποία διαχειρίζεται το οικολογικό της αγρόκτημα μαζί με το σύζυγό της στο χωριό Holeszów στην επαρχία Lublin.

Νέοι και γυναίκες στην ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή

Ο γεωργικός τομέας της ΕΕ σήμερα αντιμετωπίζει το ζήτημα της γήρανσης του πληθυσμού. Το 2016, μόνο 11% εκ των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ ήταν νέοι αγρότες ηλικίας κάτω των 40 ετών, σύμφωνα με τη Eurostat.

Δεν μεγαλώσατε στην ύπαιθρο αλλά αποφασίσατε να ξεκινήσετε τη γεωργική δραστηριότητα ως ενήλικας. Ο σύζυγός σας μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα και αποφασίσατε να το τρέξετε μαζί του. Πώς αξιολογείτε αυτήν την απόφαση;

Η απόφασή μου να μετακομίσω στην ύπαιθρο και να οργανώσω ένα βιολογικό αγρόκτημα λήφθηκε περισσότερο συναισθηματικά από ότι λογικά. Παρ ‘όλα αυτά, η διαίσθησή μου δεν με απογοήτευσε. Σήμερα, μετά από έξι χρόνια εργασίας στην ύπαιθρο και διαβίωσης από τη γη, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ήταπήρα τη σωστή απόφαση. Η επαγγελματική μου ζωή είναι πλήρης, γεμάτη προκλήσεις και ικανοποίηση. Η σκληρή δουλειά στο αγρόκτημα είναι για μένα μια ισχυρή κατευθυντήρια γραμμή για το πώς θέλω να ζήσω τη ζωή μου και πώς μπορώ να δώσω ό, τι είναι καλύτερο για τους πελάτες μας – υψηλής ποιότητας τρόφιμα με μοναδική γεύση.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες μη γεωργικές προκλήσεις στην ύπαιθρο σήμερα;

Πρέπει να βρούμε απαντήσεις σε τρία ερωτήματα: πώς να σταματήσουμε τη διαδικασία μείωσης του πλυθησμού της υπαίθρου, πώς να διατηρήσουμε το γεωργικό τοπίο και την απώλεια βιοποικιλότητας στη γεωργία.

Πόσο σημαντικό θα ήταν να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία νέων μη γεωργικών επαγγελματικών ευκαιριών και υποδομών στις αγροτικές περιοχές;

Πιστεύω ότι τέτοιες ενέργειες πρέπει να εξισορροπούνται με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην απομακρύνονται οι αγρότες από τη γεωργία. Η μη γεωργική δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές δεν πρέπει να διαταράσσει τον χαρακτήρα του χωριού.

Νέοι και γεωργία: χαμηλά κέρδη και έλλειψη ουσιαστικής στήριξης

Η χαμηλή κερδοφορία και η κακή ποιότητα των υποδομών καθιστούν τη γεωργία στην Ελλάδα μη ελκυστική για τους νέους, η συμβολή των οποίων καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ προκειμένου ο γεωργικός τομέας να προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά, δήλωσαν στην Εuractiv.gr φορείς χάραξης πολιτικής.

Πώς βλέπετε τον αντίκτυπο της τρέχουσας κοινής αγροτικής πολιτικής της ΕΕ (ΚΑΠ) στην γεωργία της Πολωνίας;

Η ΚΑΠ έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν: το άνοιγμα των συνόρων για την κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών εντός της ΕΕ, την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των γεωργών, την παροχή επιδοτήσεων στους γεωργούς, τη δημιουργία συστήματος αντιστάθμισης για τις φυσικές καταστροφές, την καθιέρωση της υποχρέωσης επισήμανσης των τροφίμων, τον αντίκτυπο στην ποιότητα των τροφίμων, τη βελτίωση της ποιότητας της φυτικής παραγωγής στη βιολογική γεωργία και, τέλος, την αύξηση του βιοτικού επιπέδου για τους αγρότες.

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα. Αυτά είναι: η υπερβολική γραφειοκρατία, οι περιορισμοί της περιοχής για τις σχετικές επιχορηγήσεις, η έλλειψη πρακτικών εγκαταστάσεων για τη λεγόμενη γεωργική μεταποίηση (δηλαδή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης), οι δυσμενείς υγειονομικοί κανόνες για τη μεταποίηση σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, η έλλειψη πρακτικής προστασίας της κοινής αγοράς έναντι της εισροής φθηνών αγαθών από τρίτες χώρες (κυρίως από την Ουκρανία ή την Κίνα), η τεχνητή ρύθμιση της παραγωγής, το σύστημα επιδότησης επιδοτήσεων ανά εκτάριο (που δεν υποστηρίζει επαρκώς τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις), η προοδευτική συγκέντρωση γης, η διαφοροποίηση των επιδοτήσεων στις διάφορες χώρες , η σαφής μείωση του επιπέδου βιοποικιλότητας στη γεωργία, η επιχορήγηση της βιομηχανικής κτηνοτροφίας και η περιορισμένη στήριξη για τη βιολογική γεωργία.

Τι θα περιμένατε από τη νέα ΚΑΠ;

Πάνω απ’ όλα, περιμένω να χορηγηθούν επιδοτήσεις ανάλογα με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον καθορισμό της μέγιστης επιφάνειας όταν επιδοτούνται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Επιπλέον, απαιτείται αποτελεσματικότερη προστασία των ευρωπαίων γεωργών από την εισροή φθηνών αγαθών από χώρες εκτός της ΕΕ, καθώς και η καθιέρωση δημοσίων συμβάσεων για τοπικά βιολογικά τρόφιμα, επιδομάτων για αγροκτήματα με βιώσιμη καλλιέργεια και ζωική παραγωγή και τη λεγόμενη γεωργική μεταποίηση.

Τέλος, η στήριξη για άμεσες πωλήσεις προϊόντων, τα επιδόματα για τις εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν ενεργά στο εκπαιδευτικό σύστημα της βιολογικής γεωργίας και η προώθηση των βιολογικών τροφίμων στα σχολεία θα είναι όλες κρίσιμες.

Θα πρέπει οι νέοι γεωργοί να τύχουν ειδικής μεταχείρισης στη νέα ΚΑΠ;

Πιστεύω ότι οι νέοι γεωργοί πρέπει να έχουν περισσότερες επιλογές για την αγορά ή μίσθωση γης. Πρέπει επίσης να εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα συμβουλευτικών υπηρεσιών (νομικό, λογιστικό, εμπορικό, κ.λπ.) με βάση εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Υποστηρικτές

Measure co-financed by the European Union